Herkimer Diamant

Trefwoorden: Dromen, innerlijke beelden, zuivering, spiritueel worden van fysiek Leven  
Element: Storm
Chakra’s: Derde oog (6de), Kruin Chakra (7de)
Sterrenbeeld: Ram, Stier, Schorpioen, Boogschutter
Uiterlijk: Herkimers kunnen helder zijn of insluitsels bevatten; vaak zijn dat zwarte koolstofafzettingen. Sommige herkimers zijn eerder rokerig dan kleurloos, en in grotere kristallen zijn veelal skeletkwartsformaties te zien. In een klein percentage van deze kristallen worden ‘enhydro’ waterinsluitsels aangetroffen.                      

Werking Herkimer Diamant

Deze kristallen zijn, meer dan vrijwel alle andere, manifestaties van zuiver spiritueel licht dat vaste vorm heeft aangenomen. Ze stralen een hoge, harmonieuze energie uit die zich duidelijk in de hogere regionen van het vibrationele spectrum van kwarts bevindt. Herkimers zijn ideaal voor opleggingen, droomwerk en meditatie, sieraden, sjablonen en energie-instrumenten, en zijn geschikt voor vrijwel elke andere toepassing. Ze zenden niet alleen hun eigen energieen uit, maar kunnen ook de frequenties van andere stenen oppikken en uitvergroten. Dat kan heel nuttig zijn wanneer je een kleine steen gebruikt, zoals een kleine herderiet, of een steen met `zachte’ energie, zoals morganiet. In het eerste geval kan de herkimer een kleine steen net zo sterk maken als een grotere, en in het tweede geval kan hij de effecten van sommige van de mildere stenen krachtiger maken.

Herkimers stralen een heel helder kristallicht uit, en ze dragen eraan bij je energieveld te zuiveren en je af te stemmen op het witte licht van de Goddelijke Essentie. Door Herkimer-‘diamant’ te dragen kun je een voortdurende, bijna onmerkbare verbondenheid met de hogere spirituele werelden ervaren. Engelen worden toe getrokken naar de zuivere, etherische gloed van deze stenen, en herkimers kunnen daarom worden ingezet als hulpmiddel voor mensen die met engelen in contact willen komen of met hen willen communiceren. De vibratie van Herkimer-‘diamant’ spreekt van gelukzaligheid en vervoering, en je kunt ze gebruiken bij het proces van vibrationele ascensie. Je dient jezelf dan zo ver als je kunt naar de hoogste octaven van de geest-wereld te brengen, terwijl je toch in je fysieke lichaam blijft en verbonden blijft met de aarde. Dit is het proces waarbij materie van geest wordt doordrongen, en velen zijn geïncarneerd om dit te volvoeren. Herkimers kunnen nuttige hulpmiddelen zijn om je af te stemmen op de hoge spirituele frequenties die je uiteindelijk in je dagelijks leven moet leren op te nemen.

Droomwerk met Herkimer-‘diamant’ kan een geweldige ervaring zijn. Slaap gewoon met een of meer van deze stenen; draag ze op je lichaam of leg ze in je kussensloop. Het is aan te bevelen zowel jezelf als de steen voor het slapengaan te programmeren met de affirmatie: ‘Ik stel me in op mijn hoogste dromen en ik kan me die volledig herinneren en ze integreren.’ Dit of een vergelijkbare methode kan uitstekende resultaten opleveren. Herkimer-‘diamanten’ zijn populaire stenen om te gebruiken voor droom- en vision-werk. Ze activeren en openen de gebieden van de kruin en het derde oog, en stimuleren innerlijke beelden en een verhoogde droomtoestand. Ze zijn nuttig bij lucide-droomwerk, omdat ze je helpen in de droom bewust te blijven terwijl je dat fysiek niet bent.

