Home » Informatie over » Energetisch Werken » Persoonlijke & spirituele groei

Een breder perspectief op spirituele en persoonlijke groei
Persoonlijke en spirituele groei is in wezen het proces van menselijke evolutie in actie. Het is door de inspanning die ieder van ons levert om op individueel niveau te groeien en te evolueren dat de collectieve groep van de mensheid als geheel vooruitgaat. In de afgelopen dertig jaar hebben we een enorme toename gezien van het aantal mensen dat geïnteresseerd is in het onderwerp ‘persoonlijke groei’ in al zijn verschillende aspecten. Het is inderdaad een steeds groeiend veld geworden omdat we, met perfecte timing, allemaal reageren op een innerlijke roeping om verder te gaan dan onze waargenomen beperkingen, en om te ontwaken voor hogere waarheden en nieuwe bewustzijnsniveaus.

Energetisch werken

Cyclus van menselijke evolutie
Persoonlijke en spirituele groei is in wezen het proces van menselijke evolutie in actie. Er zijn vele cycli van menselijke evolutie op onze planeet geweest, elk met zijn specifieke focus op groei. De periode waarin we nu leven is er een van enorme kansen omdat het ons de mogelijkheid biedt om zowel individueel als collectief een enorme sprong voorwaarts te maken in de evolutie.

We voltooien momenteel een cyclus van vele duizenden jaren waarin we het dualiteitbewustzijn hebben verkend tot het uiterste van zijn mogelijkheden. Een fundamenteel geloof in dualiteit oftewel afgescheidenheid is de erfenis van deze verkenning. Deze is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke realiteit die we momenteel allemaal delen. Maar de volgende cyclus, die nu snel nadert, vereist dat we klaar zijn om het eenheidsbewustzijn te omarmen, een staat waarin we de onderlinge verbondenheid van al het leven erkennen. Dit is een heel andere manier van leven, gebaseerd op de wijsheid van het hart en een begrip van de spirituele dimensies van het leven. Er is een proces van innerlijke groei nodig om van de ene manier van leven naar de andere te gaan. Zoals we kunnen zien aan de explosie van interesse in persoonlijke en spirituele groei, is dit precies wat er nu al enkele jaren aan de gang is.

Hoe kan werken met energie helpen
Energetische werk met bijvoorbeeld edelstenen is een geweldige katalysator voor verandering, transformatie en innerlijke groei.Het is buitengewoon effectief en wordt op zichzelf als therapie gebruikt om meer eenheid en heelheid binnen een individu te creëren. Energetisch werk is een ideaal hulpmiddel om in die nieuwe manier van leven in eenheid te komen. Het moedigt een proces van innerlijke groei en transformatie aan. Dit proces zal geleidelijk ons ​​bewustzijn uitbreiden totdat we onszelf zien als onderdeel van een onderling verbonden levensstroom en ons bewust kunnen herinneren dat we spirituele wezens zijn temidden van een fysieke ervaring op aarde.

De volgende fase in dit zich steeds verder ontvouwende groeiproces is om onze ziel de leidende kracht in ons leven te laten zijn, zodat ziel, emoties en geest kunnen functioneren als een geïntegreerd geheel. Momenteel bevinden we ons allemaal in verschillende fasen in het proces van het creëren van deze innerlijke integratie van het spirituele en het materiele. Om succesvol te zijn, moeten we het trillingsniveau van onze persoonlijkheid (mentaal en emotioneel) verhogen tot een niveau dat harmonieus samengaat met dat van onze ziel. Waar we ook zijn op onze persoonlijke reis naar grotere integratie. Werken met energie kan een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn om ons te helpen. Positieve natuurlijke trillingen zorgen ervoor dat voorzichtig de energieën van lagere frequenties transformeren die ons vast houden in oude patronen en manieren van gedrag.

