Aragoniet

Trefwoorden: Emotionele Heling, Energievelden in balans brengen, Kracht en vertrouwen hernieuwen
Element:
Storm
Chakra’s:
Alle Chakra’s
Herkomst:
Prachtige roodachtige aragonieten worden gevonden in Molina de Aragon, Spanje. Roodachtige aragonietclusters worden aangetroffen in Marokko. Andere Aragoieten komen voor in Italië, Griekenland, Oostenrijk, Engeland, Tsjechië, Mexico, Peru, Pakistan en de Verenigde Staten.
Uiterlijk:
Aragoniet komt voor in diverse kleuren, wit, grijs, roodachtig, geelgroen en blauw.

Meer Spirituele Wijsheid Aragoniet – Kristal Challenge

Werking Aragoniet

Deze beschrijving betreft de rood/bruine Aragoniet (clusters). Deze stenen zijn krachtige bondgenoten om het emotionele lichaam te helen en in balans te brengen. Ze kunnen je helpen een centrum van sereniteit te handhaven in moeilijke omstandigheden, en je te ontdoen van onderbewuste spanningen over emotionele kwetsuren uit het verleden.

De energie van aragonietclusters is zowel kalmerend als activerend. De vibratie verspreidt zich onmiddellijk door het lichaam, waar die alle energiecentra en niveaus van de aura reinigt, zuivert en in balans brengt. Door hun vorm stralen aragonietclusters energie uit in alle richtingen, zodat er een ‘web’ van lichtkracht ontstaat door alle energiesystemen heen. In dit web ervaar je een gevoel van vrede, doordat de energie aanzet tot helende integratie van kwetsuren uit het verleden of energieblokkades.

In de aragonietclusters komen de energieën van alle vijf elementen samen, en ze creëren evenwicht en een gevoel van heel-zijn. Bij healings kunnen de clusters om de beurt op elk van de chakra’s worden geplaatst; dan zullen de chakra’s zich rustig openen en hun blokkades loslaten. Dit versterkt de balans, zodat andere energieën met succes kunnen worden toegepast. Deze oplegging is met name effectief wanneer emotionele heling en loslaten noodzakelijk zijn.

Aragonietclusters zijn ook uitstekende hulpmiddelen bij meditatie, omdat ze verbinding met hogere bewustzijnstoestanden bevorderen. Ze zijn heel geschikt als je contact wilt leggen met de Goddelijke Intelligentie om de lessen daarvan over te brengen naar het aardse niveau.

Door te mediteren met deze fraaie, uniek gevormde kristalclusters kun je het innerlijk oog openen voor de visionaire ervaringen van vroegere levens en vergeten gebeurtenissen uit dit leven. Zulke herinneringen kunnen zich aanvankelijk aandienen als een herleving van oud zeer, maar wanneer zulke aanhechtingen zijn verwijderd uitje lichaam en auraveld, kunnen aragonietclusters een echt avontuur van verkenning mogelijk maken. Je doorkruist de archieven van je ziel en vindt informatie terug die gunstig is voor je zielengroei.

De stenen kunnen je bewust maken van een onbalans in je energieveld of in het veld van iemand anders die ze vasthoudt. Het zijn krachtige diagnose-instrumenten voor mensen die werken met kristallen bij opleggingen. Door aragonietclusters te dragen kun je je gevoel van emotionele kracht en emotioneel vertrouwen verbeteren. Zo word je een menselijke ster die liefde en mededogen voor anderen uitstraalt.

Veelvuldig reinigen (eenmaal per week) in stromend water of salierook is aan te raden voor deze stenen, vooral als je ze gebruikt voor healingwerk bij jezelf of anderen. Het zijn prachtige instrumenten om je te verlossen van pijn en angst, en om meer liefde in de wereld te brengen.

Werkt harmonisch samen met met:

  • Alle leden van de calcietgroep
  • Seleniet, dat bevorderlijk is voor interdimensionaal reizen.
  • Celestiet kan de aragonietsterren helpen om de innerlijke poorten naar de engelendomeinen te openen.
  • Fenakiet en Herkimer-‘diamant’ kunnen je helpen je ervaringen op de innerlijke niveaus beter visueel waar te nemen.
  • Hematiet kan een nuttig hulpmiddel zijn als je je te weinig geaard voelt na de reis naar binnen met aragonietsterren.

SPIRITUEEL

Aragonietclusters reinigen en activeren de aura, de chakra’s en meridianen. Ze helpen je de hogere domeinen te verkennen. Je wordt gestimuleerd om je energie te uiten in woorden of via kunst of andere communicatiekanalen. 

EMOTIONEE

Aragonietclusters ondersteunen het werken aan emotionele groei en zelfheling. Ze helpen je in je hart een centrum van rust te vinden en je gehechtheid aan emotioneel drama of ego-investeringen in kwetsuren uit het verleden los te laten. Ze laten je inzien dat liefde de enige werkelijk harmonische emotie is, en ze helpen je af te stemmen op deze primaire kracht in de kosmos.

AFFIRMATIE 

Ik creëer evenwicht en harmonie in mijzelf, terwijl ik mijn emotionele lichaam heel.