Helder Calciet

Trefwoorden: Inzicht, Helderheid, Manifestatie, Vergeving
Element: Wind, Vuur
Chakra’s: Alle Chakra’s
Sterrenbeeld: Tweelingen, Kreeft, Vissen
Uiterlijk: Helder calciet (IJsland-spaat) is een kleurloze, doorzichtige variëteit, ook bekend als optisch calciet
Herkomst: Oorspronkelijk in Ijsland ontdekt maar wordt ook aangetroffen in Mexico en op andere plaatsen

Meer spirituele wijsheid Helder Calciet – Kristal Challenge

Werking Helder Calciet

Helder calciet is de calcietsoort die het meest lijkt op helder kwarts. Beide stenen kunnen worden benut om het effect van je intenties te vergroten en die intenties in de fysieke wereld te brengen. Daarnaast is deze steen prima geschikt voor mensen die hun instelling moeten aanpassen. De steen helpt je duidelijk te krijgen wat binnen in jezelf de oorzaak is van problemen die leiden tot woede, wrok, jaloezie en/of arrogantie, zeker als die gepaard gaan met uitbarstingen van kwaadheid. Dankzij dergelijke inzichten kun je jezelf en anderen makkelijker daden uit het verleden vergeven en op een betere manier verdergaan. Daarnaast stelt helder calciet dankzij de dubbele breking diegenen die de steen bij meditatie gebruiken in staat bewustzijn te hebben op verschillende niveaus, waardoor je op een en hetzelfde moment ideeën kunt hebben die niet met elkaar te verzoenen zijn of met elkaar in tegenspraak lijken zonder dat je een bepaalde kant kiest. Dit is heel nuttig, omdat de werkelijkheid ook in wezen paradoxaal is; wie die wil doorgronden, dient de paradox te omarmen. Je kunt helder calciet gebruiken samen met een laserstaf van kwarts om slapende of geblokkeerde chakra’s en meridianen wakker te maken. Bij meditatie en droomwerk kan helder calciet de beelden die je ziet gedetailleerder en levendiger maken.

Helder optisch calciet helpt je te zien waar zelfopgelegde beperkingen je verhinderen om verder te komen in het leven. Het helpt je om jezelf niet in de weg te zitten en je verzet tegen de Goddelijke Wil op te geven. De energie ervan is verwant aan het vuur- en het windelement. Wanneer deze twee elementaire krachten in combinatie gestimuleerd worden, levert dat verbeterde lichamelijke en mentale energie op, helderheid en focus, en een ervaring van spiritueel ‘vuur’. Helder calciet helpt je om geestkracht in je leven te noden en je verzet tegen de verandering die overgave met zich meebrengt op te geven. De steen laat je inzien waar je je vasthoudt aan zelfzuchtige of op het ego gebaseerde beweegredenen, en vervangt die beweegredenen door verlangens die meer in lijn zijn met de geestwereld.

Helder calciet verwijdert energieblokkades die je spirituele verbinding belemmeren. Je krijgt er helderheid door en kunt de les die vervat is in actuele levenssituaties beter doorgronden. Wanneer helder calciet op de chakra’s of energiemeridianen wordt gelegd, kunnen vernauwingen, stagnaties, verdichtingen of andere geblokkeerde energieën weer aan het stromen worden gebracht. Het is uitstekend voor het derde oog, want calciet helpt dat energiecentrum te openen en stimuleert helderziendheid. Mensen die moeilijk aura’s kunnen waarnemen, gaan door calciet om anderen heen kleuren en stralend licht zien. Helder calciet helpt je gehechtheid aan het verleden los te laten en moedigt je ertoe aan met een schone lei te beginnen. Het kan helpen jezelf en anderen in het verleden begane fouten te vergeven. Helder calciet geeft nieuwe hoop en nieuw vuur voor alle levenservaringen.

Helder Calciet werkt harmonisch samen met:

  • Alle soorten calciet
  • Moldaviet, fenakiet, azeztuliet, scoleciet en danburiet

Spiritueel

Helder calciet helpt energieblokkades uit de weg te ruimen, stimuleert het derde oog en stelt je in staat het verleden los te laten. Het kan helderheid geven over het juiste pad dat je dient te bewandelen naar een nieuwe werkelijkheid. Het kan je mogelijkheden laten zien voor vernieuwing, groei en creëren die voorheen aan het zicht onttrokken waren.

Emotioneel

Deze bondgenoot helpt je op angst of schaarste gebaseerde motieven voor je daden en creaties los te laten. Helder calciet stimuleert vergeving en een milde houding tegenover jezelf en anderen. Het helpt je je over te geven aan het Goddelijke en erop te vertrouwen dat het Goddelijke je toe leidt naar wat voor jou het beste is.

Affirmatie

Ik zie alle aspecten van mezelf en van de wereld steeds helderder, en ik aanvaard alles wat ik zie