Home » Informatie over » Chakra's » Informatie over het Voorhoofd Chakra

Derde Oog

Het zesde chakra wordt ook wel voorhoofd chakra, derde oog of Ajna genoemd. 

Voorhoofd chakra - Edelstenen

Het Voorhoofd Chakra staat voor inzicht

Ajna, kan op 2 manieren worden vertaald: “opdracht” en “niet weten”.  “Opdracht” betekent dat we ons bewust worden dat we een innerlijke opdracht (Svadharma) hebben en daaraan gehoorzamen. Innerlijk weten dat je een bepaalde weg dient te gaan.  “Niet weten”  betekent inzicht zonder dat er redenering (denken) aan vooraf gaat.

Opeenvolging van voelen en denken maakt plaats voor gelijktijdige manifestatie (je wordt verrast door je eigen woorden alsof een ander ze uitspreekt, al pratende ontdek je je innerlijke waarheid).

Er ontstaat ruimte voor innerlijke wijsheid (directe weten, intuïtie). Ida (voelen) en pingala (denken) komen samen met sushumna (bewustzijn) in het zesde chakra en heffen tegenstellingen op, waardoor inzicht ontstaat en de innerlijke opdracht gehoord en begrepen wordt, niet vanuit denken van vanuit “niet weten’ 

In de onderste drie chakra’s staan lichamelijk welzijn en maatschappelijke positie centraal (instinctieve drijfveer om te overleven; voedsel te zoeken, voor nakomelingen zorgen en territorium afbakenen). 

In het vierde chakra verfijnt het instinct tot intuïtie, het verlangen de menselijke eigenschappen van het hart te ontwikkelen. Intuïtie wordt gevoeld in het vierde chakra en gehoord in het vijfde chakra.  In het vijfde chakra vindt zuivering plaats van alles wat we tot dan toe hebben ontdekt, de pure essentie destilleren uit mogelijkheden, ervaringen en verlangens. 

Door het vermogen onderscheid te maken tussen instinct, intuïtie en wezenlijke verlangen onszelf te zijn is men in het zesde chakra in staat tot zuiver bewustzijn te komen (onze innerlijke opdracht in het leven). Oorzaak en gevolg worden begrepen, waardoor we tot een helder inzicht komen. Dit geeft een intens gevoel van respect voor de totaliteit van het leven. De weg die je vanuit dit besef volgt gaat meestal niet over rozen, maar brengt je wel dichter bij je levensdoel. 

In het zevende chakra hebben we niets meer te wensen, zijn we dankbaar en tevreden. Voorbij de elementen: In het zesde chakra zijn de elementen overstegen omdat hier geestelijke processen plaatsvinden (geestelijke groei). 

Lichamelijk 
Lichaamsgebied 

Het voorhoofd chakra wordt aangeduid tussen de wenkbrauwen, het derde oog (helderziendheid, zesde zintuig). Het eigenlijke centrum bevindt zich in de hersenen. De twee bovenste nekwervels (atlas en draaier) werken met de energie van dit chakra. Starheid in hoofd-draaien (stijfhoofden zijn star in denken) en in kijken beïnvloed het denken. Hoe beter de ogen samenwerking hoe meer dimensie men ziet  “beter zien” (inzicht), je gaat van kijken (derde chakra) naar zien dat ontvankelijk is en oog heeft voor het geheel. 

Klieren 

Hypofyse, geeft als een dirigent leiding aan de endocriene klieren, en epifyse (pijnappelklier) regelt de groei bij kinderen en het bioritme. De functies van beide klieren zijn van wezenlijk belang voor zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid (verband psychische en lichamelijke processen in de hersenen, mogelijkheid dat iets “tussen de oren” zit) 

Hersenhelften 

Hersenhelften hebben elk hun eigen taak en kwaliteit en corresponderen kruislings met het lichaam: Door rechter neusgat (dominant) ademen koelt (kalmeert) de rechter hersenhelft en de linker hersenhelft wordt dominant. 

