Smaragd

Trefwoorden: Liefde, Mededogen, Heling, Overvloed
Element: Water
Chakra’s: Hart (4de)
Sterrenbeeld: Leeuw, Ram, Stier, Weegschaal, Schorpioen, Kreeft, Tweelingen 
Uiterlijk: Smaragd is een groene variëteit van beril. De term ‘smaragd’ is afgeleid van het Griekse smaragdos, wat ‘groene steen’ betekent.
Herkomst: Egypte, Zuid-Amerika, Colombia,  Brazilië, Rusland en Afrika                           

Werking Smaragd

Van alle stenen is smaragd de zuiverste kristallijnen emanatie van de groenstraal, met de kleur van het hart-chakra. Dit chakra vormt het middelpunt van ons fysieke zelf, en het is ook op veel andere niveaus ons centrum. Het hartchakra is de bron van de emoties, met name liefde en mededogen. Liefde en mededogen zijn de emoties waaruit het duidelijkst de Goddelijke Aard van de mens spreekt, en ze vormen terecht de focus en het streven van al wie het spirituele pad bewandelt. Smaragd is de steen die het zuiverst de energiepatronen representeert van het geactiveerde hartchakra. Het is de steen die je helpt om te leven en te handelen vanuit het hartniveau, waarbij je onvoorwaardelijke liefde en mededogen in je dagelijks leven en relaties brengt, je ervoor openstelt om liefde van anderen te ontvangen en de kanalen voor je eigen ver-binding met de Goddelijke Liefde openhoudt.

Smaragd kan je helpen gecenterd te blijven in de wijsheid van het hart, zodat je niet misleid wordt door ideeën die welis-waar aannemelijk klinken, maar die niet echt ‘paden met hart’ zijn. Smaragd bezit het vermogen een ‘gebroken hart’ te helen en het herinnert je eraan dat je zowel jezelf als anderen liefde dient te geven. Door een open hart kan de hoorn des overvloeds van kosmische zegeningen je leven binnenstromen, en misschien is smaragd daarom ook wel bekend als een steen van voorspoed. Door smaragd te dragen kun je je vibratiepatroon afstemmen op het spectrum van overvloed, zodat je dat wat je wenst en nodig hebt naar je toe trekt.

Smaragd is daarnaast een steen van moed — een andere emotie die voortkomt uit een sterk en open hart. Het
helpt je voort te gaan op het ‘pad met hart’, wat de gevaren of dreigingen ook zijn die je boven het hoofd hangen. Net als moldaviet wordt smaragd in legendes geassocieerd met de beroemde steen van de heilige graal, de steen die de aanzet gaf tot de spirituele avonturen van de ridder Parcival en die avonturen stuurde, wat hem uiteindelijk verlichting en huwelijksgeluk bracht. Op subtiele niveaus vertelt dit verhaal ons wellicht dat het geopende hart zelf de graal is, het vat van Goddelijke Genade. Dat de graalsteen in de legende een smaragd (of moldaviet) is, zinspeelt mogelijk op een instrument waarmee het hart op geslaagde wijze kan worden opengesteld, met als gevolg de ervaring van genade.

Smaragd is een prachtige en krachtige steen van het waterelement die geweldige effecten heeft op het emotionele en fysieke lichaam. Smaragd opent het hart, verlicht zwaarte in het emotionele veld en geeft de aura een zuivere, voedende groenstraal van licht. Het brengt een energie van hoop, bemoediging, mildheid en overvloed je auraveld binnen. In deze mildheid en hoop vinden we de energieën van mededogen en liefde. Smaragd is de steen van het in het hart gecentreerde bewustzijn en van de heling die dat brengt op alle niveaus des levens. Smaragd stimuleert het fysieke hart en reinigt het emotionele lichaam van patronen van slachtofferschap en afwijzing van persoonlijke macht. Het geeft het emotionele en fysieke hart frisheid en vitaliteit.

Van oudsher werd smaragd gebruikt als steen van liefde, omdat hij de fysieke en emotionele hartcentra kan reinigen en versterken. De steen helpt ons om alle gebeurtenissen, omstandigheden en mensen in ons leven met mededogen en acceptatie te bezien. Smaragd stimuleert het ‘hoge hart’, oftewel het transpersoonlijke liefdescentrum aan de linkerkant vlak boven het hartchakra. Het draagt eraan bij dat je mededogen toont tegenover anderen en hen op respectvolle wijze begrijpt. Smaragd wordt ook al van oudsher gebruikt om zowel rijkdom als overvloed te stimuleren. Rijkdom staat voor je fysieke en materiële bezittingen en financiële status. Smaragd kan je helpen rijkdom te creëren door gedachten en gevoelens als zou je die rijkdom niet waard zijn uit je energieveld te verwijderen. Wanneer deze blokkades uit de weg zijn geruimd, kan rijkdom zich als je dat wenst op natuurlijke wijze ontwikkelen. Daarnaast kan smaragd behulpzaam zijn om ware overvloed te ervaren, wat niet hetzelfde is als rijkdom. Overvloed heeft betrekking op je vermogen om de gaven van de geestwereld in al je levenservaringen te ontvangen. Het heeft te maken met het gevoel dat je je leven openstelt voor het Goddelijke en dat in al zijn manifesta-ties in dankbaarheid aanvaardt. Ware overvloed betekent dat je weet dat er voor alles wordt gezorgd en dat er in de werkelijkheid geen gebrek kan bestaan.

Smaragd werkt harmonisch samen met:

  • Moldaviet en met andere hartstenen, zoals dioptaas, aventurijn, morganiet, kunziet, rhodochrosiet en rozenkwarts.
  • Tsavoriet kan de werking van smaragd als steen des overvloeds versterken.
  • Lepidoliet en smaragd kunnen samen worden gebruikt om het emotionele lichaam te kalmeren.
  • Smaragd past ook goed bij andere berilsoorten, zoals aquamarijn, heliodoor, gosheniet of bixbiet.

Spiritueel

Smaragd verbindt je met de frequentie van Goddelijke Liefde, mededogen en oprechte waar-dering voor alle ervaringen en creaties in je leven. Het is een krachtige steen om een schaarstebewustzijn te veranderen in een bewustzijn van overvloed, waarbij je erop leert te vertrouwen dat de kosmos in al je behoeften zal voorzien. Deze steen stemt je dankbaar, omdat je de gaven van het Goddelijke erdoor kunt zien en ontvangen. Smaragd verbindt het persoonlijke hart met de energie van Goddelijke Liefde.

Emotioneel

Smaragd is een heel goede helende steen voor het hart. Het zorgt ervoor dat je je mededogende, zorgzame aard kunt tonen zonder dat je bang bent om je kwetsbaar op te stellen. Je vertrouwen in het Goddelijke in alle dingen neemt erdoor toe en je kunt makkelijker jouw persoonlijke visie op hoe de werkelijkheid ‘zou moeten zijn’ loslaten. Smaragd kan je helpen om gevoelens van onwaardigheid en angst voor schaarste en verlating te overwinnen. Het stimuleert acceptatie van anderen zonder oordeel over hen te vellen en zonder hun je eigen ideeën over de werkelijkheid op te dringen.

Affirmatie

Door liefde en mededogen wordt alles geheeld en kunnen zegeningen vrijelijk stromen