Home » Informatie over » Kristal Challenge » Engelen – 444

Engelen – 444

Engelen zijn goddelijke lichtwezens

Het woord engel is afkomstig van het Griekse woord ‘Angelos’ wat boodschapper van God betekent.

Engelen zijn lichtwezens en vormen de energetische brug tussen hemel en aarde. Ze geven op een liefdevolle manier boodschappen en wijsheid door van de bron.

Engelen zijn onsterfelijk en bestaan uit bewustzijnsenergie, ze zijn een pure uiting van liefde. Ze dienen zowel God als de mensheid, hebben geen fysieke vorm en zijn androgyn (zowel mannelijk als vrouwelijk).

Engelen zijn altijd bereid je te helpen in overeenstemming met je hoogste goed. Je hoogste goed is het levensdoel van je Ziel. Het volgen van je hoogste goed is de uitdaging aangaan om dit levensdoel in vervulling te laten gaan. De engelen willen je hierbij graag helpen maar ze zullen dat alleen doen als je erom vraagt.

Engelen zijn bij je en ondersteunen je

444 is een krachtige nummerreeks die de boodschap brengt dat de engelen achter je staan en je ondersteunen. Je leven ontvouwt zich volgens plan dus alles is zoals het moet zijn en je hoeft je geen zorgen te maken.

Het Universum communiceert met je door middel van kleur, gevoel, symbolen of muziek (steeds hetzelfde liedje horen of wakker worden met een liedje in je hoofd). Maar ook via informatie die je hoort of leest en waarvan je gewoon weet dat het een speciale boodschap voor jou bevat.

Je kunt ook boodschappen ontvangen via getallen. Getallen bevatten namelijk energie en de kracht wordt zelfs vergroot bij dubbele getallen. Dus 444 is een sterke en krachtige boodschap van de engelen die rechtstreeks tot je intuïtie en onderbewustzijn spreken. De engelen laten je weten dat ze bij je zijn en dat de hulp die ze je willen aanbieden oprecht is. Ze helpen je met al je problemen waarvoor je om hulp hebt gevraagd. Dus sta open om het te ontvangen.

Kristal Challenge Deel 1 – Engelen 444

Persoonlijke Kracht en Heling

De engelen in Deel 1 van de Kristal Challenge zullen je helpen bij persoonlijke heling van lichaam, geest en ziel.

De focus ligt op persoonlijke heling, werken aan jezelf voor je spirituele ontwikkeling. Als je je ergens zorgen over maakt, ook al ligt de situatie buiten jezelf, kun je beter de wijze waarop je op de situatie reageert aanpassen dan de situatie zelf proberen te veranderen. De grootste kracht om je leven te veranderen ligt in het werken aan jezelf, persoonlijke kracht en heling komen op je pad.