Pietersiet

Trefwoorden: Inzicht, intuïtie, toegenomen wilskracht, weten vooraf, interdimensionale reizen, transformatie van het zelf
Element: Storm
Chakra’s:
Zonnevlecht (3e Chakra), Derde Oog (6e chakra)
Sterrenbeeld:
Leeuw
Herkomst: 
Pietersiet wordt gevonden in Zuid-Afrika en China
Uiterlijk: Het wordt gekenmerkt door een dramatische kattenoogglans en contrasterende kleuren, onder andere goudtinten, bruin, grijs, blauwgrijs en zwart, met hier en daar kleurloze plekken

Meer spirituele wijsheid Pietersiet – Kristal Challenge

Werking Pietersiet

Pietersiet activeert tegelijkertijd het zonnevlechtchakra het chakra van het derde oog, waardoor de wil en
de intuïtieve vermogens een krachtige impuls krijgen. Onder invloed van pietersiet leiden je scherpe inzichten de aard van situaties tot vastberaden handelen dat sop gericht is de uitkomst zodanig te beïnvloeden dat üe gunstig is voor je hoop en verlangens. Met andere woorden, je ziet wat er gebeurt, weet wat je wilt en maakt er werk van om dat tot stand te brengen. Dankzij het geschenk van toegenomen macht dat pietersiet je geeft is de kans groot dat je je doelen zult bereiken. Omdat pietersiet het derde oog op zijn eigen nauwkeurige wijze stimuleert, zal je vermogen om te zien wat er op een bepaald moment speelt zich verruimen tot een bewustzijn van de toekomst, of het scala aan mogelijkheden waaruit de toekomst vorm krijgt. Leggers van tarotkaarten of andersoortige orakelkaarten zullen merken dat de beelden die ze innerlijk zien aan scherpte winnen en dat hun voorspellingen nauwkeuriger worden.

Alle gebruikers van pietersiet zullen hoogstwaarschijnlijk ervaren dat de frequentie van hun momenten van telepathisch weten toeneemt. Pietersiet is een uitstekend hulpmiddel voor interdimensionale reizen, niet alleen omdat het het derde oog activeert, maar ook omdat de stimulering van de wil via het derde chakra je veel meer gelegenheid geeft om een goede keus te maken ten aanzien van de richting van je innerlijke reizen. Je zou kunnen zeggen: ‘Ik wil naar de zaal der kronieken reizen’, en daar dan ook daadwerkelijk terechtkomen. Door dit verbeterde vermogen om dergelijke ervaringen te sturen kun je een reeks innerlijke ‘landkaarten’ ontwikkelen aan de hand waarvan je de doolhoven van de ‘vele woningen’ in het huis van de geestwereld kunt beginnen te begrijpen.

Naast zijn andere eigenschappen bevordert pietersiet helderheid van denken en moedigt het aan tot intuïtieve sprongen. Met pietersiet kun je makkelijker de verbindingsdraden zien tussen afzonderlijke gedachten en denkrichtingen, zodat de kloven daartussen worden gedicht door verlicht inzicht. Dit is een heel geschikte steen voor studenten, onderzoekers en spiritueel zoekers die de filosofieën van het mysticisme bestuderen. In bepaalde gevallen kunnen de openbaringen waartoe pietersiet de aanzet geeft leiden tot de toestand van samadhi, oftewel spontane, gelukzalige verlichting. Op andere momenten kan pietersiet de wolken van opgebouwde geïnternaliseerde gevoelens en problemen ‘doen breken’, waarna er een uitstorting volgt die qua intensiteit sterk lijkt op een donderstorm. Maar zulke gebeurtenissen zijn nodig om ‘de lucht te klaren’, waarna het helingsproces begint. Dergelijke emotionele stormen kunnen opsteken in relaties of binnen in jezelf, maar de uitkomst komt altijd je hoogste goed ten goede.

Pietersiet manifesteert het stormelement door alle niveaus van het auraveld diep te reinigen. De energie van pietersiet – ook ‘stormsteen’ genoemd – voelt aan als de hooggeladen atmosfeer van een donderstorm. De steen activeert het denken en de verbeeldingskracht, stimuleert helder zien en bevordert telepathie. Hij fungeert als een etherische bliksemafleider, die hoogfrequente energie aardt in de fysieke wereld. Zoals een storm schatten uit de oceaan naar boven brengt, zo brengt pietersiet de verborgen hoekjes van je energieveld in beroering en onthult nieuwe richtingen die je leven uit kan gaan. Het helpt stagnerende energieën, gewoontes en patronen in je leven op te lossen, en stimuleert je om actie te ondernemen die erop gericht is je dromen waar te maken. Pietersiet is een krachtige steen voor magie, vooral wanneer diepe, ingrijpende verandering geboden is. Het is een uitstekende bondgenoot wanneer je het gevoel hebt dat je vastzit of niet meer verder kunt.

Pietersiet werkt harmonisch samen met:

  • Moldaviet, zeker wat betreft snelle persoonlijke transformatie en revolutionaire spirituele inzichten.
  • Fenakiet, natroliet, merkabacalciet of scoleciet kunnen samen met pietersiet worden aangewend ter bevordering van innerlijke reizen.
  • Door nuummiet zullen deze reizen dieper gaan.
  • Ioliet kan pietersiets versterking van heldere vermogens extra ondersteuning geven.
  • Libisch goudtektiet, heliodoor en goudlabradoriet benadrukken allemaal pietersiets bekrachtiging van de wil.
  • Tijgeroog, haviksoog, git, ajoiet, cacoxeniet, citrien, maansteen, zonnesteen en labradoriet

SPIRITUEEL

Pietersiet is een steen die spiritueel activeert. Het helpt je nieuwe richtingen te vinden en vooruit te komen wanneer het aanvoelt alsof de weg geblokkeerd is of wanneer je je pad niet meer kunt zien. Het activeert op krachtige wijze de chakra’s, zodat een volledig spectrum van elektromagnetische energie geaard kan worden, waardoor de hoeveelheid lichtenergie in je lichaam en energieveld toeneemt.

EMOTIONEE

Pietersiet kan ‘een vuurtje ontsteken’ onder je stuitchakra, zodat je vastberaden actie kunt ondernemen en veranderingen in je leven kunt aanbren­gen. Het kan je helpen minder angstig te worden en on­zekerheid en besluiteloosheid te overwinnen.

AFFIRMATIE 

De helderheid van mijn innerlijk zicht maakt me duidelijk wat de beste keuzes voor actie zijn, en die keuzes maak ik zonder aarzeling.