Goudglans Obsidiaan

Trefwoorden: Machtsmisbruik helen, activering van de hogere wil, verbeterde manifestatie
Element: Aarde
Chakra’s: Stuit (1ste), zonnevlecht (3de)
Sterrenbeeld: Boogschutter
Uiterlijk: Goudglansobsidiaan lijkt bij zwak licht zwart, maar bij sterk licht, en wanneer je kijkt vanonder de juiste hoek, speelt er een helder sprankelende gouden en kattenoogachtige gloed overheen. 

Werking Goudglans Obsidiaan

Deze stenen zijn, net als andere obsidiaansoorten, heel geschikt om negatieve energieën uit de weg te ruimen en om het auraveld te zuiveren. Bij goudglans obsidiaan wordt vooral het zonnevlechtchakra gereinigt en geactiveerd. Wanneer dat kanaal zuiver is, is je wil afgestemd op de Goddelijke Wil en wordt je vermogen om te manifesteren sterk verbeterd. Je zult steeds beter in staat zijn ‘je eigen werkelijkheid te creëren\’, gecombineerd met de wens om alleen datgene te manifesteren wat het meest geschikt is voor het hoogste goed van alle wezens.

Het is een krachtige steen om drijfveren vanuit het ego bloot te leggen en om je te helpen je macht en handelen af te stemmen op de Goddelijke Wil. Daarom is Goudglans obsidiaan ook geschikt voor daders en slachtoffers van misbruik die alle aspecten van machtsmisbruik uit hun energetische systemen willen verwijderen.  Goudglans obsidiaan kan je ook behulpzaam zijn om je verborgen talenten naar voren te brengen. Bovendien kan het helpen succes te bereiken in de expressie van die talenten, zeker als er direct uitdrukking aan wordt gegeven, zonder compromissen en aanpassing aan wat de buitenwereld vraagt.

Goudglans obsidiaan verbindt je met entiteiten en wezens van de aarde en werkt vooral goed voor heling van de aarde. Hij kan eraan bijdragen plekken te lokaliseren waar de energiesystemen van de aarde verstoord zijn en die plekken in balans brengen.

Goudglans obsidiaan werkt harmonisch samen met:

  • Goudlabradoriet, heliodoor, amblygoniet en citrien (stenen van het derde chakra en de goudstraal)
  • Moldaviet: vergroot het vermogen van de steen om je ware roeping te manifesteren.

Spiritueel

Veel mensen hebben er moeite mee zich hun persoonlijke macht toe te eigenen en die aan te wenden voor hogere doeleinden. Goudglans obsidiaan biedt steun op deze reis en maakt je bewuster van de manier waarop je macht gebruikt (en misbruikt). Het kan helpen om je wil af te stemmen op de Goddelijke Bedoeling en om je voor helingsdoeleinden te verbinden met de macht van de aarde.

Emotioneel

Goudglans obsidiaan kan je het gevoel geven dat je je leven beter kunt creëren en sturen. Het is een ideale steen om meer duidelijkheid te krijgen over welke kantje op moet en wat je doel is.

Affirmatie

Ik heel alle keren dat ik in het verleden mijn macht verkeerd heb gebruikt en stem me af op de manifestatie van de Goddelijke Wil.