Versteend Hout

Trefwoorden: Gestage groei, een sterk lichaam, herinneringen aan vorige levens, geduld, innerlijke vrede
Element: Aarde
Chakra’s: Stuit Chakra (1st), Derde oog (6de)
Uiterlijk: Anders dan men veelal dacht, is het niet zo dat het hout een steen geworden is. Alleen de vorm van het hout blijft over; de organische houtmassa heeft plaatsgemaakt voor siliciumdioxide. Het meeste versteend hout is bruin of grijs, hoewel er soms ook geel, rood, zwart of zelfs blauw of violet in zit. 
Herkomst: De vindplaats van versteend hout bevindt zich voornamelijk in Arizona, Egypte, Brazilie en Argentina                        

Werking Versteend Hout

Versteend hout is een steen van geduld, van langzame, gestage groei naar het doel van spirituele transformatie. Het herinnert je eraan dat je niets moet forceren en ook niet tegen de stroom in moet zwemmen! Het brengt ons in herinnering dat we op de stroom van leven en evolutie kunnen vertrouwen, en dat de timing van het Goddelijke waarschijnlijk beter is dan het tijdschema waar je verlangens de voorkeur aan zouden geven. Versteend hout is een goede steen om het lichaam geleidelijk aan sterker te maken. Het geeft ook karakterkracht en helpt je te leven naar je idealen. Het schenkt je in tijden van verandering een gevoel van vrede. Zelfs door alleen maar naar deze steen te kijken en je voor te stellen dat hij honderden miljoenen jaren geleden een boom is geweest, word je herinnerd aan de grootsheid van het grote rad des levens en aan hoe belangrijk het is je over te geven aan het onvermijdelijke draaien daarvan.

Versteend hout helpt je je vorige levens te herinneren. Het is vooral nuttig om inzichten die je door deze herinneringen krijgt te aarden — om de verbindingen te leggen tussen de kwesties en thema’s uit vorige incarnaties en wat er nu in je leven speelt. Het helpt je zwakheden uit het verleden om te zetten in nieuwe kracht, net zoals het vergankelijke hout zijn vorm heeft ontwikkeld tot die van onsterfelijk steen. Versteend hout bevat een afdruk van de ‘recente’ (100-200 miljoen jaar geleden) geschiedenis van de aarde en kan worden aangewend om een blik te werpen in de Akasha-kronieken van deze planeet. Wanneer je versteend hout samen met andere stenen gebruikt die op het verre verleden zijn afgestemd (zoals nuummiet en aqua lemuria), kun je heldere en bestendige innerlijke beelden krijgen van vroegere beschavingen en van tijden voordat er hier op aarde mensen rondliepen in een fysieke vorm. Je kunt zelfs zo ver teruggaan dat je het ‘zaaien’ van de aarde-evolutie kunt waarnemen door niet-menselijke entiteiten met grote intelligentie en spirituele vermogens.

Versteend hout is een steen van wortels, beginnen en aloude kennis. Het belichaamt de kennis van de ‘ouden’ van de aarden: de oude bomen die de vroegste, meest ongerepte tijden op deze aarde hebben meegemaakt. Versteend hout helpt je om je te verbinden met je aloude wortels en daar kennis uit te putten. Het herinnert je aan tijden toen er nog mensen van alle rassen op een evenwichtige manier op de aarde rondliepen, en om kennis en wijsheid te vergaren uit alle rijken van de natuur. Het is een krachtige steen voor aardehealers en voor diegenen die de stap willen maken van een consumentenbewustzijn naar resonantie met de kracht, schoonheid en wijsheid van de natuurlijke wereld. Deze verschuiving is een belangrijk onderdeel van het proces van ascensie en is een van de eerste stappen om de nieuwe tijd te manifesteren.

Versteend hout geeft je toegang tot de genetische kronieken die worden bewaard in de grote bibliotheek van onze lichaamscellen. Het kan je helpen naar die cellen toe te reizen en energetisch de kronieken die in het DNA gecodeerd zijn te’lezeri. Dit proces kan worden aangewend om vormen van genetische onbalans te helen, om het doorgeven van achterhaalde voorouderlijke patronen te voorkomen, en om je inherente kennis van de natuur en de kracht van de aarde weer wakker te maken. Voor aardemagiers biedt versteend hout een toegangspoort tot de elektromagnetische aura van de aardbol. Het kan helpen met ‘aarden of om het elektromagnetische circuit met de aarde rond te maken, zodat er meer energie door het fysieke lichaam kan gaan. 

Versteend Hout werkt harmonisch samen met:

  • Alle leden van de kwartsfamilie, vooral agaat, jaspis en chalcedoon.
  • Bloedsteen, rood jaspis, onyx en carneool voor lichamelijke vitaliteit en kracht
  • Oregon-opaal, blauw Owyhee-opaal en alexandriet voor herinneringen aan vorige levens 

Spiritueel

Versteend hout is de geestwereld die vorm heeft aangenomen. Het leert je de schoonheid en kracht van de fysieke wereld kennen en helpt je de lessen te leren van een geIncarneerde, bewuste geest te zijn op het aardse plan. Het draagt bij aan het inzicht dat de aarde in alles voorziet wat we nodig hebben. Het gaat schaarstedenken tegen, evenals de hebzucht die dat kan oproepen.

Emotioneel

Versteend hout kan je helpen beperkende emotionele patronen die door je voorvaderen zijn overgeleverd te onderkennen en te overwinnen. Vaak fungeerden die emotionele patronen als overlevingsmechanismen in situaties waarin je voorvaderen (of ouders) terechtkwamen, maar zijn ze niet langer van toepassing. Versteend hout kan je helpen na te gaan welke van die patronen niet langer in een behoefte voorzien, zodat dergelijke beperkingen kunnen worden opgeruimd, waardoor de mensheid wordt bevrijd van destructieve echo’s van het verleden, terwijl de oude wijsheid die ons weer in evenwicht kan brengen behouden blijft.

Affirmatie

Ik groei en ontwikkel me langzaam en gestaag, met kracht en geduld, en put uit de lessen van mijn zielsgeschiedenis.