Home » Informatie over » Chakra's » Informatie over Chakra's

Algemene info Chakra’s

Inzicht in de chakra’s biedt je zowel op lichamelijk als mentaal niveau handvatten om kennis over jezelf op te doen

Overzicht Chakra's

Chakra’s zijn energie centra – Niveaus van Bewustzijn

Het woord Chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel. Chakra’s kunnen worden beschouwd als draaiende energiekolken. Je kunt ze dus zien als energiecentra, maar ook als niveaus van bewustzijn. Ze beïnvloeden ons lichamelijk, psychisch en spiritueel, elk chakra op zijn eigen gebied. Er is altijd een samenspel tussen lichaam, energie en bewustzijn op alle niveaus, dus van alle chakra’s. De energie stijgt met het ouder worden en wordt dominant in een volgend chakra.

De ontwikkeling van het bewustzijn in de Chakra’s

Eerste Chakra: energie is gericht op overleven, aandacht gaat daarom vooral uit naar lichamelijk welzijn (overlevingskracht)
Tweede Chakra: ook de kwaliteit van leven wordt van belang, je ontwikkelt een eigen smaak (genieten, seks)
Derde Chakra: je ontwikkelt een eigen persoonlijkheid en vanuit wilskracht maakt je bewust je eigen keuzen (individualiteit)
Vierde Chakra: je stelt je open voor de gevoelens van anderen en handelt hiernaar (liefde)
Vijfde Chakra: je leert naar binnen kijken en durft ruimte te maken voor innerlijke groei (ruimte)
Zesde Chakra: onderscheidingsvermogen wordt ontwikkeld vanuit een helder inzicht (inzicht)
Zevende Chakra: komt bewustzijn dankzij inzicht tot eenheid wat een intense tevredenheid geeft (tevredenheid)

Het proces van bewustzijnsontwikkeling speelt zich in de werkelijkheid meestal tegelijkertijd af op diverse chakraniveaus.

De Guna’s ter verduidelijking van de werking van de Chakra’s

Bewustzijn en energie manifesteren zich in het lichaam (materie), het voertuig dat ons bewust maakt dat we leven. Bewustzijn, energie en materie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze drie-eenheid wordt gevormd door de drie Guna’s.

Guna wordt vertaald als hoedanigheid of eigenschap van het leven

Tamas (materie, zwaarte)
Rajas (energie, beweging)
Sattva (bewustzijn, helderheid)
De guna’s kunnen niet zonder elkaar en ze houden elkaar in evenwicht.

Deze eigenschappen verduidelijken de werking van de chakra’s:

Eerste chakra (element aarde) is tamas-tamas: zwaartekracht en materie hebben overhand middels het lichaam (tamas) zijn we verbonden met de aarde (tamas)
Tweede chakra (element water) is tamas-rajas: water stroomt dankzij de zwaartekracht (tamas) en is het vervoermiddel van alles wordt door het lichaam verspreidt moet worden (rajas)
Derde chakra (element vuur) is rajas-rajas: vuur geeft hitte door verbranding waardoor energie (rajas) vrijkomt. Vurigheid zet aan tot handelen (rajas)
Vierde chakra (element lucht) is rajas-sattva: lucht is beweeglijk (rajas). Adam verbindt lichaam en lucht. Het denken en de lichamelijke situatie worden in het adempatroon weerspiegeld (sattva)
Vijfde chakra (element ruimte) is sattva-sattva: net als bewustzijn doordringt ruimte alles
Zesde en zevende chakra staan boven de elementen dus ook boven de guna’s

In elk chakra worden de specifieke psychische kenmerken gekoppeld aan de lichamelijke. Hierdoor ontstaat inzicht hoe gedrag en denken het lichaam beïnvloeden en andersom. Een bepaald lichaamsgebied wordt vanuit het bijbehorende chakra voorzien van energie.

Evenals de guna’s kunnen ook de chakra’s nooit onafhankelijk van elkaar opereren. Toch is binnen de samenwerking, afhankelijk van de situatie, meestal sprake van dominantie van een bepaald chakra (bij computerwerk energie in het hoofd en minder in lichaam bij tuinieren andersom).

Noot: Informatie over de Chakra’s is gebaseerd op het boek “Yoga doen, chakra’s ervaren” van Mieke de Bock en Miriam Wapenaar (tweede druk 2012, uitgeverij Inspiread). Het betreft slechts een klein deel van dit prettig te lezen boek met veel praktische informatie (waaronder yoga-oefeningen, meditaties, adem- en ontspanningsoefeningen). Het is dus zeker een aanrader voor diegenen die zelf op ontdekkingsreis willen met de chakra’s als rode draad.