Home » Informatie over » Chakra's » Informatie over het Sacraal Chakra

Sacraal Chakra

Het tweede Chakra wordt ook wel sacraal- chakra of Svadisthana genoemd.

Sacraal chakra - Edelstenen

Het Sacraal Chakra staat voor levenslust

Svadisthana wordt vetaald als “eigen plaats” en “verrukkelijk”. We leren een eigen plaats in het leven te veroveren we beginnen we aan onze persoonlijke levensweg. De energie in dit chakra staat voor levenslust (eerste chakra is levenskracht). Emoties zijn de stuwkracht van dit chakra, met emoties reageer je op de omgeving, je treedt naar buiten en ontwikkelt je eigen smaak. 

Wij ontwikkelen onderscheidingsvermogen (ondervinden bijvoorbeeld dat we bij een groep horen maar niet de groep zijn). Dualiteit ontstaat en prikkelt ons tot het ontwikkelen van ons persoonlijke bewustzijn. De natuur bestaat dankzij tegenstellingen en stimuleert ons tot het onderzoeken van tegenpolen (goed- kwaad, mooi-lelijk, de ander-ik). 

De vertaling verrukkelijk geeft aan dat genieten een must is (Sva betekent zoet, “zoet smaken”). Smaak is dan ook het zintuig van het Sacraal chakra. We ontwikkelen onze eigen smaak die de motivatie is voor ons handelen. Het verlangen naar prettige dingen, personen en omstandigheden is een prikkel om deze behoefte te bevredigen. 

Element water 

Dankzij de eigenschappen van water kunnen we dit energie gebied beter begrijpen. Stroming  is kenmerkend voor water, verandering is de kracht (leven is bewegen). Water komt niet uit zichzelf in beweging, maar reageert op de buitenwereld (emoties zijn reacties op de omgeving en de drijfveren van dit chakra). De aarde komt tot leven door water, zo wordt ons lichaam onderhouden door de bloedstroom, gereinigd via lymfe, urine, zweet en tranen (Vocht zorgen voor transport van zuurstof, voedsel en afvalstoffen). 

Water vertoont allerlei vormen en is veranderlijk (water, ijs, damp). Zo veranderlijk zijn ook de emoties, ze kunnen ons meeslepen, opspuiten als een geiser, opgaan in damp en komen en gaan als eb en vloed. Water vertoont tegenstellingen, het kan diep en ondoorgrondelijk zijn, roept zowel gevoel van angst als genot op. Vertrouwen en overgave maakt dat we met de stroom mee kunnen gaan.  Je laten meevoeren met de stroom typeert het gevoel in het Sacraal Chakra en drukt zowel passiviteit (tamas) uit als beweging (rajas). 

Lichamelijk 

Het tweede chakra ontspringt vanuit de onderste lendenwervels en het heiligbeen.  De hele voorkant van het bekken en de liezen behoren bij dit chakra evenals de polsen, enkels en de bal van de voet. Emoties die vast gehouden worden stapelen zich op in dit gebied van het lichaam (buik is zacht en warm als we niet gehinderd worden door vastzittende emoties). Verder horen alle organen en processen die met water (vocht) te maken erbij. Dat zijn de nieren, blaas, bloedplasma, transpiratie- en lymfevocht, vaginale afscheiding en sperma. 

De werkorganen zijn de geslachtsorganen. 
Spieren 

Spieren die stabiliteit geven aan het bekken en dit verbinden met de benen en rug, zorgen voor de beweging van het bekken ten opzichte van het dijbeen. Een sterke bekkenbodem is van belang, beheersing van de voorste kringspier heeft een gunstige invloed op incontinentie, prostaatproblemen en seksueel genot. Een goede stand van het bekken heeft invloed op de veerkracht van de bekkenbodem. 

Het bekkengebied is vaak om emotionele redenen gespannen. Dit kan verstijving van het bekken en de onderrug tot gevolg hebben (buikpijn, seksuele problemen of lage rugklachten). Dit belemmert de adembeweging. 

Zintuig, de smaak 

De smaak is het zintuig en de proevende tong het gevoelsorgaan. Smaak (Rasa) betekent letterlijk doorstroming, levendigheid. Rasa heeft een belangrijk invloed op het spijsverteringsvuur. De tong neemt prana op uit het voedsel. Door de smaak worden de eerste maagsapklieren al geprikkeld, ergens de smaak van te pakken krijgen. 

