Home » Informatie over » Chakra's » Informatie over het Kruin Chakra

Kruin Chakra

Het zevende chakra wordt ook wel het kruin chakra of Sahasrara genoemd. 

Kruin Chakra Edelstenen

Het Kruin Chakra staat voor Eenheidsbewustzijn

Sahasrara is Sanskriet voor duizendvoudig. Van dit zevende chakra wordt gezegd dat we er ons ware hogere Zelf ontmoeten. Dit Zelf is niet goed te omschrijven en daarom zijn er zoveel benamingen voor: innerlijke of wijze bron, stille getuige, toeschouwer, ziener. Dit Zelf staat buiten plaats of tijd. 

Het ware hogere Zelf is onveranderlijk 

In de loop van je leven ben je verandert en toch dezelfde, het ware Zelf is onveranderd. Een beeld dat dat kan verduidelijken is het wiel. Het wiel in beweging is het ego. De spaken vertegenwoordigen ons zoals we ons tonen in de buitenwereld, in gedachten en emoties. De as is het Zelf, het blijft altijd stil en is onveranderlijk (als de as er niet was kon het wiel niet draaien). 

We kunnen het Zelf ontmoeten door ons niet te vereenzelvigen met alle rollen die we spelen, door onszelf waar te nemen vanuit de stille getuige die zonder bemoeienis is. Vanuit stilte kijken naar wat we doen en laten, denken en voelen. Stilte brengt ons bij een dieper inzicht of hoger weten. Het zuivere bewustzijn van het zesde chakra geeft helderheid. Dit is mogelijk als we durven los te laten; allereerst krampachtigheid, angst en controle, dan ook vooropgezette ideeën. Dat geeft ruimte aan intuïtie voor wat goed en waar is. Dan komen we in contact met het wezenlijke in onszelf. 

De groei van het zesde naar het zevende chakra 

In het zevende chakra ontstaat de ervaring van absolute eenheid met de medemens, natuur, het universum. Het is een niet te verwoorden ervaring van gedachteloos zijn. Beperkende blokkades van de andere chakra’s zijn opgelost zodra het zevende chakra geheel open is, hoe kort dit vaak ook duurt. Dergelijke intense piekmomenten blijven ons het hele leven bij. 

De eenwording in het zevende chakra komt vanzelf als je eraan toe bent. Realiseer je dat je geen stappen kunt overslaan wanneer de energie in het zesde chakra stroomt kom je vanzelf in de eenheid van het zevende. 

Om de energie van het kruin chakra te stimuleren kun je niet veel anders doen dan de kopstand en mediteren. Het is geen toestand die je kunt oefenen je kunt je er enkel voor openen door te mediteren in stilte: stilzitten en aandacht geven aan wat zich voordoet zonder dat te beoordelen. Is het je weleens opgevallen hoeveel minder gedachten er zijn als je ophoudt met commentaar te leveren op alles wat je ziet en meemaakt? De stilte die het in aandacht zijn met zich meebrengt, stimuleert de ontwikkeling van het zevende chakra. 

Kroon van bewustzijn 

Het kruin chakra is de kroon van bewustzijn, de wijsheid van de universele niet persoonsgebonden energie. Via de kroon gaat het bewustzijn naar het allerhoogste toe. Het onbegrensde weten, de eenheid, het grote geheel, is tijdloos, ongrijpbaar en onveranderlijk. In het algemeen leidt het openen van de zevende chakra tot wonderbaarlijke gelukstoestand: een gevoel van vrede, van verbondenheid met het hele universum een onbeschrijfelijke kalmte en tevredenheid. Wie dit hoge bewustzijnsniveau bereikt, wordt ook voor zijn medemens een bron van kracht en inspiratie. 

Er is wel een negatieve ontwikkeling mogelijk. Als men zich te eenzijdig op het openen van het kruin chakra richt, kan dat ertoe leiden dat men zich te veel gaat afsluiten, zich terug gaat trekken uit het dagelijkse leven en als een kluizenaar gaat leven (vlucht van werkelijkheid). 

Het kruin chakra werk op het gehele organisme. Is de energie in deze chakra te zwak, dan kunnen er chronische ziekten, zenuwaandoeningen, levensbedreigende ziekten ontstaan. 

Overzicht edelstenen voor het Kruin Chakra