Home » Informatie over » Energetisch Werken » Edelsteen Energie

Edelsteen Energie

Helen is een proces waarin het dynamisch evenwicht in lichaam en energiesysteem wordt hersteld door weer in harmonie te komen met de natuurkrachten. Kristallen en stenen zijn hierbij een grote hulp.

Kristallen en stenen reguleren en verspreiden elektromagnetische energie (licht) over de hele aarde. Het elektromagnetische veld van de aarde omringt, doordringt alles en iedereen op onze planeet, en interacteert daarmee – net zoals ons eigen elektromagnetische veld (aura) alle cellen en deeltjes in ons fysieke lichaam omringt en doordringt. 

Elk mineraal binnen de aarde vibreert op een specifieke bandbreedte binnen het volledige elektromagnetische spectrum van de planeet. Sommige mineralen vibreren op een heel specifiek en beperkt frequentiegebied. Andere hebben een veel groter bereik. Kristallen en stenen bevatten het totale spectrum van lichtenergie dat ons ter beschikking staat: van heel lage frequenties die corresponderen met het fysieke rijk, tot de extreem hoge frequenties van spiritueel ontwaken.

Wanneer we een steen of kristal binnen ons elektromagnetische veld brengen, gebeuren er twee dingen:

  1. De elektromagnetische frequenties van die steen gaan vibreren met verwante frequenties in ons eigen energieveld, zodat een derde, groter vibratieveld ontstaat. Ons zenuwstelsel stuurt de informatie over deze energieverschuivingen door naar de hersenen. Hier initiëren de frequenties biochemische veranderingen die het fysieke lichaam beïnvloeden, emotionele ervaringen oproepen en hersenfuncties veranderen om je open te stellen voor spirituele ervaringen.
  2. De kleine mineraaldeeltjes in je lichaam met dezelfde frequentie resoneren met de mineraaldeeltjes in de steen. Je lichaam gelooft dan dat er meer van dat mineraal in je lichaam aanwezig is, en reageert daarop met biochemische veranderingen.  Dit kan de aanzet zijn tot herstel van een aandoening die wordt veroorzaakt door een onbalans, of tot emotionele en zelfs spirituele ervaringen.

De ervaring die je hebt wanneer je een mineraal vasthoudt, staat dus in direct verband met de elektromagnetische energiesignatuur en de systemen van lichaam, hoofd en geest die op dat energieniveau resoneren. Deze systemen worden verdeeld in vijf categorieën: fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Elk aspect wordt aangestuurd door één bepaald element. Het fysieke vibratieniveau wordt geregeerd door het element aarde, het energetische niveau door het element vuur, het emotionele door water, het mentale door wind en het spirituele door storm.