Tijgeroog

Trefwoorden: Evenwicht tussen uitersten, onderscheidingsvermogen, vitaliteit, kracht, praktische
gerichtheid, rechtvaardigheid
Elementen: Vuur, aarde
Chakra’s: Zonnevlecht (3de), heiligbeen (2de), stuit (1ste)
Sterrenbeeld: Stier, tweelingen
Herkomst: Zuid-Afrika, India, Myanmar, West-Australië en de Verenigde Staten.
Uiterlijk: Tijgeroog is een lid van de kwartsfamilie. De steen wordt gekenmerkt door banden die geelbruin tot goudbruin zijn en een cat\’s eye-effect vertonen.

Meer spirituele wijsheid Tijgeroog – Kristal Challenge

Werking Tijgeroog

Tijgeroog activeert de lagere chakra\’s en stemt ze op elkaar af, zodat je bij je handelen uit het volledige spectrum van oerkracht, creativiteit en verlichte intentie kunt putten. Het is een zonnesteen van vitaliteit, praktische zin en fysieke actie. Het helpt je om effectief op te treden al naar gelang de behoeften en problemen van het fysieke leven, en om geaard, kalm en gecenterd te blijven. Bovendien kan het je de kracht geven om vermoeidheid en ontmoediging te overwinnen wanneer je lang achtereen iets moet volhouden, zware inspanningen moet leveren of complexe problemen wilt ontwarren. 

Tijgeroog is een steen van mentale helderheid. Het activeert en stimuleert het intellect en de logica. Tijgeroog stelt je in staat om keuzes te maken op grond van inzicht en niet van oordelen, in overeenstemming met je geestelijke leiding. Het stelt je open voor paradoxen, zodat je elkaar tegensprekende ideeën kan bevatten in een niet-oordelende aanvaarding, waarbij je niet probeert het conflict ‘op te lossen’ door voor een van de ideeën te kiezen. Dit is nodig als je in een hogere toestand van bewustzijn wilt komen, waar je de vele paradoxen zult gaan zien waarvan het wezen der dingen doortrokken is.

De energie van tijgeroog helpt je om het evenwicht tussen uitersten te bewaren. Dat kunnen de uitersten zijn van je eigen lichte en donkere kanten, van je menselijkheid en je geest-zijn, of van de emoties vreugde en verdriet. Zo helpt het je de wereld van dualiteiten achter je te laten (van ‘goed’ en ‘fout’) en brengt je naar een wereld waarin alle polariteiten een uitdrukking van de ene Bron zijn. 

Als steen van evenwicht helpt het je om beide zijden van een conflict te zien en zo het harmonieuze centrum tussen allerlei vormen van polariteiten te vinden. Daarom is het een uitstekende steen voor professionele bemiddelaars of voor iemand die moeilijke onderhandelingen moet voeren. Het vermogen en de bereidheid om gemeenschappelijke belangen te zien, zal de ander vaak tot een vergelijkbare reactie inspireren.

Tijgeroog kan je helpen om tijdens meditatie contact te maken met het Christus-bewustzijn (punt van bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde en mededogen). Als je na meditatie terugkeert, wil je niet alleen verblijven in de gelukzaligheid die volgt maar liever actie ondernemen om de energie van dat bewustzijn zo volledig mogelijk in de wereld te brengen.

Tijgeroog werkt harmonisch samen met:

  • Alle leden van de kwarts- familie.
  • Malachiet, charoiet, serafiniet en de meeste soorten jaspis.
  • Moldaviet: voegt positieve transformerende energie toe, die samen met de vitaliteit en kracht van tijgeroog kan zorgen dat je door plekken waar je bent ‘vastgelopen’ heen komt.

Spiritueel

Tijgeroog leert je het evenwicht tussen polariteiten te bewaren en de onderliggende eenheid achter schijnbare tegengestelden te zien. Het helpt je een evenwicht te vinden tussen het fysieke en spirituele, en om de geestwereld in alledaagse taken te ontwaren.

Emotioneel

Tijgeroog helpt mensen die de neiging hebben in extremen te vervallen om balans in hun emotionele leven te vinden. Het kan harmonie bewerkstelligen tussen mensen met uiteenlopende standpunten, religieuze opvattingen en levensvisies. Het is een uitstekende bondgenoot om de harmonie in families en relaties te herstellen wanneer meningsverschillen tot onmin hebben geleid.

Affirmatie

Ik handel met vertrouwen, helderheid, evenwicht, eerlijkheid, enthousiasme en kracht.