Tanzaniet

Trefwoorden: Verbinden van hart en denken, vergrote spirituele waarneming, meedogende zelfexpressie, waarheidsliefde
Element: Wind
Chakra’s: Hart Chakra (4de), Keel Chakra (5de), Derde oog (6de), Kruin CHakra (7de), Zielster (8st)
Sterrenbeeld: Boogschutter, Tweelingen, Weegschaal
Uiterlijk: De kleur loopt van blauw tot blauwviolet. Maar een enkele keer komen er ook gouden tot bruingele stenen voor                     

Werking Tanzaniet

Tanzaniet is een van de waardevolste metafysische stenen. Geen enkele andere steen kan zo effectief de energie van hoofd en hart integreren, waardoor je gecenterd in de wijsheid van je hart kunt blijven wanneer je de ideeën van het geactiveerde brein evalueert. De steen zet een stortvloed van gedachten en inzichten in gang, maar houdt je tegelijkertijd kalm verankerd op de innerlijke troon van barmhartige menselijkheid, wat voorkomt dat je je laat meeslepen door mentale zijwegen van weinig echte waarde. Wanneer je blik op tanzanieten van goede kwaliteit en kleur rust, word je geraakt door hun schoonheid, waarbij de ‘schoonheid’ die je waardeert de mentale en emotionele eigenschappen weerspiegelt die deze stenen in je binnenste oproepen. Tanzaniet is een goede steen om als sieraad te dragen, omdat anderen de steen dan kunnen zien en je zo het ontwaken van het zelf dat tanzaniet kan veroorzaken verspreidt.

Het is buitengewoon gunstig om deze stenen binnen je auraveld te houden, want ze creëren een bijpassende resonantie en kunnen je bewustzijn blijvend in een hogere toestand brengen. De integratie van hoofd en hart die tanzaniet kan bewerkstelligen voltrekt zich door verbinding van en afstemming tussen de chakra’s van hart en derde oog. Het belang van deze ontwikkeling in je spirituele leven kan niet genoeg benadrukt worden. Om tot heelheid te komen is het noodzakelijk om het hart te laten samenwerken met het hoofd en de twee tot één te maken. Tanzaniet helpt bij dat proces door de stem van het hart beter hoorbaar te maken voor het hoofd en door een circuit van vibrationele energie tussen het hartchakra en derde-oogchakra te vormen. Dat circuit voel je als een fladderende vibratie van vreugde en plezier.

Wanneer het hoofd eenmaal begrijpt wat het verwaarloosde hart te bieden heeft, kun je alleen nog maar voorwaarts. Het hoofd zendt zijn plezier naar het hart, dat grotere vreugde afgeeft, waardoor het hoofd weer meer plezier zendt enzovoort. Een ander effect van de verbinding die tanzaniet tussen hoofd en hart vormt, vindt bij het keelchakra plaats. Onder invloed van tanzaniet is het veel makkelijker om de waarheid van het hart te spreken met alle vernuft en welsprekendheid die het hoofd te bieden heeft. Tanzaniet maakt het zelfs moeilijk om dat wat je in je hart weet te verbergen of te ontkennen. In de loop van de tijd wordt dat effect steeds sterker, waardoor zelfs het onbewuste zelfbewuster wordt. 

Tanzaniet activeert de chakra’s van derde oog en kruin, en bovendien de etherische chakra’s, en dat leidt tot beelden, boodschappen en informatie van hogere vibrationele bronnen. De steen vormt een verbinding tussen hoofd en hart, waardoor je situaties, ervaringen en omstandigheden vanuit het perspectief van verlicht mededogen kunt bekijken. De frequentie van tanzaniet helpt je om spirituele informatie en kennis te delen vanuit een op het hart gecenterd perspectief. Het is een uitstekende steen voor counselors en anderen in een positie waarin ze verstandelijk emotionele ervaringen moeten interpreteren. De steen kan empathisch gevoelige mensen helpen om de in emoties gewortelde informatie die ze intuïtief ontvangen te interpreteren. 

Tanzaniet werkt harmonisch samen met:

  • Tanzaniet behoort tot de synergetische groep van twaalf, samen met moldaviet, fenakiet, danburiet, azeztuliet, herderiet, Tibetaans tektiet, petaliet, brookiet, natroliet, scoleciet en Satyaloka-kwarts. Dit is de krachtigste combinatie van stenen voor versnelling van je ontwikkeling en verhoging van je vibratieniveau die we kennen.
  • Andere stenen die er goed mee harmoniëren zijn larimar, charoiet, robijnzoisiet en leden van de kwartsfamilie.

Spiritueel

Tanzaniet stemt hoofd en hart op elkaar af, wat een meer evenwichtige, gecenterde ervaring van spiritualiteit mogelijk maakt. Wie in zijn hoofd hyperactief is, maar emotioneel nauwelijks verbinding met anderen heeft, kan tanzaniet gebruiken om de mentale energie via het emotionele lichaam te aarden. 

Emotioneel

Tanzaniet helpt je om je barmhartig, liefdevol en gecenterd te voelen. Het geeft je inzicht in emotionele kwesties, terwijl het voorkomt dat je er onnodig lang mee bezig blijft. Tanzaniet genereert een energie van geluk en zorgeloosheid. 

Affirmatie

Mijn hoofd en hart ontmoeten elkaar weer, als geliefden die herenigd worden, en ik doe mee aan hun spiraaldans van vreugde.