Herkimer-‘diamanten’ zijn krachtige bondgenoten voor astraal reizen, verplaatsingen tussen dimensies en andere onconventionele methodes voor innerlijke verkenning. Ze zijn met name geschikt voor astrale tijdreizen en interdimensionaal werk. Opstellingen van grote Herkimer-`diamanten’ worden gebruikt om poorten naar andere dimensies te openen. Door hun innerlijke structuur zijn ze ideaal om zowel energie uit te zenden als te ontvangen. Deze stenen zijn een logische keus wanneer je vortexen tot stand brengt voor heling van de aarde of een geheiligde ruimte, en ze zijn geschikt voor ofwel elektrische, ofwel magnetische vortexrasters. Herkimers kunnen je behulpzaam zijn bij meditatie doordat ze je hogere chakra’s openen en je helpen om op je meditatie gefocust te blijven. Ze stimuleren sterk de chakra’s van derde oog en kruin en de etherische chakra’s, en maken je gevoeliger voor informatie die je dankzij je heldere vermogens ontvangt.

Herkimer-‘diamant’ is zeer nuttig om ruimtes te helen, waarbij hun helderheid, stralendheid en hoge vibratie het makkelijker maken energieblokkades of energetische `rommel’ op te ruimen en de aura een heldere, hoge frequentie te geven. Grote kristallen zijn te gebruiken om er helende opstellingen in de behandelkamer mee te vormen, of ze kunnen onder de behandeltafel worden gelegd om de vrijgekomen energieen te zuiveren. Niet alleen het kristalheldere Herkimer-‘diamant’ is bruikbaar. Grote Herkimer-kwartskristallen met insluitsels zijn uitstekende zuiveraars voor healingruimtes en andere stenen. Ze helpen hoogfrequente energie naar het fysieke lichaam te brengen. Voor mensen die al dan niet bij wijze van behandeling aan straling zijn blootgesteld, kunnen herkimers deze energieen op een makkelijkere en gezondere manier integreren. Herkimer-‘diamant’ met waterinsluitsels is speciaal heilzaam voor het emotionele lichaam. De stenen helpen je om naar je diepste zelf te kijken en om het licht van de geestwereld op donkere plekken te laten schijnen. In heldere herkimers channelen de waterinsluitsels de invloed van de steen naar het hartcentrum, zodat er een verhelderende en opbeurende energie ontstaat die ervaringen van vervoering in de hand werkt. Bij meer troebele herkimers helpen de waterinsluitsels je om te zien wat je het meest in jezelf vreest, terwijI je hartruimte toch helder en liefdevol naar jezelf toe blijft. 

Herkimer Diamant werkt harmonisch samen met:

  • Herkimer-`diamant’ kan de eigenschappen van elke heilzame steen versterken.
  • Moldaviet. Misschien kan herkimer zich zo goed met de vibratie van moldaviet vermengen en je meer bewust maken van het proces van groei doordat moldaviet een steen is die aanzet tot spirituele transformatie en ontwikkeling.
  • Herderiet, Satyaloka-kwarts, azeztuliet, fenakiet, natroliet, scoleciet, celestiet en danburiet. Dit zijn allemaal stenen met de hoogst mogelijke trillingsfrequenties, en Herkimer-‘diamant’ zal hun werking versterken.

Spiritueel

Herkimer-‘diamant’ helpt bij alle droomwerk, astraal reizen, tijdreizen, verplaatsingen naar andere dimensies en andere verkenningen die dienen om de werkelijkheid te verruimen. Het zijn uitstekende hulpmiddelen om poorten tussen dimensies, helende opstellingen en vortexrasters te creeren en in stand te houden. De steen is een nuttige zuiveraar van het energieveld of healingruimtes. 

Emotioneel

Herkimer- `diamant’ met waterinsluitsels helpt het emotionele lichaam te verlichten en te reinigen. Herkimers met water en koolstof kunnen je helpen om energetische koorden, pijlen of patronen uit het emotionele lichaam te verwijderen.

Affirmatie

 lk stel me in op mijn diepste dromen en hoogste innerlijke beelden, en wijd me eraan om de hoogst mogelijke spirituele energieen te bereiken en ze in de fysieke wereld te aarden.