Home » Informatie over » Chakra's » Informatie over de Zonnevlecht

Zonnevlecht

Het derde Chakra wordt ook wel Zonnevlecht of Manipura genoemd.

Zonnevlecht chakra - Edelstenen

De Zonnevlecht staat voor Wilskracht

Manipura betekent burcht van juweel en staat symbool voor de plaats die je in het leven inneemt, je territorium. Het derde chakra neemt als het ware de leiding over de onderliggende chakra’s. In het derde chakra dienen we keuzes te maken wel of niet te handelen naar opkomende impulsen (vanuit bewustzijn selectie maken). 

Onze keuzes bepalen welke wegen we inslaan en de handelingen die daaruit voortkomen om zo een geïntegreerde persoonlijkheid te ontwikkelen (eigen identiteit) en ons een eigen levensweg te banen. Door echt achter je keuze te staan geef je richting en vorm aan je leven. Je ontdekt  door handelen wie je bent, wat je wel en niet kunt en zo kun je bepalen welke koers je het beste kunt varen (volgen van je persoonlijke pad (Svadharma)). De Zonnevlecht is de energie van wils- en daadkracht. 

Element vuur  

Zoals de zon om de aarde draait zo draait alles om onze persoonlijke beleving, we bezien de wereld met eigen ogen. “Vurig” zijn we op zoek naar onze identiteit. Licht van het vuur maakt dat we zien, we zijn in staat om letterlijk en figuurlijk onze horizon te vergroten. De energie van de Zonnevlecht is nodig om vorm te geven aan ons bestaan. Vuur speelt ook een belangrijke rol in spijsvertering (verbrandingsproces), door hitte ontstaat chaos in moleculen waardoor nieuwe ordening mogelijk wordt. Door deze transformerende kracht van vuur kunnen we ons op ons doel in het leven richten en dit helder vorm geven. Door oude en “vastgeroeste” gedachten los te laten, zijn we in staat om een nieuwe koers te zetten in ons leven. 

Lichaamsgebied 

De Zonnevlecht bevindt zich in het midden van het lichaam (energie reflecteert in middelvingers, midden van hoofd (ogen, kaken) en armen en benen (knieën, ellebogen). Het ontspringt aan de wervelkolom waar de lendenwervels overgaan in de borstwervels. Dit gebied, van de rug is vaak gespannen als reactie op brandende kwesties die om een keuze vragen. 

De gewrichten in het algemeen en knieën, ellebogen, schouders en kaken hebben te maken met de kracht van het derde chakra: 

 • Iets onder de knie krijgen (doelgericht aan de slag gaan om een vaardigheid te leren) 
 • Onderbenen en knieën stellen ons in staat stappen te zetten 
 • Teveel op je schouders nemen, teveel hooi op je vork nemen (lichamelijk en geestelijk). Denken gaat snel, lichaam heeft tijd nodig dit in handelen om te zetten. Derde chakra bedenkt een waslijst aan opdrachten als het lichaam het niet kan verwerken ontstaat verwarring en spanning. 
 • Achter de ellebogen hebben (eigen belang speelt een te grote rol in het denken, manipulatie) 

Ter hoogte van de maag ligt de zonnevlecht (zenuwvlecht, ook wel buikhersenen genoemd). Het grootste sympathische stelsel dat onder het autonome zenuwstelsel valt (werkt zonder dat we er actief iets aan hoeven te doen). Het ligt om de maag heen en regelt alle processen die met de spijsvertering te maken hebben. Dit chakra niveau beïnvloed dan ook het functioneren van de maag, gal of lever (aandoeningen spiegelen zich in de ogen). Iets op de lever hebben, gal spugen geeft aan dat iets “moeilijk” te verteren is. 

