Home » Informatie over » Chakra's » Informatie over het Hart Chakra

Hart Chakra

Het vierde chakra wordt ook wel het hart chakra of Anahata genoemd. 

Hart chakra - Edelstenen

Het Hart Chakra staat voor liefde

Anahata betekent “niet geslagen” (innerlijke klank is stil, “niet geslagen”). In de chakra filosofie verbinden we het begrip ziel met het hart. De ziel is de boodschapper tussen het hart en het hogere weten, een energie die niet te omvatten is. De stem van de ziel is stil (niet geslagen) en daarom wordt de boodschap van de ziel ontvangen als intuïtief weten in het hart. Zo bezielt de ziel ons leven. 

Het bewustzijn van het vierde chakra staat in het teken van subtielere emoties zoals liefde, respect en mededogen. Deze zijn mogelijk als de eerste drie chakra’s goed stromen: In het eerste chakra is de basis gelegd voor overlevingskracht, in het tweede voor het leggen van contacten, in het derde chakra voor de ontwikkeling van het ik-bewustzijn. Het vierde chakra voegt hier een onmisbaar element aan toe, namelijk de mogelijkheid om met hart en ziel lief te hebben. Liefde is een basis voor een gelukkig leven, tussen mens en medemens, mens en dier en tussen bevolkingsgroepen. 

Element lucht 

Lucht kan zich in alle richtingen bewegen. Stenen zijn onbeweeglijk (eerste chakra), water (tweede chakra) stroomt door de zwaartekracht of wind, vuur vlamt omhoog en moet worden gevoed (derde chakra). Warmte brengt lucht, lucht rond aarde heet atmosfeer (de ademsfeer). Het lichaam kan niet leven zonder lucht, adem is leven! Adem (lucht) zorgt niet alleen voor uitwisseling van zuurstof en koolzuur, maar ook voor opname en verspreiding van prana (betekent adem en energie). Prana is de levenskracht die lichaam en geest verbindt. Zo kan het ademproces worden beschouwd als de schakel tussen lichaam en geest. 

De wijze van ademen geeft uitdrukking aan hoe we ons voelen. Als je schrikt stokt de adem, bij verdriet schokt het middenrif van het snikken, zuchten als je boos of moe bent, om te ontspannen en bij sterke concentratie ben je even ademloos. We kunnen ons gemoed luchten waardoor “windstilte” in onze gevoelens wordt gecreëerd. Een gerichte, dus beheerste adem bevordert ontspanning en bewustwording. 

Lichaamsgebied 

Het vierde chakra voorziet hart en longen, en via deze organen het lichaam, van energie. De spieren die bij dit chakra horen zijn de hartspier, het middenrif en de spieren rond de schoudergordel. Onze uiterlijke houding toont de innerlijke houding. Een rechte houding geeft ruimte om de energie van het hart te laten stromen. Als we ons kwetsbaar voelen, willen we onze voorkant afschermen dit komt dat tot uitdrukking in ingevallen borstkas, met als gevolg een ronde en gespannen bovenrug. Harmonie is het sleutelwoord van dit chakra, in dit geval harmonie tussen de voor- en achterkant van de borstkas (rechte rug). 

Gevoelsorgaan de huid 

Onze huid is ons grootste orgaan en staat in direct contact met de buitenwereld, zo ook de longen. Evenals de longen ademt de huid en ze vormen beide een permanente verbinding met de buitenwereld. 

Zintuig van dit chakra is de tastzin 

De tastzin manifesteert zich in de huid, sensaties van warmte, kou en pijn komen voor het grootste deel via de huid bij ons binnen. Menselijke huid is kwetsbaar en gevoelig maar biedt tegelijkertijd bescherming. Streling kan een diepe ontspanning teweegbrengen, een overgave die zo kenmerkend is voor het vierde chakra. Aanraking heeft een stimulerende werking op het immuunsysteem. 

De handen en vooral de vingertoppen (werkorganen) zijn meesters in het doorgeven van helende energie van het hart. Een liefdevolle aanraking doet wonderen en maakt dat je subtiele gevoelens ervaart. 

Het immuunsysteem, de thymusklier, de huid, middenrif 

Via de thymusklier speelt het hart chakra een centrale rol bij het bewaken van de gezondheid. De thymusklier ligt achter het borstbeen en werkt onder de bezielende leiding van het hartcentrum. Bij gelukkige mensen werkt de klier volop, onder stress wordt de klier kleiner. Wanneer we verdrietig en gespannen zijn werkt de klier niet optimaal en worden er minder immuun cellen (die als een leger ziektekiemen en kankercellen ontmaskeren en elimineren) aangemaakt, de verdedigingslinie om ons gezond te houden wordt verzwakt. 

Ook de huid beschikt over verdedigingsmechanisme (ongewenste indringers, micro-organismen en sommige chemicaliën tegenhouden) en voert via transpiratie afvalstoffen af. Streling en massage stimuleren de huid zijn functies goed uit te oefenen. 

Bij middenrif-adem (middenrif is de grote ademspier van het vierde chakra) worden onschadelijk gemaakte cellen en andere afvalstoffen intensiever en sneller afgevoerd. Uit dit alles blijkt dat het vierde chakra veel betekent voor ziektepreventie. 

