Home » Informatie over » Chakra's » Informatie over het Keel Chakra

Keel Chakra

Het vijfde chakra wordt ook wel keel chakra of  Vishuddha genoemd. 

Keel chakra - Edelstenen 

Het Keel Chakra staat voor expressie

Vishuddha,‘Vi’ betekent ‘zeer’ en ‘shuddha’ ‘zuiver’. Energie die via de lagere chakra’s opstijgt, wordt hier gezuiverd. Emoties kunnen ons in een draaikolk van gevoelens brengen waarbij de oorzaak van de emoties vaak ongrijpbaar is. In het bewustzijn van dit chakra zijn we in staat om afstand te nemen, toeschouwer te zijn.

Dit schept ruimte en overzicht, waardoor we in staat zijn de essentie van de emotie te ontdekken. Zo kunnen we de emotie een plek geven en laten oplossen. 

Emoties worden vaak in dit gebied gevoeld, de spreekwoordelijke ‘brok in de keel’. Er ontstaat overzicht over het hoe en waarom van gevoelens, wat het mogelijk maakt om ze niet uit de weg te gaan maar toe te laten, ze te doorleven (niet rationaliseren en onderdrukken), te ordenen en in een groter verband te zien. De enige manier om ze te zuiveren is ze ruimte te geven. De volgende kwaliteiten komen aan de orde: ruimte, stilte –  geluid, communicatie, scheppingskracht, onthechting, en zuivering. 

Via de volgende stappen komen we hier: 
 • Energie pasgeborene is gericht op groeiprocessen die nodig zijn om in leven te blijven (eerste chakra) 
 • Schoolkind leert zich aanpassen aan en staande te houden in groepen (tweede chakra) 
 • Puber gaat conflicten niet uit de weg om zijn eigen krachten te leren kennen (derde chakra) 
 • Jonge volwassene gaat relaties aan voor het leven (vierde chakra) 
 • Eigen nest, huis, vaste baan, dan ontstaat de behoefte stil te staan bij wat nu eigenlijk de essentie van het leven is (ruimte om je te richten op de diepere waarden van het mens zijn). 
Element akasha 

Akasha omvat de 3-eenheid ruimte, klank en stilte het betekent letterlijk dat wat naar je toestraaltAkasha is het vijfde element (guinta essentia = vijfde essentie), het is de kern van de zaak waar alles om draait, want ruimte doordringt alles. Hier ontdekken we de essentie van ons bestaan. Ons lichaam bestaat net als het heelal voor het grootste gedeelte uit ruimte, in onze lichaamscellen is er veel meer ruimte dan we vermoeden. De mens als minikosmos is een afspiegeling van de natuurwetten van de macrokosmos. Leven is energie en bewustzijn in beweging en daarvoor is ruimte nodig. Beweging is zo snel dat materie vaste vorm lijkt, maar materie bestaat uit een draaikolk van energieën. 

Bij derde chakra zagen we al dat het rationele denken ons sterk kan beperken. Dit leidt vaak tot engte in ons bewustzijn, wat spanningen en gevoelens van beklemming kan geven (uitgedrukt in de lichamelijke houding: te gespannen, te benauwd, te weinig vrij in ons bewegen, ademen, denken en leven). Yoga maakt ons hier bewust van zodat het mogelijk is de energie weer vrij te laten stromen. Ruimte maken in tijd en aandacht geeft innerlijke stilte, waardoor persoonlijke groei en creativiteit worden gestimuleerd. 

Lichaamsgebied 

Het keel chakra bevindt zich ter hoogte van de eerste vijf nekwervels. 

Werkorganen zijn de stembanden en de tong als spraakorgaan 

Emoties zijn vaak hoorbaar in de keel: pijn, verdriet, vreugde hebben allemaal hun eigen toonhoogte, klank of stilte.  Zingen maakt de energie in het keel chakra vrij. Aan de klank van de stem kunnen we horen hoe het keel chakra wordt gebruikt. Bij het ouder worden krijgen we een lagere stem, met meer resonantie, waarin de ontwikkeling van het keel chakra wordt gehoord. 

Gevoelsorganen zijn de oren 

Oren vangen geluiden veroorzaakt door trillingen op. Het bereik van het gehoor is veel groter dan dat van de andere zintuigen. Geluid gaat door muren heen. 

