Hemimorfiet

Trefwoorden: Lichtactivering, evenwicht in de aura, emotionele heling en communicatie, empathie, vreugde, channeten en mediumschap
Element: Storm
Chakra’s: Hart (4de), keel (5de), derde oog (6de), kruin (7de), transpersoonlijke en etherische (8st en verder, boven het hoofd)
Sterrenbeeld: Weegschaal
Uiterlijk: Voor metafysische toepassingen is de turquoiseblauwe botryoïdale vorm van hematiet het meest gangbaar
Herkomst: Hemimorfietafzettingen zijn te vinden in Algerije, Italië, Griekenland, Mexico en Namibië.        

Werking Hemimorfiet

Hemimorfiet manifesteert op vele niveaus de energie van welzijn. Het brengt evenwicht in het auraveld en lost donkere plekjes negativiteit of zwakte op en doet ze verdwijnen. Het heeft een positieve invloed op het emotionele lichaam en zorgt voor een vibratie van vreugde, zonder dat de onvermijdelijke akelige en verdrietige gebeurtenissen des levens worden ontkend. De energie van hemimorfiet kan vreugde en verdriet vermengen tot één enkele stroom van meelevende emotionele betrokkenheid en empathie, zowel wat jezelf als wat anderen betreft. Wanneer je je niet tegen emoties verzet, kan de ongehinderde stroom van gevoel op zichzelf al zo de moeite waard zijn dat zelfs verdriet iets van vreugde behoudt.

Hemimorfiet stelt het emotionele lichaam in staat om vrijelijk het denken en het fysieke zelf te doordringen, zodat deze ongehinderde stroom ook echt kan plaatsvinden. Blauw hemimorfiet verbetert de communicatie van de waarheid van je gevoelens en kan helpen om disfunctionele relaties te helen. Het vergemakkelijkt de noodzakelijke innerlijke groei, waardoor je kunt leren je te verbinden en te communiceren met zielen die zijn ‘overgegaan’ naar gene zijde. Het zal sommige begaafde personen in staat stellen medium of channeler te worden; de vibratie ervan lijkt geestelijke gidsen en engelenwezens aan te trekken. Blauw hemimorfiet is een steen van meedogende empathie, en zal als zodanig de talenten van healers en spiritueel therapeuten versterken. Het is een ideale steen om tijdens opleggingen op het keelchakra van cliënten te leggen, want het zal ieders vermogen om de kernkwesties die helende aandacht behoeven uit te drukken doen toenemen. 

Door de stormelementvibratie van hemimorfiet wordt je energie op vele niveaus beïnvloed. Hemimorfiet is een steen van lichtactivering. Het helpt je om meer licht in het energetische, emotionele en fysieke lichaam op te nemen. De kleurvariaties in hemimorfiet bepalen op welke manieren dit mineraal inwerkt op de energetische niveaus van het lichaam. Wit en lichtgekleurd hemimorfiet straalt frequenties uit die de etherische chakra’s en de chakra’s van kruin en derde oog activeren. Het ruimt in deze gebieden verdichtingen of blokkades uit de weg, zodat je energie van een hogere kwaliteit in je lichaam kunt opnemen. De vibratie ervan geeft het lichtlichaam in alle opzichten meer energie.

Wit hemimorfiet is heel geschikt voor mensen die ernaar streven hogere en fijnere frequenties in hun energiesystemen te integreren. Het is een krachtige steen voor channelen, communicatie met engelen, verbinding met gidsen en voor bewuste resonantie met het Goddelijk Bewustzijn. De blauwe variëteiten van hemimorfiet hebben een frequentie die de chakra’s van hart, kruin en derde oog reinigt en ze energie geeft. Blauw hemimorfiet helpt om emotionele kwesties binnen relaties op te lossen en kan eraan bijdragen dat je je waar het emoties betreft meer waarheidsgetrouw uitdrukt. De steen stimuleert het chakra van het derde oog en verbetert je vermogen om innerlijke beelden te zien. Hij kan helpen bij zien op afstand en helderziende en telepathische inspanningen, en stimuleert de droomtoestand.

Bruin hemimorfiet helpt om het lichtlichaam in het fysieke zelf te aarden. Het ondersteunt heling door het lichaam te helpen meer licht op te nemen. Bruin hemimorfiet brengt de vibratie van het lichaam omhoog en helpt om genetisch bepaalde en overgeërfde ziekte-patronen uit de weg te ruimen. Het is een uitstekende steen wanneer je je wilt verbinden met natuurwezens en deva’s, werkt met de natuurlijke elementkrachten of je bezighoudt met heling van de aarde.  

Hemimorfiet werkt harmonisch samen met:

  • Alle soorten hemimorfiet combineren synergetisch met smithsoniet, andalusiet, pyriet, aragoniet en de vele variëteiten van calciet.
  • Blauw hemimorfiet heeft een speciale affiniteit met ajoiet, aquamarijn, Paraiba-toermalijn, aqua lemuria, roze lazurien en morganiet.
  • Voor mensen die hemimorfiet gebruiken voor channelen of mediumschap wordt een combinatie met fenakiet, azeztuliet, natroliet, scoleciet of herderiet sterk aanbevolen.

Spiritueel

Hemimorfiet is een krachtige metafysische steen om de hogere chakra’s te openen en te reini-gen. Het stimuleert de hypofyse en de epifyse, en brengt energie naar het derde oog en de kruin. Door deze steen kun je je beter verbinden met de hogere frequenties van lichtenergie en die beter in je opnemen.

Emotioneel

Hemimorfiet helpt het emotionele lichaam te kalmeren, zodat je op een meedogende en liefdevolle manier bij je emoties kunt zijn. Het is een krachtige steen voor vergeving, loslaten van woede of wrok, en om de karmische banden tussen mensen te helen. 

Affirmatie

Vol vreugde aanvaard ik het volledige spectrum van mijn emoties. Ik wijd me aan de activering van mijn innerlijke licht, en ik leef in meedogende empathie met alle zielen, zowel met als zonder lichaam.