Zirkoon

Trefwoorden: Stimulering van alle chakra’s, toename van levenskracht, aarden van idealen in de fysieke wereld 
Element: Storm
Chakra’s: Alle
Sterrenbeeld: Maagd, Boogschutter, Leeuw
Uiterlijk: Natuurlijk zirkonium is meestal bruinig rood tot bruinig geel. Bij verhitting worden de stenen kleurloos, geel, groen of blauw.
Herkomst: Grote zirkoniumkristallen zijn vaak afkomstig uit Betroka in Madagaskar en Renfrew in Canada. Rivierafzettingen met zirkonen van siersteen kwaliteit zijn gevonden in Cambodja, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Madagaskar, Australië, Frankrijk, Vietnam en Tanzania.             

Werking Zirkoon/Zirkonium

Zirkonium is een steen met een hoge intensiteit en een nauwkeurige focus. Het kan gebruikt worden om trage energieën in een van de chakra’s of meridianen te stimuleren. Het is heel geschikt om spirituele energieën over te brengen naar het fysieke domein. Deze steen helpt je om ‘dingen te laten gebeuren’ als het om integratie van je innerlijke en uiterlijke leven gaat. Het is ook een nuttige steen voor mensen die niet goed geaard zijn, want hij houdt hen ‘bij de les’ waar het erom gaat op een praktische, georganiseerde manier datgene te doen wat noodzakelijk is in het aardse leven. Zirkonium is een voortreffelijke steen voor wie zijn idealen niet wil opgeven, maar nog moet leren om zich te focussen om die idealen vanuit het hoofd vorm te geven in de wereld. Zirkonium-kristallen zijn daarmee bij uitstek nuttige stenen voor jonge mensen die worstelen om hun idealisme samen te voegen met het leven zoals dat zich om hen heen afspeelt.

Zirkonium geeft energie en vastberadenheid aan degenen die zich snel uit het veld laten slaan door het conflict tussen hun wens om de wereld te veranderen en de angst dat hun dromen onmogelijk zijn. Bij energiewerk zijn ruwe zirkoniumkristallen waardevolle stenen voor opleggingen. Ze kunnen gebruikt worden om de verbindingspunten tussen het fysieke en het etherische lichaam te activeren, en ze helpen je om het fysieke en spirituele zelf te verenigen. Vanwege zijn focus en intensiteit kan zirkonium de effecten van elke andere steen versterken. Een lijn van negen zirkonium-kristallen – op elke chakra van het lichaam een plus 30 centimeter onder de voeten een en de laatste 15 centime-ter boven het hoofd – kan alle zeven fysieke chakra’s plus de aardster en de zielster laten ontwaken en ze op elkaar afstemmen, waarbij een energiepatroon ontstaat dat de ideale matrix voor de hele mens vormt. 

Zirkonium kan als talisman voor spirituele bescherming worden gebruikt. Wanneer je een in facetten geslepen zirkonium als sieraad draagt, vormt de vibratie ervan ‘een schild van licht’ om je heen, dat opdringerige en gevaarlijke energieën kan afweren en op milde wijze voorkomt dat je onbewust ‘haken’ uitzendt die negatieve situaties aantrekken. Blauwwitte in facetten geslepen zirkoniumkristallen geven een vibratie af die een verbinding kan vormen met het domein waar bepaalde ons goedgezinde rassen van buitenaardse wezens hun primaire leven leiden. Dit is ook de wereld van veel van de ‘blauwe goden uit diverse mythologieën. 

Zirkonium is een bondgenoot van het stormelement die elk chakra in het lichaam stimuleert en hoogfrequente energie door de kruin naar binnen brengt en die aardt via het stuitchakra en het aardsterchakra. Het stimuleert de stroom van chi door de meridianen en kan behulpzaam zijn bij het aanpakken van trage en ingedutte energieën. Zirkonium opent de poort naar hogere werelden. Het stimuleert je heldere vermogens en helpt je om intuitieve impulsen accurater te vertalen in bewust inzicht. Zirkonium geeft een beschermende energie aan degenen die het fysieke lichaam verlaten om andere bewustzijns-domeinen te verkennen. Het is vooral voor channelers een nuttige steen.

Zirkonium helpt je evenwicht te vinden tussen de alledaagse en spirituele wereld. Het kan zorgen dat je spiritueel bewust blijft als je de was doet of dat je spirituele leiding krijgt tijdens een zakelijke bijeenkomst. De energie van deze steen staat voor vermenging van domeinen en voor heling van veronderstelde polariteiten. Zirkonium stimuleert het lichaam om toxische stof-fen uit te scheiden. Het is een nuttige steen bij ontslakking en reiniging van het fysieke lichaam, terwijl zijn energie tegelijkertijd de aura en energiesystemen zuivert. 

Zirkoon werkt harmonisch samen met:

  • Zienersteen, vooral als het erom gaat spirituele energieën in het fysieke lichaam te aarden.
  • Moldaviet dan gaat de positieve transformatie van je leven nog sneller.
  • Fenakiet dan gaan de intense energieën van zirkonium vaak gepaard met visionaire ervaringen.
  • Zirkonium kan de effecten van bijna alle stenen versterken en versnellen.

Spiritueel

Zirkonium helpt je om een voertuig voor de geestwereld te worden, terwijl je tegelijkertijd met het aardse vlak verbonden blijft. Het versterkt heldere en intuïtieve informatie enorm en helpt je om die correct te interpreteren. 

Emotioneel

Zirkonium helpt je om je ermee te verzoenen dat je een spiritueel wezen in een fysiek lichaam bent, en om je minder angstig te voelen bij de gedachte een fysiek wezen te zijn dat zich openstelt voor de geest-wereld. Het helpt je evenwicht te vinden tussen deze polariteiten, om stabieler te zijn en je beter afgestemd te voelen op zowel de alledaagse als de spirituele wereld. 

Affirmatie

Door mijn fysieke zelf volledig met mijn energielichaam te verbinden, integreer ik de innerlijke en uiterlijke werelden, zodat ik mijn hoogste dromen werkelijkheid kan laten worden.