Zintuig van dit chakra is zien, ogen 

Licht van het vuur maakt zichtbaar wat gezien moet worden, namelijk dat we op weg zijn te leren wie we zijn (met vallen en opstaan onder de knie krijgen) en welke mogelijkheden we hebben. Kijken heeft vaak een controlerende functie, we willen zien of alles naar wens verloopt. De ogen zijn niet in staat alles te overzien, door conditionering putten we informatie meer uit herinneringen dan uit dat wat zichtbaar is en ons waarnemen is selectief (wat we waarnemen is afhankelijk van interesse). 

Psychisch: levensfase puberteit 

Pubers zijn veel met zichzelf bezig om een duidelijk zelfbeeld te scheppen en hun persoonlijke kracht te meten met anderen. Ze zoeken de tolerantiegrens op van ouders en familie en de grenzen van de zelf gewenste leefruimte. Deze afbakening van territorium gaat vaak gepaard met conflicten. 

Voor jezelf opkomen (eigen wil, eigen weg), de ontwikkeling van het ik-bewustzijn maakt de groei naar volwassenheid mogelijk. Beseffen dat er bewuste (eigen) keuzes ten grondslag liggen aan doelen die we nastreven.  Er is discipline nodig om consequent en doelgericht de weg van de keuzes te volgen. Het gaat erom dat je kiest (geen keuze maken veroorzaakt chaos in denken) en daarna pas om wat je kiest (ook foute keuzes durven maken om door schade en schande steeds dichter bij jezelf te komen). 

Ego 

In het derde chakra wordt het ego ontwikkeld door te laten zien wie we zijn en wat onze standpunten zijn. Identificatie met jezelf geeft innerlijke zekerheid en is een belangrijke stap naar zelfbewustzijn (zelfrespect geeft zelfvertrouwen en leidt tot respect en liefde voor de ander). Niet met alle winden meewaaien. 

Ego heeft 3 aspecten (denken, willen en voelen) die onlosmakelijk bij elkaar horen. Denken geeft vorm aan voelen waardoor we beseffen wat we willen. Wilskracht geeft energie om beslissingen te nemen en te handelen (daadkracht). Door een zwak ik-bewustzijn ontstaat er disharmonie in de samenwerking van deze drie aspecten. Het ego is ons uiterlijk zelf, waar vanuit we ons spiegelen aan de buitenwereld. De ontwikkeling van een gezond en evenwichtig ego is nodig om goed te functioneren. 

Guna 

Rajas-Rajas pure actie en energie vormgegeven door handelen, presteren en te haasten. Daarom soms nodig om dit enigszins af te remmen om evenwicht niet te verstoren. 

Het territorium 

Om ons zelf te zijn hebben we ruimte en begrenzing nodig om van hieruit eigen denkbeelden bewust te worden en te ontwikkelen. Begrenzing is nodig om helder te krijgen wat we willen en zo zonder twijfel achter onze beslissingen kunnen staan. 

Regulerende functie 

Prikkels uit de buitenwereld worden opgenomen via het gevoel en bewust gemaakt. Het ego rangschikt en begrenst deze info door te vergelijken en aan te sluiten met eerdere ervaringen (eigen werkelijkheid vaststellen). De via het derde chakra in- en uitgaande informatie beïnvloed ons handelen. Door van jezelf uit te gaan (zelfrespect) kun je je eigen doelstellingen verwezenlijken. 

Persoonsbeschrijving 
Iemand met een goed functionerende Zonnevlecht 
 • Heeft voldoende doorzettingsvermogen om zijn ideeën vorm te geven 
 • Weet waar zijn grenzen liggen 
 • Is een leider die weet wat hij/zij wil en kan knopen doorhakken 
 • Deelt zijn/ haar ideeën met anderen (deelt graag de lakens uit) 
 • Kan zijn/ haar boosheid (op een goede manier) uiten 
Minder goede stroom 
 • Kan overspannen of depressief raken 
 • Kan klachten krijgen van spijsverteringsorganen, ogen en /of knieën 
 • Is “druk” in het hoofd 
 • Is snel geïrriteerd, opvliegend 
 • Is snel jaloers 

Overzicht edelstenen voor de zonnevlecht