Home » Informatie over » Elementen

Elementen

Informatie over de elementen in relatie tot edelstenen. 

Overzicht edelstenen per Element.

 

De uitleg over energie van stenen en elementen helpt je om zelf op speelse wijze dit krachtige systeem van kristalenergietoepassingen te verkennen. Helen is een proces waarin het dynamisch evenwicht in lichaam en energiesysteem wordt hersteld door weer in harmonie te komen met de natuurkrachten. Kristallen en stenen zijn hierbij een grote hulp.

Alle kristallen en stenen komen van de aarde, maar dat betekent niet dat ze alleen de energie van het element aarde in zich dragen. De planeet aarde bestaat uit steen en rots, maar alle dynamische elementen zijn aanwezig in haar totale wezen. Binnen Gaia’s lichaam fungeren mineralen als ‘cellen\’ die de verschillende frequenties van energie van de elementkrachten herbergen. Kristallen en stenen reguleren en verspreiden elektromagnetische energie (licht) over de hele aarde. Het elektromagnetische veld van de aarde omringt, doordringt alles en iedereen op onze planeet, en interacteert daarmee – net zoals ons eigen elektromagnetische veld (aura) alle cellen en deeltjes in ons fysieke lichaam omringt en doordringt. 

Elk mineraal binnen de aarde vibreert op een specifieke bandbreedte binnen het volledige elektromagnetische spectrum van de planeet. Sommige mineralen vibreren op een heel specifiek en beperkt frequentiegebied. Andere hebben een veel groter bereik. Kristallen en stenen bevatten het totale spectrum van lichtenergie dat ons ter beschikking staat: van heel lage frequenties die corresponderen met het fysieke rijk, tot de extreem hoge frequenties van spiritueel ontwaken.

Wanneer we een steen of kristal binnen ons elektromagnetische veld brengen, gebeuren er twee dingen:

  1. De elektromagnetische frequenties van die steen gaan vibreren met verwante frequenties in ons eigen energieveld, zodat een derde, groter vibratieveld ontstaat. Ons zenuwstelsel stuurt de informatie over deze energieverschuivingen door naar de hersenen. Hier initiëren de frequenties biochemische veranderingen die het fysieke lichaam beïnvloeden, emotionele ervaringen oproepen en hersenfuncties veranderen om je open te stellen voor spirituele ervaringen.
  2. De kleine mineraaldeeltjes in je lichaam met dezelfde frequentie resoneren met de mineraaldeeltjes in de steen. Je lichaam gelooft dan dat er meer van dat mineraal in je lichaam aanwezig is, en reageert daarop met biochemische veranderingen.  Dit kan de aanzet zijn tot herstel van een aandoening die wordt veroorzaakt door een onbalans, of tot emotionele en zelfs spirituele ervaringen.

De ervaring die je hebt wanneer je een mineraal vasthoudt, staat dus in direct verband met de elektromagnetische energiesignatuur en de systemen van lichaam, hoofd en geest die op dat energieniveau resoneren. Deze systemen worden verdeeld in vijf categorieën: fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Elk aspect wordt aangestuurd door één bepaald element. Het fysieke vibratieniveau wordt geregeerd door het element aarde, het energetische niveau door het element vuur, het emotionele door water, het mentale door wind en het spirituele door storm. Wanneer je begrijpt op welk niveau de elektromagnetische energie van de steen hoofdzakelijk inwerkt, kun je bepalen met welke elementkracht het mineraal resoneert.

Een aantal stenen is drager van een combinatie van element-energieën, omdat ze als gevolg van hun chemische samenstelling en vibraties een breed spectrum van frequenties bestrijken. In die gevallen zijn de stenen te gebruiken voor de eigenschappen van beide elementen. Heb je eenmaal bepaald welke elementkracht meer evenwicht nodig heeft, dan kun je het best een beroep doen op je intuïtie om de juiste steen of steencombinatie te kiezen voor jouw specifieke behoefte.

Product added successful