Amethist

Trefwoorden: Bescherming, zuivering, verbinding met het Goddelijke, verlossing van verslavingen
Element:
Wind
Chakra’s:
Derde oog (6de), kruin (7de), etherische (8ste en hoger, boven het hoofd)
Herkomst:
talloze locaties op de wereld, zoals Brazilië, Bolivia, Mexico, Afrika, Canada, Rusland, de Verenigde Staten en Europa.
Uiterlijk: 
Amethist behoort tot de kwartsgroep en de kleur varieert van licht- tot dieppaars.

Meer Spirituele Wijsheid Amethist – Kristal Challenge

Werking Amethist

Amethist zorgt voor meer spiritualiteit en cognitief inzicht want deze steen stimuleert het denken, de heldere vermogens en de intuïtie, evenals verbondenheid met de spirituele domeinen.

Amethist is ook een steen van spirituele bescherming en zuivering. De steen kan helpen onmatigheid en andere slechte gewoonten in te tomen. Hij zuivert de ruimte en je energievelden van negatieve invloeden en waardoor een energieschild ontstaat (veld van spiritueel licht rond het lichaam om de negativiteit in de omgeving af te weren). 

Amethist is een hulpmiddel bij meditatie doordat het je gedachten kalmeert en je helpt naar een hogere staat van bewustzijn te gaan, in verbinding met het Goddelijke. Het helpt bij de ontwikkeling van helderziendheid en maakt je open voor heldere en intuïtieve vermogens, omdat het derde oog, het kruinchakra en de etherische chakra’s worden gestimuleerd. Zijn hoge frequentie is een barrière tegen lagere energieën, en zo biedt de steen waardevolle bescherming als je je wilt openen voor heldere en intuïtieve vermogens. De energie van amethist creëert een cocon van licht rond je aura en een krachtig resonerend veld dat je helpt helder en gecenterd te blijven terwijl je je openstelt voor spirituele leiding en intuïtieve informatie.

Doordat de steen het hogere denken activeert, krijg je een dieper inzicht en meer begrip van de dynamiek en de oorzaken van je levenservaringen.  Amethist helpt je om geen beslissingen te nemen op basis van emoties, zodat je daden zijn gebaseerd op hogere leiding en spiritueel inzicht.

Amethist helpt je de oorzaken van je ziekte of onbalans te begrijpen. Dankzij de helderheid van deze steen kun je schadelijke meningen, gedrag en gewoonten op het spoor komen die een energetische onbalans op het fysieke plan hebben veroorzaakt. De steen toont je zelfdestructieve egopatronen en de ervaringen die daarachter schuilgaan. Amethist stimuleert je om verantwoordelijkheid te nemen voor je realiteit door je te herinneren aan je relatie met de kosmos, waarmee je samen creëert.

Werkt harmonisch samen met met:

  • Moldaviet (voor spirituele bescherming)
  • Azeztuliet, fenakiet, scoleciet en natroliet (voor spirituele verbinding)
  • Alle variëteiten kwarts, zoals citrien, rookkwarts, helder kwarts, chrysopraas, opaal, tijgeroog en alle typen chalcedoon.
  • Sugiliet (verlossen van verslavingsgedrag)
  • Zwart toermalijn, healer’s gold (pyriet/magnetiet), obsidiaan en git (versterken beschermende eigenschappen)

SPIRITUEEL Amethist is bevorderlijk voor meditatie en maakt verbondenheid en communicatie met je gidsen en engelen mogelijk. Je leert je over te geven aan het Goddelijke en je eigen spirituele kracht te zien als een geschenk van het Goddelijk Wezen. De steen opent en zuivert het derde oog en het kruinchakra, en geeft zo de ontwikkeling van heldere vermogens en intuïtie een impuls.

EMOTIONEEL Amethist kan helpen de basisoorzaken te onthullen achter gedrag, gewoonten en emotionele patronen die leiden tot onbalans en ziekte. Deze sterke bondgenoot helpt je je eigen verantwoordelijkheid te accepteren als spiritueel wezen dat een fysieke ervaring heeft. Als je geneigd bent tot disassociatie of een slachtofferrol, brengt de steen je in contact met je aangeboren kracht om de fysieke werkelijkheid af te stemmen op je spirituele doel. Amethist helpt je als je niet het gevoel hebt dat je thuishoort op de aarde of voortdurend hunkert naar een ‘thuis’ in andere werelden, systemen of dimensies.

AFFIRMATIE Ik word gezuiverd en beschermd door mijn verbintenis met het Goddelijke.