Citrien

Trefwoorden: Manifestatie, persoonlijke wil, mentale helderheid, creativiteit
Element: Vuur
Chakra’s: Stuit (1ste), heiligbeen (2de), zonnevlecht (3de)
Sterrenbeeld: Leeuw, maagd, ram, tweelingen,
Herkomst: Brazilië, Afrika, Madagaskar, Spanje, Rusland, Frankrijk, Schotland en de Verenigde Staten
Uiterlijk: Citrien is een siliciumdioxide, een lid van de kwartsgroep en de gele pigmentatie is afkomstig van ijzer. De kleur varieert van heel lichtgeel tot diep ambergeel, bijna oranje, waarbij sommige stenen ook iets bruins hebben. De naam citrien is afgeleid van het Franse woord citron. Veel van het in de handel verkrijgbare citrien is met hitte behandeld amethist. Over het algemeen zijn de stenen met diepe amber- en oranjetinten aldus behandeld. Natuurlijk citrien heeft meestal een lichtgele kleur. 

Meer spirituele wijsheid Citrien – Kristal Challenge

Werking Citrien

Citrien zet innerlijke poorten open naar helderder denken, grotere creativiteit en krachtiger vermogens van de wil en manifestatie. Het is een van de belangrijkste stenen voor het tweede chakra en kan zelfs bij de meest onbewust levende mensen de vermogens van creatieve verbeelding wakker roepen. Het stimuleert de verbeeldingskracht door activatie van: het tweede, derde en zesde chakra.

Via het zesde chakra activeert citrien het denkproces en vergroot het mentale helderheid, evenals het visionaire vermogen waardoor innerlijke beelden verschijnen. Via het tweede chakra stimuleert de steen het creatieve functioneren, de bron waaruit alle nieuwe ideeën geboren worden. Verder versterkt de steen het derde chakra, je persoonlijke wil, de energie die je helpt om je creatieve ideeën te manifesteren. Zonder deze derde component doven ideeën uit voordat ze vrucht hebben kunnen dragen. Citrien helpt ons dus bij het proces van manifestatie door ons tweede en derde chakra te activeren, en zet aldus onze creatieve energie en onze wil in gang.

Door Citrien kunnen we ons beter open te stellen voor de energie van de Goddelijke Wil en het pad van liefde. Het herinnerd ons eraan dat we worden bemind en ondersteund door de kosmos in onze pogingen tot manifestatie. Wanneer we kiezen voor het pad van liefde en vreugde en ons openstellen voor de Goddelijke Wil, ondersteunt deze edelsteen ons om dingen voort te brengen die ware schoonheid bezitten.

Citrien werkt  harmonisch samen met:

  • Veel andere stenen, en je kunt combinaties kiezen al naar gelang je behoefte hebt om op een bepaald gebied extra energie in te zetten of te vergroten.
  • Heliodoor, goudlabradoriet en koningstopaas: geven extra kracht aan het derde chakra, de zetel van de persoonlijke wil
  • Zinkiet, oranje calciet en carneool: voor extra nadruk op creativiteit
  • Fenakiet, azeztuliet en natroliet: ter versterking van het innerlijk zien
  •  Amethist, petaliet, danburiet, helder apofylliet, scoleciet en/of herderiet: voor meer spirituele energie uit hogere werelden

Natuurlijk Citrien

Natuurlijk citrien kan het manifestatiekanaal en je persoonlijke wil zuiveren en versterken. Dankzij de fantoomkristallen die het vaak bevat kun je je beter verbinden met je hogere zelf, zodat je die creaties zult manifesteren die het meest in de lijn liggen van je hoogste goed.

Natuurlijk citrien stimuleert het eerste tot en met het derde chakra. Dit zijn krachtige plekken in je energiesysteem voor manifestatie en creatie maar hier treffen we ook het vaakst blokkades voor manifestatie aan. Deze gebieden hebben te maken met ons gevoel dat ons toekomt wat we graag willen en met initiatief nemen om het te creëren. Natuurlijk citrien kan blokkades op deze plaatsen blootleggen, zodat ze uit de weg geruimd kunnen worden. Deze plekken worden er niet alleen door gestimuleerd, maar energieblokkades worden er ook door opgelost, zodat het manifestatiekanaal beter kan doorstromen.

Natuurlijk citrien is niet alleen een steen voor manifestatie, maar het is ook een krachtige reiniger van het wils-centrum. Het helpt je kwesties rond machtsmisbruik en gevoelens van machteloosheid op te sporen en te helen. Je kun beter zien welke actie geboden is om situaties bevredigend op te lossen. Het geeft je moed en kracht om zware keuzes te maken of moeilijke actie te ondernemen.

Spiritueel

Natuurlijk citrien is de grote manifestator, waarmee je het manifestatiekanaal kunt reinigen en Goddelijke Energie door je intenties en daden in vorm kunt brengen. De steen helpt je om op koers te blijven wanneer het moeilijk wordt, of wanneer er obstakels op je pad verschijnen.

Emotioneel

Natuurlijk citrien helpt je moeilijkheden te overwinnen, vol te houden bij tegenslag, en beslissende daden te stellen om lastige situaties op te lossen. Wanneer je het gevoel hebt datje overvloed niet verdient, helpt natuurlijk citrien je daar van af.