Home » Informatie over » Elementen

Elementen

Informatie over de elementen in relatie tot edelstenen. 

Overzicht edelstenen per Element.

 

Alle Kristallen en stenen komen van de aarde

Dit betekent echter niet dat ze alleen de energie van het element aarde in zich dragen. De planeet aarde bestaat uit steen en rots, maar alle dynamische elementen zijn aanwezig in haar totale wezen. Binnen Gaia’s lichaam fungeren mineralen als ‘cellen’ die de verschillende frequenties van energie van de elementkrachten herbergen. Kristallen en stenen reguleren en verspreiden elektromagnetische energie (licht) over de hele aarde. Het elektromagnetische veld van de aarde omringt, doordringt alles en iedereen op onze planeet, en interacteert daarmee – net zoals ons eigen elektromagnetische veld (aura) alle cellen en deeltjes in ons fysieke lichaam omringt en doordringt. 

Elke steen heeft zijn eigen vibratie

Elk mineraal binnen de aarde vibreert op een specifieke bandbreedte binnen het volledige elektromagnetische spectrum van de planeet. Sommige mineralen vibreren op een heel specifiek en beperkt frequentiegebied. Andere hebben een veel groter bereik. Kristallen en stenen bevatten het totale spectrum van lichtenergie dat ons ter beschikking staat: van heel lage frequenties die corresponderen met het fysieke rijk, tot de extreem hoge frequenties van spiritueel ontwaken.

 

Het vibratie niveau wordt aangestuurd door de elementen

Als je een edelsteen vasthoudt zal de elektromagnetische energiesignatuur van die betreffende steen invloed hebben op de systemen van je lichaam, hoofd en geest die op dat energieniveau resoneren. Deze systemen  worden verdeeld in vijf categorieën: fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Elk vibratie niveau wordt aangestuurd door één bepaald element. Het fysieke vibratie niveau wordt geregeerd door het element aarde, het energetische niveau door het element vuur, het emotionele door water, het mentale door wind en het spirituele door storm. Wanneer je begrijpt op welk niveau de elektromagnetische energie van de steen hoofdzakelijk inwerkt, kun je bepalen met welke elementkracht het mineraal resoneert.

Een aantal stenen is drager van een combinatie van element-energieën, omdat ze als gevolg van hun chemische samenstelling en vibraties een breed spectrum van frequenties bestrijken. In die gevallen zijn de stenen te gebruiken voor de eigenschappen van beide elementen. Heb je eenmaal bepaald welke elementkracht meer evenwicht nodig heeft, dan kun je het best een beroep doen op je intuïtie om de juiste steen of steencombinatie te kiezen voor jouw specifieke behoefte.