Psychisch 

Iedereen is ervoor in de wieg gelegd liefde te geven en te ontvangen. Zonder liefde en mededogen heeft het leven geen diepgang. Iedereen kent het warme gevoel in het hart wanneer het wordt geraakt. 

We blijven in leven met voldoende voedsel, door voortplanting en door prestaties te leveren. Maar de echte waarde van het leven hangt af van de mate waarin we liefhebben. Dankzij de energie van het hart kunnen ouders alles voor hun kinderen overhebben en direct klaar staan als ze hun nodig hebben. Bij deze spontane dienstbaarheid luisteren ze naar het hart in plaats van het mentale “ ja, maar” 

Op het bewustzijnsniveau van het hart chakra moet niets, er is echter moed voor nodig om met deze subtiele gemoedstoestand om te gaan, tonen van je gevoel maakt kwetsbaar. We staan niet altijd open voor liefde omdat liefhebben ook lijden tot gevolg kan hebben (lief en leed wordt vaak in 1 adem genoemd). Dit (geestelijk) lijden is kenmerkend voor de mensheid. 

Gevoelens maken ons kwetsbaar waardoor het moeite kost ze toe te laten en ze vrij te uiten. Hoe moeten we sensitief zijn zonder sentimenteel te worden (dit veroorzaakt spanning tussen de schouderbladen en een stijve bovenrug)? Gevoelens kunnen je overspoelen, het overkomt je waardoor je er geen raad mee weet en ze komen uit verschillende lagen van het bewustzijn (bij een groot verlies zijn gevoelens van onmacht (eerste chakra), angst en schuldgevoelens (tweede chakra) boosheid (derde chakra) en gemis (vierde chakra) als een onontwarbaar kluwen). Emoties zijn gevoelens die je lichaam ervaart je herleeft het verleden en de ervaring wordt heftiger dan het pure voelen op het moment zelf. 

Liefde is meer dan een gevoel, het is een staat van zijn die te horen is in de stem, te merken in gebaren en te zien in de ogen. Liefde staat los van het verleden en heeft geen woorden nodig. 

Psychische aspect van de huid 

De huid is een spiegel van het innerlijke: bij schaamte en boosheid worden we rood, bij angst en schrik wit. Een gave huid is het paspoort voor sociale acceptatie 

Genade en harmonie 

Onvoorwaardelijke liefde tilt ons over grenzen heen en brengt genade (valt ons toe bij volledige overgave, met hart en ziel je overgeven aan het wezenlijke zelf). 

Het hartcentrum (middelste chakra) schept harmonie tussen lagere (instinctief) en hogere energiegebieden (geestelijk bewustzijn); ontroering en respect verbinden deze met elkaar zonder waardeoordeel. Harmonie bestaat niet uit leven zonder conflicten, maar toont zich in de houding die we hier tegenover innemen. Verbindingen leggen, niet alleen tussen standpunten, maar ook tussen binnen- en buitenwereld, tussen geven en ontvangen. 

Humor 

Humor is onmisbaar in het leven en ware humor ontwikkelt zich in het hart. Door te lachen om ellende kan het leed worden verdragen (ernst relativeren, luchtigere kijk op de narigheid). 

Troost en mededogen 

Troost is iemand uitnodigen om zichzelf even helemaal  over te geven aan zijn pijn (afwachten of steuntje in de rug geven door stilzwijgend een hand tegen de rug te leggen). De kracht van troost zit in nabij zijn en aanraking. Mededogen (meeleven met iemand die pijn heeft) is een vorm van troosten. Er zijn zonder oordelen geeft de ander ruimte voor zijn verdriet. 

Guna’s 

De energie in het hart chakra is rajas-sattva (beweging – helderheid), juist moeilijke momenten en hartzeer brengen ons naar een hoger bewustzijn. Denken en doen worden steeds meer een geheel, waardoor we ons kunnen openstellen voor onze intuïtie en ernaar handelen. 

Opengaan van het hart 

Het opengaan van het hart chakra geeft een diepe ervaring met een geliefde, of een diepe meditatieve ervaring. De ontsluiting van het vierde chakra is als een tweede geboorte, die van het innerlijke Zelf. Het openen van dit chakra wordt ervaren als een geschenk. Goede en harmonische samenwerking met anderen is een kenmerk van goede stroming in deze chakra. De belangrijkste hindernis die genomen moet worden om het hart te openen is angst, angst om je “ik” te verliezen, angst om te kort komen, om niet gezien worden. 

Persoonsbeschrijving 
Iemand met een goed functionerend hart chakra 
  • Heeft een groot vermogen tot meevoelen en inleven in een ander 
  • Is liefdevol en heeft mededogen 
  • Staat klaar voor iedereen, zonder zichzelf te verliezen
  • Is sensitief
  • Heeft een groot gevoel voor humor en is in staat zowel vreugde als verdriet een plaats te geven in het leven 
  • Heeft een goed ontwikkelde intuïtie 
  • Heeft gevoel voor religie 
Slechte stroom 
  • Is sentimenteel 
  • Laat geen ruimte voor de ander door zijn verstikkende liefde of is niet staat liefde te geven of te ontvangen. 
  • Koestert verdriet 

Overzicht edelstenen voor het Hart Chakra