Dendritisch Agaat

Trefwoorden: Groei en Wijsheid door Innerlijk werk
Element:
Aarde
Chakra’s:
Alle Chakra’s
Herkomst:
De meeste boomagaten zijn afkom­stig uit Brazilië, India en de Verenigde Staten
Uiterlijk:
Boomagaat (dendritisch agaat) heeft geen kleurbanden en is dus strikt genomen geen agaat. De stenen zijn meestal kleurloos wit of grijs (soms prachtig licht­paars), met boom- of varenvormige insluitsels (dendrieten) van ijzer of mangaan. 

Meer spirituele wijsheid Dendritisch Agaat – Kristal Challenge

Werking Dendritisch Agaat

Dendritisch Agaat wordt ook wel Boomagaat genoemd. Boomagaten zijn ideale instrumenten om je ‘zelf’ te ver­sterken door innerlijk werk. Boomagaat is een nuttige talisman voor wie zich bezighoudt met therapie, medita­tie, rebirthing of een an­der traject van serieus innerlijk werk. Wanneer je een van deze stenen op of aan je lichaam draagt, of op je altaar bewaart, helpt dit bij de dagelijkse stappen die nodig zijn om tot de gewenste inzichten en gedragsveranderingen te komen. Boomagaat helpt je om met een positieve, maar niet onrealistische houding de nodige transforma­ties door te maken. De steen helpt je ook voeling te hou­den met de fysieke wereld, zodat je niet uitsluitend in je gedachten en mentale processen leeft. Verder helpt agaat om stress te verminderen als het tegenzit, om goedmoe­dig je situatie te aanvaarden en deze op de lange termijn te verbeteren. Met name de paarse varianten van boom­agaat zijn geschikt om het lichaam en energieveld te zuiveren, en toe te werken naar spirituele transformatie.

Boomagaat helpt je zien welke zelfopgelegde beperkin­gen en patronen hebben geleid tot jouw ervaringen. Deze bondgenoot maakt het mogelijk je ‘schaduwzelf’ waar te nemen en alle aspecten van je wezen te inte­greren. De steen zuivert het energieveld en bevordert je inzicht in de ‘positieve’ lessen van ‘negatieve’ ervaringen. Het is een steen die de energie van het evenwicht tussen polariteiten in zich draagt en je helpt alle aspecten van het zelf samen te voegen en zo evenwicht en wijsheid te vinden.

SPIRITUEEL

Boomagaat opent je ogen voor de God­delijke Blauwdruk van het zelf en voor de aspecten van je leven waarin je dit patroon niet trouw bent geweest. Het helpt je om je gewoonten en gedrag moedig onder ogen te zien, om vervolgens standvastig en vastberaden de noodzakelijke ‘koerswijzigingen’ op je levenspad door te voeren. De purperen variaties vibreren met de violette vlam van spirituele zuivering en zijn bijzonder nuttig om verslavingen en zelfdestructieve neigingen te overwin­nen die voortkomen uit de onbewuste angst ‘niet goed genoeg’ te zijn

EMOTIONEE

Boomagaat resoneert met de waarheid van het zelf. Schuldgevoel, wrok, jaloezie, schaamte, ver­wijten en andere zelfdestructieve emoties zijn met deze steen gemakkelijker te overwinnen. Je gaat zien welke er­varingen en mensen hebben bijgedragen tot het ontstaan van patronen; je vergeeft en kijkt met een frisse, realis­tische blik naar jezelf – een blik die niet gekleurd is door ongegronde zelfverachting of geëxalteerde fantasieën. De steen helpt je op een heilzame, waarheidsgetrouwe wijze voeling te houden met de werkelijkheid.

AFFIRMATIE 

Ik beloof het innerlijke werk te doen dat waarheid, groei en evenwicht in mijn leven brengt.