Energetisch werk om je persoonlijke reis te ondersteunen
Als individuele draden in een gigantisch web dragen we elk bij aan het grotere plaatje van het leven op aarde terwijl we ons een weg banen door onze eigen persoonlijke levensreis. Het kan gemakkelijk gebeuren dat we zo in beslag genomen worden door de alledaagse gebeurtenissen van onze eigen reis dat we vergeten dat de ervaringen die we hebben in werkelijkheid een co-creatie zijn. Daarbij is het zo dat wij deze ervaringen zelf hebben gekozen zodat ze ons kunnen helpen bij onze zoektocht naar meer harmonie en balans. Dit kan soms ver van waar lijken vooral als het leven op de een bepaald moment hard, pijnlijk of een worsteling lijkt te zijn. Toch zijn het juist deze ervaringen die ons veel te bieden hebben omdat ze toegang geven tot nieuwe mogelijkheden.

Wanneer we op een bepaald gebied van ons leven een gebrek aan evenwicht of disharmonie ervaren, is dat gewoon een signaal voor ons dat onze persoonlijkheid (mentaal en emotioneel) op de een of andere manier niet in harmonie is met onze ziel. Als we begrijpen dat dit is wat er gebeurt, krijgen we de kans om de nodige veranderingen aan te brengen. We kunnen ons simpelweg concentreren op de delen van onze persoonlijkheid die vastzitten in oude gedachten en overtuigingen of waar we minder positieve emoties ervaren. Vaak is dit gemakkelijk en kunnen we zonder problemen die aspecten van onszelf zien die vastgelopen zijn en hulp nodig hebben. Energetisch werk (in welke vorm dan ook) kan dan helpen om de oude energieën te transformeren, zodat ze gerecycled kunnen worden in meer positieve vitaliserende energieën. Soms is het echter moeilijker om de wortel van het probleem te identificeren, omdat het begraven is in een lang vergeten ervaring of oud trauma dat moet worden losgelaten en getransformeerd. Als dat het geval is dan kan de wet van aantrekking uitkomst bieden.

De wet van aantrekking gebruiken
Als we moeite hebben om de delen van onszelf die vastzitten te ontdekken, kunnen we vaak waardevolle hulp en inzicht krijgen door simpelweg te observeren wat we in ons leven aantrekken, vooral die dingen, gebeurtenissen of mensen die ons op de een of andere manier triggeren. De spiegel van het universum is altijd feilloos en zal, die delen van onszelf die we liever niet erkennen, naar ons terugspiegelen via de Wet van Aantrekking, De Universele Wet van Aantrekking stelt “Soort zoekt soort” en zorgt er daarom voor dat we degenen naar ons toe trekken die soortgelijke patronen hebben als wijzelf. 

De geschenken van ons familie-erfgoed
Het kan heel verhelderend zijn om de problemen te bekijken die aan ons worden weerspiegeld binnen het gezin waarvoor we gekozen hebben om in te incarneren. Onze keuze voor gezinspatronen is vaak genomen om onze aandacht te vestigen op diepgewortelde overtuigingen in onszelf die we niet hebben kunnen doorzien in vorige levens. Even de tijd nemen om de relatie tussen onszelf, onze ouders, broers en zussen te evalueren, evenals de interacties tussen de ene ouder en de andere of tussen ons gezin en de buitenwereld, zal ons vaak waardevolle inzichten over onszelf opleveren. Soms zijn we alleen in staat om bepaalde delen van onze persoonlijkheid te accepteren, terwijl we andere misschien afwijzen als onveilig of pijnlijk. Door te kijken naar degenen die we als metgezellen hebben gekozen, kunnen we deze afgewezen delen zien en helen. Dit proces vereist moed, nederigheid en vergeving en kan een van de moeilijkste zijn op onze innerlijke reis. Echter als je bereid bent om achter ogenschijnlijk moeilijke en vaak pijnlijke omstandigheden te kijken kan het zeer lonend zijn.

Accepteren om door te kunnen gaan
Zodra we de kwesties die in onszelf moeten worden aangepakt duidelijk kunnen zien, is de eerste stap in het transformatieproces altijd die van acceptatie of er verantwoording voor nemen. Soms zijn we alleen in staat om bepaalde delen van onze persoonlijkheid te accepteren, terwijl we andere misschien afwijzen als onveilig of pijnlijk.  Vanuit acceptatie zal  energiewerk de oude energie helpen transformeren. Normaal gesproken zal het snel veranderingsproces in gang zetten waardoor we ons meer in balans en in harmonie met ons ware zelf voelen.