Home » Informatie over » Elementen » Informatie over het element Water

Element Water

Stenen van het water element resoneren op emotioneel niveau

Edelstenen en het element water

Het element water heerst over het emotionele lichaam, het bloedvaten- en lymfestelsel en de lichaamssappen. Het helpt je het verleden los te laten en naar de toekomst te stromen, je gevoelens en waarheid te communiceren naar anderen toe en om meer liefde en mededogen te voelen. 

Het element water regeert over het vierde chakra (hart) en vijfde chakra (keel). Wanneer het element water niet in balans is, heb je moeite om je gedachten, meningen of gevoelens tot uitdrukking te brengen. Relaties hebben dan te lijden onder een gebrekkige communicatie. Op fysiek niveau komen vrijwel alle problemen met bloedsomloop en hart voort uit een onevenwichtig waterelement.

Als je werkt met dit type stenen, mag je verwachten te leren hoe je beter kunt communiceren en hoe je je ware zelf kunt uiten. Er kunnen zich situaties voordoen in je leven waarin je je vermogen tot zelfexpressie verder moet ontwikkelen of moet leren emotionele grenzen te trekken. Waterstenen helpen je een gezond emotioneel evenwicht te bewaren en worden vaak gebruikt bij depressies, sterke angst, slaapstoornissen en hyperactiviteit. Dit zijn nuttige stenen bij relatieproblemen of wanneer je een nieuwe liefdespartner zoekt.

Overzicht edelstenen die verwant zijn aan het element Water