Kunziet

Trefwoorden: Goddelijke Liefde, emotioneel helen, activering van het harten-weten
Element: Water
Chakra: Hart (4de)
Sterrenbeeld: Leeuw, ram, schorpioen, stier, weegschaal
Herkomst:  de belangrijkste afzettingen zijn te vinden in Pakistan, Afghanistan, Brazilië, Madagaskar, en Californië en Maine in de Verenigde Staten
Uiterlijk: Kunziet is een roze tot violette vorm van spodumeen, een lithium-aluminium silicaat. Kunziet is vernoemd naar de mineralen verzamelaar G.F. Kunz, die dit materiaal in 1902 voor het eerst beschreef.

Werking Kunziet

Kunziet stelt het hart open voor de energieën van liefde: liefde voor het zelf, liefde tussen mensen, liefde voor de mensheid, dieren, planten en mineralen. Het belangrijkste is dat kunziet een kanaal is tussen het hart en de vibratie van Goddelijke Liefde. Door alle andere soorten liefde te verwelkomen bereid je je er bewust op voor Goddelijke Liefde in ontvangst te nemen, en wanneer een dergelijke opening plaatsvindt, is de onmiddellijke, onvermijdelijke reactie liefde voor het Goddelijke. Dat komt doordat liefde de kern van het Goddelijke in ons is, en als we die waarlijk voelen, zijn we daar één mee. Kunziet is de steen die het dichtst bij deze frequentie in de buurt komt, en wanneer je ermee werkt ben je geneigd met die energie te gaan resoneren.

Mediteren met kunziet kan diepe ervaringen van universele liefde vergemakkelijken. Wanneer je de steen op of aan je lichaam draagt, zul je de hele dag vriendelijk, zachtaardig en sereen gestemd zijn. Mensen die kunziet van iemand krijgen, merken vaak dat ze impulsen krijgen om zich vriendelijk en altruïstisch te gaan gedragen. Kunziet kan tevens verlichting geven bij stress, wat goed is voor zowel de fysieke als de emotionele gezondheid.

Kunziet kan de stille stem van het hart activeren en een woordeloos contact bewerkstelligen tussen je mentale en emotionele aspecten. Het hart is het deel van je dat werkelijk ‘weet’ welk pad van actie het best is. Het weet dat direct, omdat het door het kosmische elektromagnetische veld met alle onderdelen van deze werkelijkheid verbonden is. Ook al zijn de intuïties van het hart via logica niet te verklaren, het hartenweten is onbetwistbaar. Kunziet kan het hart wakker maken en het stimuleren om intiemer te communiceren met het denken. Wanneer je bereid bent om te luisteren en gehoor te geven aan de stille aansporingen van het hart, zullen je leven en de wereld daar veel baat bij hebben.

De prachtige energie van kunziet leert ons het hart open te stellen en waarlijk de liefde van de Goddelijke Bron in ontvangst te nemen, welke vorm die liefde op enig moment ook aanneemt. Goddelijke Liefde manifesteert zich elk moment en in alle dingen, want dit is de energie die aan alle schepping ten grondslag ligt. Weerstand ertegen is de basis van alle ziekten, onevenwichtigheden en problemen die de mensheid bekend zijn. Wanneer je je simpelweg kunt openstellen om de Goddelijke Liefde bewust en ten volle in ontvangst te nemen, kan volledige heling op alle niveaus tot stand worden gebracht.

Wanneer we geboren worden, betreden we de wereld in een toestand van volledige ontvankelijkheid. Naarmate we opgroeien en meer en meer klappen van het leven incasseren, beginnen we een muur van weerstand op te bouwen, rondom ons hart en ons denken. Deze weerstand tegen het leven is ook een weerstand tegen de Goddelijke Energie en Goddelijke Liefde, en kan alleen maar leiden tot overtuigingen van afgescheidenheid, isolement en schaarste.

De energie van kunziet helpt je de muur die je om je hart heen hebt gebouwd weg te halen en om terug te keren naar die toestand van volledige en vreugdevolle ontvankelijkheid. De steen moedigt je ertoe aan elke ervaring te benaderen met optimisme en enthousiasme. Wanneer dit niveau van ontvankelijkheid eenmaal is bereikt, stromen de liefde en gaven van het Goddelijke in oneindige overvloed door je hart en je leven en veranderen problemen of heikele kwesties in geschenken en mogelijkheden.

Kunziet is een krachtige heler van het emotionele lichaam, vooral voor mensen die zich ervoor hebben afgesloten het leven ten volle te ervaren, omdat ze zichzelf emotioneel willen beschermen. Kunziets frequentie zet je ertoe aan je angst los te laten en het leven in vreugde en uitbundigheid in te stappen.

Kunziet werkt harmonisch samen met:

  • Roze lazurien:  door deze stenen samen te gebruiken versterk je hun beider effecten.
  • Hiddeniet; allebei zijn het vormen van het mineraal spodumeen.
  • Moldaviet, morganiet, rozenkwarts, ajoiet, smaragd en roze toermalijn.
  • Ioliet en lapis lazuli: kunnen de centra van het denken opener en ontvankelijker maken voor kunziets energieën.
  • Fenakiet, azeztuliet, scoleciet en natroliet: helpen de poorten naar spirituele werelden te openen waarmee kunziet resoneert.

Spiritueel

Kunziet verbindt je met de energie van Goddelijke Liefde die aan alle schepping ten grondslag ligt.

Emotioneel

Kunziet helpt je om weerstand tegen het leven los te laten en maakt je ontvankelijker voor liefde en energie.

Affirmatie

Ik stel me open voor Goddelijke Liefde, en ik luister naar de stille stem ervan in mijn hart.