De drie grote nadi’s Ida (eindigt bij linker neusgat), pingala (eindigt bij rechter neusgat) sushumna (gaat door naar zevende chakra) komen in de pijnappelklier bijeen. Door ademen worden ida en pingala afwisselend geactiveerd en zo ook de corresponderende hersenhelften. Ida is actief bij ademen door linker neusgat en stimuleert rechter hersenhelft (vrouwelijke gevoelsmatige aspect van denken). Pingala is actief bij ademen door rechter neusgat en activeert linker hersenhelft (mannelijke en rationele aspect van denken). 

Door afwisselende neusademhaling komen ida en pingala meer in harmonie (zesde chakra is volledig open op moment van wisseling) 

Psychisch 
Ontwikkeling in het denken 

Vanuit derde chakra kijken we kritisch naar onszelf en de wereld om ons heen (commentator) vanuit het voorhoofd chakra nemen we waar wat is (waarnemer die zonder oordeel toekijkt). 

Denken en handelen 

We gaan steeds meer open staan voor ons hogere zelf (niet belemmerd door het ego), deze innerlijke aanwezigheid die ons helder laat zien wat waarheid is en ons daarop richt. Onszelf waarnemen tijdens ons handelen (dat gebaseerd is op de onderste chakra’s) zodat we inzicht in ons doen en laten krijgen. 

Denken en conditionering 

Wanneer de hersenhelften in balans zijn, ontstaat inzicht. In het vijfde chakra leren we om gedachten onbevooroordeeld toe te laten. In het zesde chakra komt er een ordening waardoor voelen en denken gelijkwaardig worden. De harmonie die ontstaat, geeft een helder inzicht. We begrijpen wat ons persoonlijke doel en opdracht in het leven is door het volgen van deze opdracht komen we anders in het leven te staan. We zien de dingen zoals ze zijn, omdat we vertrouwen dat alles zo gaat omdat er een plan achter zit en niets voor niets gebeurd. 

Inzicht 

We hebben geen last meer voor angst niet gezien te worden we weten dat we goed zijn zoals we zijn. We blijven wel gevoelig voor complimenten of afkeuring (derde chakra) maar weten dat ons levensgeluk daar niet van afhangt. Vanuit inzicht in het voorhoofd chakra wordt ervaren “ ik besta”, zonder dat je dat denkt! 

Denken en concentratie 

Concentratie is voor langere tijd bij 1 gedachte blijven. Hierdoor vloeien herinnering, gevoel en beeld samen tot een helder inzicht. We denken dankzij concentratie en deze concentratie kunnen we oefenen (het is een kwestie van oefenen om te denken wat je wilt denken) dit doen we ook tijdens yoga. Want een oefening zonder aandacht is geen yoga. 

Meditatie 

Meditatie is een bewustzijnstoestand die mogelijk is dankzij concentratie. Door concentratie brengen we onze aandacht in het hier en nu waardoor een gedachte voor langere tijd kan vast gehouden worden. Dit geeft helderheid in het hoofd, waarbij je niet afgeleid wordt door herinneringen en de toekomst. Het tijdsbegrip verdwijnt, een toestand van een wording. 

Persoonsbeschrijving 
Goede doorstroom van de energie in het Voorhoofd Chakra 
 • Kan zich goed concentreren 
 • Heeft veel ideeën 
 • Heeft goed onderscheidingsvermogen. 
 • Filosofeert graag 
 • Heeft helder inzicht 
 • Staat open voor het spirituele 
 • Kan goed visualiseren 
Minder harmonie  in het Voorhoofd Chakra
 • Concentratieproblemen (denkt chaotisch) 
 • Ziet door de bomen het bos niet 
 • Kan zijn gevoel niet goed uiten 
 • Kan zich moeilijk iets voorstellen 
 • Is geconditioneerd 

Overzicht edelstenen voor het Voorhoofd Chakra