Diamant

Trefwoorden: Intensiteit, schittering, soevereiniteit
Element: Storm
Chakra’s: Hart Chakra (4de), Voorhoofd Chakra (6de), Kruin Chakra (7de)
Sterrenbeeld: Ram
Uiterlijk: . Diamant wordt over het algemeen als kleurloos gesteente beschouwd, dat zijn stralende innerlijke vuur pas onthult als het tot sierstenen wordt geslepen. Maar in werkelijkheid komen diamanten in vele kleuren voor geel, bruin, blauw, roze, groen, oranje en zelfs rood. 

Meer spirituele wijsheid Diamant – Kristal Challenge

Werking Diamant

Diamanten zouden toegang geven tot Goddelijke Energieën. Ze werden in kronen verwerkt van koningen en koninginnen om te dienen als een soort antenne om zich af te stemmen op Goddelijke Kanalen van informatie en gezag.  Wanneer je zo’n steen in de buurt van de hersenen brengt, met name op het voorhoofd, kunnen je innerlijk zicht en intuïtieve verbondenheid met de hogere domeinen van de geestwereld erdoor worden vergroot. Diamant activeert paranormale vermogens en visionaire bewustzijn. In feite is diamant in onze tijd een instrument dat je kunt aanwenden om de innerlijke koning of koningin op te roepen, die archetypische wezens binnen in het zelf die macht, kennis en soevereiniteit vertegenwoordigen.

Wanneer spiritueel inzicht wordt gecombineerd met de wijsheid van de innerlijke koning(in), is het resultaat helderziendheid en een gevoel van kalme zekerheid over je verlangens en de juiste wijze van handelen. Diamantkristallen zijn transformatoren die de hoogfrequente trillingsenergie van de geestelijke werelden meer beschikbaar maken voor het bewuste zelf. Ze kunnen je evolutie versnellen en daarnaast de poorten naar heldere vermogens openzetten. Bij meditatie zullen ze het makkelijker maken om in een toestand te komen waarin je betekenisvolle innerlijke beelden ziet. In het dagelijks leven kunnen ze je vermogen vergroten om je bewustzijn te focussen op de manifestatie van je doelen en dromen.

Intensiteit is een sleutelwoord voor diamant omdat ze per volume meer energie uit lijken te stralen dan andere stenen. Deze intensiteit kan inwerken op het emotionele lichaam en de kracht van elke emotionele toestand vergroten, van gelukzaligheid tot wanhoop. Daarom moet je oppassen als je diamanten draagt als het niet best met je gaat. Maar ze kunnen wel worden gebruikt om onderliggende emotionele kwesties intenser te maken en ‘erdoorheen te branden’. Voor metafysisch gebruik zijn diamantkristallen te verkiezen boven gesneden diamanten, omdat de natuurlijke vorm de energieën die erdoorheen gaan versterkt en in harmonie brengt. Diamantkristallen beïnvloeden het hele energiesysteem en auraveld. 

Diamant bezit een hoogfrequente energie die alle chakra’s stimuleert en opent, vooral het kruinchakra en de etherische chakra’s. Het staat voor de transformatie tot zuiver licht en helpt ons van gevangen-zijn in de illusie van het fysieke over te gaan naar de belichaming van een lichtbewustzijn. Diamant moedigt je ertoe aan te zien hoe je de beproevingen en lessen van het leven op een positieve manier kunt gebruiken. Het geeft kracht in situaties waarin de druk groot is en stelt je in staat bij stressvolle ervaringen gepast te reageren. Het kan ook een steen van spirituele initiatie zijn. Het helpt ons om bakens van licht te worden en toont ons in tijden van tegenslag een voorbeeld van standvastigheid, waarbij het ons leert dat ons optreden in die situaties onze ware innerlijke schoonheid kan onthullen, en het weten van onze ziel. Diamant moedigt ons aan om op zoek te gaan naar het licht vanbinnen en om dat licht naar buiten toe uit te stralen, zodat het kan schijnen op al wat verdicht, moeilijk en illusoir is. Zo kan het een krachtige bondgenoot zijn wanneer je je in ‘de donkere nacht van de ziel’ bevindt. Het kan je ook herinneren aan je spirituele lotsbestemming in dit leven, omdat de energie ervan door de sluiers heen dringt die je in verwarring houden of het je onmogelijk maken met ferme tred je pad te volgen.

Diamant versterkt innerlijk zicht en stimuleert de verbeeldingskracht. De frequentie van deze steen werkt sterk in op de chakra’s van het derde oog en de kruin, en ook op de etherische chakra’s, wat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van heldere vermogens, voor meditatie en bij spirituele ondernemingen. Diamant is bij uitstek een steen van de waarheid, die je ertoe aanzet om te handelen in overeenstemming met je innerlijk weten en die door het bedrog van anderen heen prikt. De steen helpt je om de eigenschappen zuiverheid en eerzaamheid te belichamen. De vibratie van diamant kan je energie zuiveren en krachtiger maken en alle niveaus van het energieveld helderder maken. 

Diamant werkt harmonisch samen met:

  • Diamant kan energie van andere stenen met een hoge vibratie versterken en uitvergroten zoals o.a. moldaviet, fenakiet, azeztuliet, herderiet, celestiet, Libisch goudtektiet, Tibetaans tektiet
  • Diamant kan het beschermende aspect van aardende stenen zoals zwart toermalijn en rookkwarts versterken

Spiritueel

Voor mensen die het bewust inzetten bevordert diamant waarheid, innerlijk zien en afstemming op het hogere denken. De stenen zijn uitstekend geschikt om het energieveld te reinigen van verdichtingen en om de aura af te stemmen op hogere lichtfrequenties. Ze staan voor transformatie en omvorming, en moedigen ons ertoe aan om onszelf vanuit de staat waarin we ons bevinden te ontwikkelen tot een toestand die is vervuld van Goddelijk Licht. Diamanten hebben vaak de energieën van engelenwezens in zich, die zowel op moed als op licht zijn afgestemd. Ze stimuleren ons om dapper ons heiligste zelf tot uitdrukking te brengen.

Emotioneel

Diamant werkt niet direct in op het emotionele lichaam, maar brengt wel een volledig spectrum aan lichtenergie naar alle energetische niveaus van het zelf. Daardoor kan verdichting in het emotionele lichaam verdwijnen, zodat je je lichter en blijer voelt, en beter afgestemd op de geestwereld.

Affirmatie

Ik maak mijn blik helder, straal licht uit en ben heer en meester over mijn zelf