Elestiaal Kwarts

Trefwoorden: Communicatie met engelen, Aarding, Energie-impuls uit hogere werelden, Goddelijke Liefde
Element: Aarde
Chakra’s: Alle
Sterrenbeeld: Schorpioen, Steenbok, Boogschutter
Uiterlijk: De meeste elestiaal kwartsstenen zijn rookkwarts, hoewel er ook helder elestiaal kwarts bestaat
Herkomst: Het meeste elestiaal kwarts dat in de handel verkrijgbaar is komt uit Brazilië, al zijn er ook stenen afkomstig uit Afrika, Madagaskar, Roemenië en de Verenigde Staten                             

Werking Elestiaal Kwarts

Elestiaal kwartskristallen behoren tot de krachtigste middelen waarmee de energiepatronen, informatie en liefde van wezens uit hogere werelden kunnen worden vertaald en overgebracht naar menselijke wezens die op aarde een fysiek leven leiden. Het zijn net kristallijnen schakelborden die verschillende dimensies, tijden en bewustzijnsniveaus met elkaar verbinden. Wanneer je een elestiaalkristal in je omgeving hebt, is het net of er een radio in de kamer staat die is afgestemd op de ‘zender’ van het hogere zelf. Deze kristallen zenden voortdurend vibraties uit die ons herinneren aan en verbinden met de innerlijke werelden van de geest.

Rookelestialen zijn het meest geschikt om hogere vibraties te aarden in de fysieke wereld, en zijn ook voor mensen het meest toegankelijk vanwege de aardende eigenschappen van rookkwarts. Rookelestialen bieden krachtige bescherming tegen negativiteit, een eigenschap die in andere elestialen niet altijd aanwezig is. Elestiaalkristallen stemmen zich heel makkelijk af op de frequenties uit de wereld van de engelen. Wanneer je bij meditatie deze stenen gebruikt, kun je de stemmen van engelen de ‘muziek der sferen’ horen zingen. Door deze elestiale verbinding kun je een `download’ krijgen van kosmische liefde, die elke cel van je lichaam kan doordringen met vreugde en welbevinden. Dat is natuurlijk heel behulpzaam bij alle soorten van vibrationele healing, en het kan daarnaast de energieën van gezonde mensen tot een nieuw niveau van hoger functioneren brengen. Verder is het een wonder en een grote vreugde om met je innerlijk oog de engelenwereld te zien en met de bewoners daarvan te communiceren via het hart. Rookelestiaalkristallen kunnen dergelijke ervaringen bevorderen.

Van rookkwartselestialen is tevens bekend dat ze het hart opbeuren en de last van verdriet of depressie verlichten. Ze kunnen je afstemmen op de kennis die is vervat in de Akasha-kronieken en op de eeuwige wijsheid die de kosmos doordringt. Ze kunnen erbij behulpzaam zijn je vorige levens te herinneren en inzicht te krijgen in de belangrijke lessen van die levens. Ze maken het mogelijk dat je bewustzijn vrijelijk door ruimte en tijd reist, waarbij je zowel mogelijke toekomsten aanschouwt als gebeurtenissen uit het verleden. Hun inherente programmatuur is er een van milddadigheid, dus zijn de informatie en de ervaringen die ze brengen allemaal afgestemd op je hoogste goed. Rookelestiaalkristallen kunnen worden aangewend om disharmonie en verwarring uit de weg te ruimen. Ze helpen je om harmonie te brengen in persoonlijke relaties en kunnen nuttig zijn om onderliggende emotionele fixaties of blokkades bloot te leggen. Het bewuste zelf kunnen ze helpen om de boodschappen van het onderbewuste te waarderen en te begrijpen, wat ook geldt voor het collectieve onbewuste van de mensheid. Door deze stenen kunnen zieners helderder zien, kunnen healers makkelijker toegang krijgen tot de kosmische blauwdruk van harmonie en welzijn, en kunnen voor mystici poorten opengaan naar een toestand van één-zijn met Al Wat Is.

Elestiaal kwartskristallen zijn krachtige kristallen van het aarde-element met een frequentie die energie structu-reert en reguleert. Stel je die energieregulerende functie voor als een dimschakelaar op een lamp. De steen krijg lichtenergie van het volledige spectrum en past die aan tot het licht kan worden opgenomen en gebruikt door je fysieke en energetische systemen. Afhankelijk van het niveau van licht waarmee je in staat bent te resoneren, zal deze bondgenoot de lichtenergie ofwel dimmen, ofwel intenser maken, zodat hij past bij de frequentie die de persoon in kwestie het meest nodig heeft. Dit is een heel belangrijke functie bij healingwerk, want daardoor kun je met de hoogst mogelijke frequentie resoneren zonder dat het te veel van je energiesystemen vergt.

Door de steen in een healingruimte te plaatsen zal de cliënt een maximale lichtenergie kunnen opnemen zonder zich daar onge-makkelijk onder te voelen. Elestiaal kwarts kan door dezelfde persoon zijn hele leven lang worden gebruikt zonder dat die de energie van de steen ooit ontgroeit. Het is een bijzonder veelzijdige bondgenoot om in te zetten zowel voor healings als voor persoonlijke meditatie. Zoals we weten brengt licht informatie over. Naarmate je vermogen om hogere lichtfrequenties te integreren zich ontwikkelt, verschuift het niveau van de informatie die je ontvangt eveneens naar hogere frequenties, waardoor elestiaal kwarts een onuitputtelijke bron vormt van kennis die is toegespitst op je eigen niveau van groei. De steen is een informatieve bibliotheek waarin alles te vinden is, van basaal spiritueel ‘beginnersniveau’ tot ‘meesterniveau’. Elestiaal kwarts is een prima bondgenoot om in te zetten wanneer je je eigen genetische en cellulaire codering wilt verkennen. Het helpt je om naar de diepste niveaus van het fysieke plan af te dalen en daar informatie uit te putten voor je eigen heling en ontwikkeling. 

Elestiaal Kwarts werkt harmonisch samen met:

  • Rookelestiaalkristallen kunnen worden gecombineerd met moldaviet voor wederzijdse versterking van hun vermogens tot transformatie, afstemming en ontwaken.
  • Rookelestialen vergroten de effecten van fenakiet, danburiet, azeztuliet, herderiet, natroliet, scoleciet, brookiet, petaliet en Satyaloka-kwarts.
  • Wanneer je een rookelestiaal gebruikt in combinatie met synergie- of ascensiestenen kan dat je helpen een veel groter deel van de kennis en informatie die je door intuïtieve verkenning verwerft te integreren en te articulieren.

Spiritueel

Elestiaal kwarts kan de spiritueel leerling van nut zijn doordat het energie en informatie biedt die de groei ondersteunen. Strikt genomen is het een aardende steen, wat betekent dat hij functioneert als een integratie-instrument waardoor het fysieke lichaam hoogfrequente lichtenergie kan ontvangen en benutten. 

Emotioneel

Elestiaal kwarts kan eraan bijdragen om het emotionele lichaam te zuiveren en om gekristalliseerde filters waardoor herhaling van emotionele patronen ontstaat te verlossen. Daarnaast helpt de steen om een juist begrip te krijgen van de wortels van deze patronen en de functie die ze vervullen op je zielenpad. 

Affirmatie

Ik stel me open voor de liefde, kennis, wijsheid en zegeningen uit de hogere werelden, en ik help eraan mee om die in de wereld te brengen