Home » Informatie over » Chakra's » Informatie over het Basis Chakra

Basis Chakra

Het Basis Chakra wordt ook wel 1e Chakra, Muladhara, Stuit- of Wortel Chakra genoemd.

Basis chakra - Edelstenen

Basis Chakra staat voor levenskracht

Het energiecentrum Muladhara (wortel of oorsprong) bevindt zich in de stuit. De eerste zeven levensjaren speelt de energie van dit chakra een dominante rol. De oorsprong van ons leven, de basis  wordt gevormd, het fundament waarop we verder bouwen. Dit basischakra maakt het mogelijk om ons thuis te voelen in ons lichaam (vertrouwen in het lichaam), waardoor we in staat zijn de uitdagingen van het leven in vertrouwen aan te gaan. 

De zorg voor het lichaam, voedsel, bescherming en veiligheid zijn van primair levensbelang omdat we via ons lichaam leven en de wereld ontdekken. Opgroeien in een natuurlijke omgeving met meer lichamelijke bewegingsvrijheid zorgt ervoor dat we het contact met en bewustzijn van het lichaam behouden (vertrouwen in het lichaam). Lichamelijke bewegingsvrijheid is de eerste stap op weg naar innerlijke vrijheid. 

Het element aarde 

Zonder fundament is ons leven  ondenkbaar en die basis wordt gevormd door de aarde. Diep in ons geheugen treffen we het verleden aan, herinneringen, tradities, ons oorspronkelijke zelf. Zoals een boom wortelt in de aarde en hieraan zijn stabiliteit en voeding ontleent, zo hebben wij ook grond onder onze voeten nodig om ons te bewegen en te voeden. Wanneer we goed geaard zijn staan we met beide benen op de grond. Door gebrek aan contact met de aarde kan men zijn persoonlijke “aard” verliezen. 

Lichamelijk 

Vooral in dit chakra speelt ons lichaam een belangrijke rol. Het is van belang ons lichaam goed kennen, te vertrouwen en te reageren op fysieke waarschuwingen. Ons lichaam is als het ware het huis waarin we wonen. Door middel van ons lichaam brengen we tot uitdrukking wie we zijn, wat reacties oproept in de buitenwereld. Deze feedback veroorzaakt in het lichaam een gevoel dat je veel kan vertellen wat er in je omgaat. Wanneer we in de kindertijd de kracht van het eerste chakra goed hebben leren gebruiken, zullen we ook later vertrouwen op de mogelijkheden die het lichaam ons biedt. 

Werkorganen 

Het dalende deel van dikke darm, de endeldarm en de anus zijn de werkorganen van het eerste Chakra. In de vorm van ontlasting geven we de aarde terug wat we ervan genomen hebben, we “ontlasten” ons niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Bij constipatieproblemen kunnen gevoelens van onveiligheid een rol spelen. 

Spieren 

Hamstrings en beenspieren in algemeen. Door goed in de benen te staan verbetert het contact met de aarde. Klachten als: koude voeten, hoge adem, duizeligheid, gebrek aan zelfvertrouwen en evenwichtsstoornissen kunnen zo verdwijnen. Door de energie in de beenspieren te stimuleren, ervaren we de kracht van het eerste chakra. 

Gevoelsorgaan de neus (Ruiken) 

Via de zintuigen leren we de buitenwereld kennen. Ruiken is elementair voor ons lijfsbehoud. Door goed te ruiken zijn we in staat om instinctief waar te nemen welke voedselbestanddelen gezond voor ons zijn. Ook bij het kiezen van een partner speelt geur een belangrijke rol. Zo zijn geuren van belang voor onze overlevingskracht als manier om voor nageslacht te zorgen. Geuren roepen ook emoties en herinneringen op (uit het verleden, denk aan samskara’s). 

De natuur stimuleert de energie van het basis chakra. Door het contact met de aarde te verstevigen en een frisse neus te halen. Wandelen is heel goed de beenspieren gebruikend en geuren opnemend vergroten we onze basiskracht. 

Psychisch 

In yogalessen oefenen we ons in het bewustmaken van het lichaamsgevoel. Dat brengt onze aandacht in wat zich nu in het lichaam afspeelt. We hebben vaak de neiging om onze aandacht te richten op dingen die al zijn gebeurd of die nog moeten komen. Door te vertrouwen wat voelen komen we thuis in het lichaam. 

Voedsel en veiligheid 

Wanneer in de kindertijd niet wordt voldaan aan de basisbehoefte voeding, verzorging, verschoning dan wordt het gevoel van veiligheid aangetast en zal dit ook in het verdere leven consequenties hebben (eetstoornissen ontstaan vaak vanuit gevoelens van onveiligheid en verlatenheid). 

Lichaamswijsheid 

Weten wat je lichaam nodig heeft. Cellulaire wijsheid, kennis van het lichaam tot in de kleinste cellen. In dit bewustzijn kunnen we niet spreken van rationele kennis. Het is meer een intuïtief contact met alle processen in het lichaam en daarnaar handelen. 

Persoonsbeschrijving 
Goede doorstroom van de energie in het Basis Chakra 
  • Springt zorgvuldig met zijn lichaam om 
  • Eet matig en houdt van gezond voedsel 
  • Is zich bewust van zijn fysieke kracht (lichaamsbewustzijn) 
  • Weet instinctief wat zijn lichaam in conditie houdt 
  • Is praktisch van aard 
  • Heeft vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving 
Slechte doorstroom 
  • Heeft geen vertrouwen in zijn lichaamswijsheid (kan oorzaak zijn eetverslaving) 
  • Erg materialistisch. Geld en materie als compensatie van fysieke onzekerheid (vervangen het gevoel van innerlijke veiligheid) 
  • Ontwikkelt vanuit innerlijke onzekerheid, onwrikbare overtuigingen en zwart-wit denken (fundamentalisme ontstaat bij gebrek aan onvoldoende innerlijke fundamenten) 

Overzicht edelstenen voor het Basis Chakra