Psychisch 
Seksualiteit 

Het gevoel lust kunnen we moeiteloos koppelen aan zowel smaak als seksualiteit. Zowel bij eetlust als wellust valt over smaak niet te twisten. Seksuele blokkades kunnen zich uiten in onderdrukking of in seksuele uitspattingen. Seksualiteit heeft zo’n zuigkracht dat het ons gedachten kan beheersen. Dit roept vaak spanningen op waardoor overgave moeilijk is. Juist door deze overgave ervaren we de verbondenheid met een partner (stroom van gevoel ondergaan bij eenwording)  Ons letterlijk en figuurlijk open en bloot geven aan de ander kan alleen in diep vertrouwen (er is angst maar ook een onbedwingbare aantrekkingskracht zoals dat ook is bij zwangerschap en geboorte)  

In het Sacraal chakra beseffen we het specifieke mannelijk of vrouwelijke van het lichaam. Juist de verschillen veroorzaken aantrekkingskracht, om tenslotte tot twee-eenheid te leiden waaruit nieuw leven geboren kan worden. 

Dualiteit 

Je positie bepalen door onderscheid te maken tussen mensen en dingen die je omringen en jezelf. Dualiteit is het onderscheiden van twee verschillende zaken die bij elkaar horen. Door tegendelen te ervaren, leren we ze kennen (je weet pas wat licht is als je donker hebt ervaren). Besef van dualiteit speelt een belangrijke rol in het Sacraal chakra. We handelen dankzij het vermogen onderscheid te maken (goed-kwaad, angst-vertrouwen, willen-niet willen). Vanuit dualiteit wordt vindingrijkheid geboren; creativiteit is de behoefte om onze eigen smaak te ontwikkelen en uit te beelden. Zo laten we zien wie we zijn aan de buitenwereld maar er is ook reflectie naar binnen. 

Fantasie 

Fantasie die niet wordt beheerst, waar het verstand zijn grip op verliest, kan gemakkelijk overgaan in angst. Zonder fantasie zou ons veel angst bespaard worden: de mens lijdt het meest door het lijden wat hij vreest. Fantasie en creativiteit bepalen de gevoelens op dit niveau. Als fantasie met je op de loop gaat en je een vertekend beeld van de buitenwereld hebt dan durf je je niet meer in die buitenwereld te bewegen, zo wordt de wereld alsmaar kleiner. Angst heeft ook lichamelijk een samentrekkend effect, je verkrampt. 

Emoties 

Een belangrijke kwaliteit van het tweede chakra is vermogen tot overgave aan het leven. Dit gaat gepaard met emoties uit het verleden (voelen doen we in het heden). De emotionele lading uit het verleden kan zo sterk zijn dat de gevoelsbeleving onevenredig groot wordt (pijn kan de emotie van machteloosheid en paniek oproepen (die de pijn versterken) als dit gevoel (pijn) vroeger gepaard is gegaan met ernstige klachten). 

Emoties die onderdrukt worden veroorzaken innerlijke onrust (vroeg of laat barst de bom). Emoties die voortdurend de vrije hand krijgen worden steeds weer bevestigd en groeien zo buiten proporties. Door emoties te observeren leer je ze (her)kennen en ze te accepteren (erkennen) en uiteindelijk kun je ze dan loslaten. Durf emoties te ervaren (niet onderdrukken maar de emotie voelen en uiten) zodat je ze kunt verwerken en oplossen. Met emoties kleur je de dingen, je kijkt met vooringenomenheid en hebt geen helder zicht. 

Persoonsbeschrijving 
Iemand met een goede stroom in het Sacraal Chakra
 • Is speels, fantasierijk, maakt graag plezier, houdt van dansen en toneelspelen en uit zijn creativiteit. 
 • Leeft het leven en kan zich daaraan aanpassen. 
 • Is charmant, er is een open gevoel voor de andere sekse, en kan genieten van seksualiteit. 
 • Kan tederheid tonen en is in staat gevoelens uit te drukken. 
 • Heeft het vermogen creatieve oplossingen te vinden voor problemen. 
 • Is oprecht in de omgang met anderen. 
 • Kan genieten van een bourgondische levensstijl 
Minder goede stroom 
 • Laat zich leiden door zijn fantasie en zal de werkelijkheid uit het oog verliezen 
 • Laat zijn leven beheersen door zijn angsten en fobieën 
 • Kan de fantasie en werkelijkheid niet onderscheiden (gaat zo op in zijn toneelspel dat hij zelf niet meer weet wat hij werkelijk bedoelt 
 • Maakt van incidenten een drama en huilt krokodillentranen “Drama King/Queen” 
 • Laat dagdromen verworden tot lusteloosheid en lijdzaamheid 

Overzicht edelstenen voor het Sacraal Chakra