Sugiliet

Trefwoorden: Dromen, spirituele bescherming en zuivering, een ‘baken van licht’ worden 
Element: Wind
Chakra’s: Voorhoofd Chakra (6de), Kruin Chakra (7de), transpersoonlijke en etherische (8″e tot en met 14de)
Sterrenbeeld: Maagd, Boogschutter
Uiterlijk: De kleur loopt van licht lila tot dieppaars. De violette exemplaren zijn het meest gezocht, vooral als ze doorschijnend zijn.
Herkomst: Hoewel er sugiliet in Japan en Canada wordt gevonden, komt vrijwel alle sugiliet op de markt uit zeer diepe mangaan-mijnen in Zuid-Afrika. 

Werking Sugiliet

Sugiliet is vanwege zijn vele heilzame eigenschappen een van de belangrijkste stenen voor deze tijd. Zo biedt het bescherming tegen negatieve invloeden in je omgeving, vergroot het je vermogen om spirituele energieën te aarden, wekt het je kruinchalcra, verspreidt het de pure violetstraal van zuivering en bezit het een sterk helende invloed. Sugiliet heeft buitengewone beschermende eigenschappen. Wanneer je een stuk sugiliet op of aan je lichaam draagt, krijg je een soort ‘schild van licht’ om je heen, waardoor je onkwetsbaar bent voor de disharmonie van anderen. Deze vorm van bescherming is vooral belangrijk voor zachtmoedige zielen, die de neiging hebben alle energieën om hen heen op te nemen.

Sugiliet is misschien wel de krachtigste steen om de violette vlam van zuivering op te roepen. Deze energie kan van onschatbare waarde zijn voor wie het spirituele pad bewandelt, want die heeft de neiging om ‘grijze vlekken’ in het auraveld weg te branden en verwijdert zo negatieve aanhechtingen en karmische invloeden. De energie van de violette vlam van sugiliet zorgt dat parasitaire entiteiten van het astrale plan zich niet langer in je auraveld kunnen ophouden.

Zodra je ertoe overgaat sugiliet bij je te dragen, komt er een energetisch zuiveringsproces op gang. Toxische invloeden van je innerlijke en uiterlijke omgeving worden losgemaakt en verwijderd. Dit proces kan je innerlijke ontwikkeling flink versnellen en je helpen om een spiritueel baken in de wereld te worden. Wat spirituele bakens betreft moet nog worden opgemerkt dat sugiliet het kruinchakra boven op het hoofd stimuleert en opent. Dat openen gebeurt niet met de bedoeling om naar werelden met een hogere vibratie te ontsnappen. Het gaat er juist om het licht op aarde te aarden door je eigen wezen. Velen zijn hier als vrijwilliger geïncarneerd om de aarde en alle entiteiten die erop leven te helpen tot een volgend octaaf van hogere vibratie te komen, waarbinnen iedereen een bepaald niveau zal bereiken van wat ‘verlichting’ wordt genoemd. Sugiliet herinnert je aan die essentiële roeping en helpt je er gehoor aan te geven; het effect van deze steen op het kruin-chakra maakt duidelijk hoe het zelf zich dient te openen en te transformeren om een kanaal voor spiritueel licht te worden, zodat dat in deze wereld kan schijnen.

Sugiliet is ook een steen van het dromenrijk. Wanneer je met deze steen mediteert of droomt, kan de diepgang van de innerlijke ervaring sterk toenemen, terwijl de beelden die je ontvangt overladen kunnen zijn met zingeving en symbolische betekenis. De sleutel naar het verlangen van de ziel wordt in je diepe dromen onthuld, zodat inzicht in de beelden die de revue passeren je op het pad naar eenwording met de ziel en harmonieuze overeenstemming met je zielendoel kunnen brengen. 

Sugiliet is een krachtige steen om de chakra’s van derde oog en kruin en de etherische chakra’s te openen. Het activeert het innerlijk zicht en opent de poort naar je diepste drijfveren, gedachten en opvattingen. Sugiliet is de steen van dromen. Het helpt je om de dromen die je ‘s nachts krijgt te onthouden en om lucide dromen te hebben. Het helpt je ook om je de dromen te herinneren die je voor je leven had en die je opzij had geschoven omdat je dacht dat ze niet haalbaar waren. Het helpt je de dromen terug te halen waar je ziel in dit leven naar verlangt — en door je die dromen te herinneren krijg je de moed en het optimisme om ze na te jagen.

Sugiliet activeert het hart en het hoofd, en zorgt dat je je ware spirituele passie vindt en die passie volgt naar overvloed en heelheid. Sugiliet kan kleuren hebben die van helderpaars tot bijna zwart lopen. De lichtere en fellere kleuren neigen ertoe de hogere chakra’s te openen en te activeren, waardoor je in verbinding kunt komen met je dromen. Donkere sugilietstenen helpen je om die dromen in de werkelijkheid te aarden en om standvastig te blijven bij het najagen van je dromen.

Sugiliet werkt harmonisch samen met:

  • Moldaviet. Fenakiet, natroliet, herderiet, brookiet en scoleciet versterken allemaal de visionaire aspecten van de energieën van sugiliet.
  • Hematiet kan nuttig zijn om licht in de fysieke wereld te aarden.
  • Amethist vergroot het effect van de ‘aura van bescherming’ van sugiliet.

Spiritueel

Sugiliet helpt je om in de mogelijkheden van het leven te geloven. Het helpt je om iets anders te zien dan wat nu ervaren wordt en biedt zo hoop en optimisme voor een betere toekomst. Sugiliet kan negativiteit afweren en je aura vullen met hoogfrequent licht.   

Emotioneel

Sugiliet helpt je om gevoelens van hopeloosheid, dat het allemaal te veel is of dat je geen mogelijkheden in je leven hebt te overwinnen. Het herinnert je eraan dat je alles kunt bereiken wat je droomt en geeft je de kracht en moed om die dromen te manifesteren. Het is een ideale steen voor degenen die snel vervallen tot negatief denken of die te weinig vertrouwen in hun eigen kunnen hebben.

Affirmatie

Ik ben veilig en beschermd in mijn eigen ‘bel van licht’, en ik werk eraan om mijn diepste dromen, maar ook de collectieve droom van een planeet van licht, tot werkelijkheid te maken.