Blauwe (Ster) Saffier

Trefwoorden: Bewustzijn, Discipline
Element: Wind, Aarde
Chakra’s: Derde oog, Keel Chakra
Sterrenbeeld: Weegschaal, Maagd, Leeuw, Tweelingen
Herkomst: India, Sri Lanka, Cam­bodja, Thailand, Madagaskar, Tanzania, Pakistan, Afghanistan, Oost-Afrika en Australië. In de Verenigde Staten zijn prach­tige bleekblauwe en violette saffieren gevonden in Yogo Gulch in Montana.
Uiterlijk:
Blauwe saffier kan een donkerblauwe kleur hebben maar kan allerlei tinten blauw hebben. Het kleurpigment in blauw saffier is ijzer en titanium.

Meer spirituele wijsheid Blauwe Saffier in Kristal Challenge

Werking Blauwe Saffier

Blauw saffier is een steen van mentale en geestelijke activatie. Het vergroot inzicht, buitenzintuiglijke waarne­ming en mentale souplesse. Volgens velen kan blauw saf­fier helpen om onder de oppervlakte de onderliggende waarheid te zien en om helder met de stem van innerlijke wijsheid te spreken. In de astrologie wordt blauw saffier met de planeet Saturnus geassocieerd, het archetype van orde, structuur, begrenzing en discipline. Het is een ideale bondgenoot bij het organiseren van je ideeën en percepties, om ze daarna vorm te kunnen geven.

Blauw saffier wordt geassocieerd met mentale discipline en focus, met de vastberadenheid en het vermogen om de geactiveerde mentale energieën te gebruiken om het doel dat je je gesteld hebt te bereiken. Het is een steen van de zuivere blauwstraal, die voor orde in en heling van het denken zorgt. De sterke blauwstraal van deze saffieren is een ideaal hulpmiddel om de chakra’s van keel en derde oog op geïntegreerde wijze wakker te maken en aan het werk te zetten. Wanneer deze twee chakra’s eendrachtig samenwerken, krijg je de mogelijk­heid van innerlijk zicht, de concentratie om dat innerlijk zicht als een laserstraal te gebruiken, en de luciditeit om je visie op een effectieve manier op anderen over te brengen.

Blauwe saffieren kunnen de heldere vermogens stimuleren en je hogere intelligentie activeren. Ze openen de communicatiekanalen naar je hoogste wijsheid en stellen je in staat om te functioneren als een geleider voor informatie van hogere werelden. Ze zijn van groot nut voor channelers als middel om het bewustzijn te openen en als hulp om de informatie die ontvangen wordt te focussen en te aarden. Blauw saffier is ook nuttig voor mensen die hulp nodig hebben om meer zelfdiscipline te tonen.  Blauw saffier is een steen van het windelement die heldere beelden, buitenzintuiglijke waarneming en een gevoel van innerlijk weten oproept. Alle variëteiten van korund staan voor kracht. Blauw saffier bezit de energie van ‘denkkracht’. Het is een uitstekend te­genwicht tegen negatieve gedachten. Blauw saffier helpt je toegang te krijgen tot het onbewuste niveau van het denken en stimuleert je droomtoestand. Het is erg nuttig bij astraal reizen en lucide dromen, maar ook om bij het mediteren naar hogere domeinen van bewust­zijn te reizen.

Blauw saffier is een koninklijke steen. Deze kan ge­bruikt worden om wijsheid op te roepen in negatieve si­tuaties. Tevens is het een steen van geleerdheid; hij helpt je kennis te verwerven en te behouden, maar ook die kennis weer op te roepen als die nodig is. Het is een voor­treffelijke steen om te gebruiken bij therapieën waarin je op zoek gaat naar vorige of parallelle levens, want het helpt je herinneringen aan andere levens en lessen die je daarin geleerd hebt terug te vinden. De steen kan ook gebruikt worden om hypnose en trance te verdiepen.

Blauwe Saffier werkt harmonisch met:

  • Lapis lazuli, azuriet, lazuliet, ioliet en blauw scapoliet voor extra versterking van heldere vermogens en mentale scherpte.
  • Rozenkwarts en andere hartstenen zorgt het voor loyaliteit en trouw in liefdesrelaties.

Spiritueel

Blauw saffier vergroot je denkkracht en je leervermogen. Het helpt je om diepere niveaus van bewustzijn te bereiken, zodat je een beter inzicht in het zelf krijgt. Het stimuleert het derde oog en de kruin, en versterkt heldere beelden en vermogens.

Emotioneel

Blauw saffier is een steun voor mensen die zich snel door de mening van anderen laten overtui­gen. Het zorgt dat je zekerder van je eigen opvattingen en kennis bent. Deze krachtige steen biedt toegang tot emo­tionele kwesties die afkomstig zijn uit vorige of parallelle levens, en geeft je de mogelijkheid ze te helen.

Affirmatie

Ik doe een beroep op het vermogen van het denken en de inspiratie van de geest, opdat ik met de stem van de wijsheid spreek.

Ster Saffier

Stersaffieren ontstaan als er tijdens de groei van korund zijdeachtige naaldjes van rutiel worden ingesloten waardoor een ster te zien is als er licht op de steen schijnt. Stersaffieren combineren daarom de vibrationele eigenschappen van saffier met die van rutiel. De ster zelf staat voor de manifestatie van Goddelijke Kennis en Licht in een meer verdichte werkelijkheid. De verschij­ning van een ster in een saffier wijst op een vermeerde­ring van energie en een intensivering van de eigenschap­pen van die steen.Daardoor zijn stersaffieren de energetisch actiefste saffieren die we kennen. Alle effecten worden versneld en versterkt door de sterk geladen uitstraling van de rutieldraden.

Stersaffieren bundelen en reflecteren spirituele ener­gie op dezelfde manier als ze het licht weerkaatsen. Ze herinneren ons eraan dat de ster van ons hartsverlangen latent in ons aanwezig is en dat elke uiterlijke manifesta­tie die we koesteren een reflectie is van het licht van onze eigen wezenskern. Omdat deze stenen minder trans­parant zijn dan andere saffieren, zijn de energieën van stersaffieren meer verdicht en meer geaard in de fysieke wereld, ook al zijn ze tegelijkertijd intenser. Dat maakt ze tot ideale instrumenten voor mensen die hulp nodig hebben om hun ideeën in de driedimensionale werke­lijkheid te aarden, en die bovendien extra energie nodig hebben om dingen tot voltooiing te brengen.

Affirmatie

Ik vertrouw erop dat de impulsen van mijn hart de stem van het Goddelijke in mij zijn, en ik handel om Zijn wensen tot vervulling te brengen.