Schildklier 

De schildklier is een endocriene klier, die functioneert onder invloed van het keelchakra en bevindt zich bij het strottenhoofd. Zijn belangrijkste afscheidingsproduct thyroxine heeft invloed op de groei en stofwisseling, zodat het keel chakra het derde chakra (stofwisseling) bestuurt. Dysfunctie schildklier leidt vaak tot emotionele spanningen (teveel hyperactief te weinig moe, depressie) 

Monnikskapspier 

Deze ligt in het energiegebied van dit chakra loopt over de schouders, langs de nek naar het achterhoofd. Als we ons te veel op de hals halen wordt deze spier overbelast. Een veelvoorkomende klacht is slijtage in de nekwervels, door te veel spanning en daardoor een chronische verkorting van de nekspieren. 

Psychisch 
Communicatie 

Geestelijke groei ontstaat wanneer we zo zorgvuldig worden in communicatie: een duidelijke afspiegeling van onze werkelijke gedachten door helder tot uitdrukking te brengen wat in je omgaat. Veel woorden kunnen versluieren waar het werkelijk om gaat, door het onder woorden brengen van wat we voelen, komen we in contact met de ander en onszelf. 

Scheppingskracht 

Scheppen is het creëren van iets nieuws iets wat er voorheen nog niet was. Alle scheppingskracht is gebaseerd op trilling. In de bijbel staat: ”In den beginne was het woord.” ‘Woord’ betekent hier zowel communicatie, trilling als scheppingskracht. Via woorden zijn we in staat nieuwe gedachten te uiten. Door van gedachten te wisselen ontstaan nieuwe ideeën. Onvrede met en onbegrip van het hoe en waarom in ons leven prikkelt de scheppingskracht in ons. Het daagt ons uit om steeds opnieuw op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden. 

Onthechting 

De voorwaarde tot het creëren van iets nieuws, is loslaten, onthechten. Dit zien we in de natuur (bladeren loslaten om ruimte te bieden aan nieuwe groei) en in ons eigen leven. Yoga is een methode waardoor je leert om je te onthechten van het oude (door bewustwording kun je loslaten). Vastzittende denkpatronen en gewoonten beperken zowel lichamelijk als geestelijk. Ergernis kan ons behoorlijk binden aan iets waar we een hekel aan hebben. Ergernis over een collega, aan gewoonten van onszelf en anderen vragen voortdurend om aandacht. 

Communicatie, scheppingskracht, onthechting en zuivering zijn belangrijke voorwaarden voor spirituele ontwikkeling (geestelijke bewustwordingsproces binnen jezelf). Zuivering bereiken we wanneer we als toeschouwer de essentie in ons leven kunnen ontdekken (denken zuiveren door niet overal commentaar op te hebben). 

Stilte en ruimte 

Door stilte en ruimte komen we in contact met dit deel van ons bewustzijn. Door stilte kun je in jezelf keren. Door zonder commentaar te luisteren kan stilte in ons ontstaan wat de mogelijkheid schept wezenlijk contact te maken met jezelf en anderen (de wezenlijke essentie aanraken). Vanuit openheid iemand (jezelf) te leren kennen, ruimte geven om zich zonder gevoel van ongemak, schuld en boete te tonen. 

Guna 

De guna is sattva-sattva. Het accent ligt op denken, onthecht denken geeft helderheid, door afstand te nemen krijgen we inzicht. 

Persoonsbeschrijving 
Iemand met een goed functionerend keel chakra 
 • Laat zijn denkprocessen niet beheersen door verlangens en begeerten. Hij is geen slaaf van materiële zaken, conditioneringen en seksualiteit 
 • Kan met weinig slaap toe 
 • Heeft meestal geen behoefte aan gezelschap, maar voelt zich ook goed in de groep 
 • Voelt zich vrij 
 • Is een goed spreker en leraar 
 • Kan goed luisteren 
 • Weet veel en heeft de drang deze kennis uit te dragen 
 • Is in staat te delegeren 
 • Kan een gedreven kunstenaar zijn 
Iemand bij wie de energie in het keel chakra niet goed stroomt 
 • Kan de stilte niet verdragen 
 • Kan verslavingen niet doorbreken 
 • Is erg gehecht aan mensen, dieren en dingen 
 • Is a-muzikaal 

Overzicht edelstenen voor het Keel Chakra