Healing op Ziels Niveau Aartsengel Adnachiël & Tijgeroog

Onafhankelijkheid

Healing op Ziels niveau met Aartsengel Adnachiël & Tijgeroog is gericht op Onafhankelijkheid. Hun spirituele wijsheid op Ziels niveau geeft inzicht in wat healing op dit niveau voor jou kan betekenen. In de healing op Mentaal emotioneel niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Aartsengel Adnachiël & Tijgeroog behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele Wijsheid op Zielsniveau

Door te werken met de energie van Aartsengel Adnachiël & Tijgeroog kun je de innerlijk spirituele krijger wakker maken en versterken.

Mannelijke energie van de spirituele krijger ondersteunen
Tijgeroog is een steen die de ontwikkeling van de mannelijke energie bij zowel mannen als vrouwen ondersteunt. De mannelijke energie is dat deel van ons dat geïnteresseerd is in onafhankelijkheid en in het opbouwen van een leven dat waardevol is (volgens onze eigen individuele waarden). Het is ook het deel van ons dat naar vrijheid streeft en daar ook verantwoordelijkheid voor neemt door de gevolgen van onze keuzes te accepteren en te vechten voor datgene wat de moeite waard is om voor te vechten. De mannelijke energie is van de krijger en Tijgeroog is de steen voor de spirituele krijger. Zelfs als vredelievende wezens hebben we vaak een beetje strijdlustigheid nodig. Dit is de weg van de spirituele krijger waarbij het gaat om innerlijke kracht die al dan niet extern zichtbaar is. Soms weet alleen jijzelf hoeveel kracht je hebt moeten ontwikkelen om bijvoorbeeld een ​​angst te overwinnen, een nieuwe stap te zetten of om aardig te zijn voor jezelf en anderen, in plaats van hard en veeleisend. Vaak zullen anderen niet begrijpen, erkennen of waarderen wat je hebt moeten doen om dat te bereiken. Je hebt dan geloof in jezelf nodig om het niet te kleineren of te ontkennen. De meest moedige daden zijn vaak niet zichtbaar voor anderen. Het zijn juist interne processen die je in stilte waardeert en die je helpen door te gaan met je leven en van jezelf houden. Dit is echte spirituele moed. Zo wordt de kracht en strijd van de spirituele krijger gekanaliseerd. In de vorm van moed, toewijding  en soms koppige vastberadenheid die nodig zijn om het innerlijke pad op een authentieke manier te bewandelen.

Niet vechten tegen het leven maar tegen onze weerstand ertegen
De spirituele krijger is het deel van jou dat het lef heeft om door te gaan en je droom te leven en het recht opeist om te leven volgens je eigen waarheid.  Het zal opkomen tegen die delen van jezelf (soms weerspiegeld door anderen, familieleden of mensen die je vertellen dat je onmogelijk kunt slagen) die je recht om dat te doen in twijfel trekken. Het is de spirituele krijger die zijn leven accepteert, die het werkelijk ontvangt door het te laten zijn zoals het bedoeld is en niet probeert het te dwingen iets te zijn wat het niet is. De spirituele krijger zegt dat alles moet zijn zoals het werkelijk voorbestemd is. Aartsengel Adnachiel en Tijgeroog helpen ons om de waarheid van de spirituele krijger te leven zonder enig innerlijk obstakel. De spirituele krijger kan door zijn directheid, vastberadenheid, snelheid, duidelijke intentie, onvoorwaardelijk geloof waardevol te zijn en het recht om te handelen, een krachtig en duidelijk kanaal zijn voor goddelijke manifestatie. Zonder belemmeringen en vertragingen veroorzaakt door angst, twijfel, verwarring, onwaardigheid, onzekerheid of de onwil om onderling afhankelijk te zijn met alles wat is, kan manifestatie ook zeer snel plaatsvinden.  

De spirituele krijger leert dat hij of zij niet hoeft te vechten tegen wat is, maar juist de weerstand tegen wat is moet bevechten. Want het is niet het leven waar we tegen vechten, maar onze eigen overtuiging dat we het leven moeten domineren om te kunnen overleven en floreren. Als we niet meer vechten tegen het leven dan gaat het stromen omdat onze innerlijke krijger meer opkomt voor wat waar en blijvend is.  Daardoor zal het weigeren te buigen voor datgene dat ons innerlijke vuur probeert te doven zoals de stemmen van schaamte, angst, twijfel, oordeel, bezorgdheid en wanhoop. Zo worden we als een golf in de oceaan, met veel kracht, en grote hoogten gaan we het avontuur tegemoet.

Kristal Mandala - Aartsengel Adnachiël & Tijgeroog - Onafhankelijkheid

Het ontwaken en versterken van de innerlijke spirituele krijger
De spirituele krijger groeit in kracht met elke stap die we zetten op het spirituele pad. Elke keer als de ziel een patroon moet doorbreken dat ons tegenhoudt, zijn we in staat dat te doen omdat de innerlijke krijger sterker is dan dat oude patroon. Dat wat ons tegenhoudt kan voortkomen uit angst of schuldgevoel, uit schaamte, twijfel aan jezelf of onwaardigheid. Het kan voortkomen uit faalangst, angst voor succes of een aantal andere angsten. Er is moed voor nodig om een patroon dat ons tegenhoudt te doorbreken. Het kan namelijk zo zijn dat we ons onbewust proberen te beschermen tegen het leven met al zijn onzekerheid, want er zijn zeker momenten waarop het niet veilig, vertrouwd en bekend aanvoelt. Als we onze spirituele strijder niet activeren dan missen we die vitale moed die ons helpt om mee te doen in plaats van ons terug te trekken.

Als we onze inspiraties en dromen willen vertalen naar echte ervaringen dan moeten we deelnemen aan het leven met al zijn onzekerheden.  Anders dromen we misschien ons gewenste leven in plaats van dat we onze droom leven. Het kan zelfs zijn dat we, als de tijd daar is om te sterven, beseffen we dat we nog niet hebben geleefd. Laten we hopen dat ons dat lot bespaart blijft. Hierbij kan de spirituele krijger helpen want het is dat deel van ons dat krachtiger is dan enige angst die ons zou kunnen weerhouden om gewoon los te laten en onszelf te zijn in de wereld. Alleen zo kunnen we ontdekken wie we zijn en het vrijelijk delen. De spirituele krijger denkt niet aan leven, hij leeft gewoon.

Hoe weet je of je heling op dit niveau nodig hebt?
De ziel snakt naar levendigheid. Dit is waar de spirituele krijger ons mee naartoe neemt – voorbij onze zelfopgelegde barrières, naar die plek voorbij het verstand, analyse en voorbij het onbewust risico’s aangaan. De spirituele strijder neemt ons mee naar een plek waar de goddelijke dwaas, de bewuste risiconemer, in ons leeft en waar we het leven door ons heen laten gebeuren. Als je geen controle hebt (wat beangstigend of opwindend kan zijn, afhankelijk van je vertrouwensniveau) ben je meestal in de goddelijke zone waar het leven plaatsvindt. Als je je kunt vinden in het gevoel dat je op een ongeremde spontane manier moet leven en je wilt ontdekken of dit iets voor je is dan is heling op dit niveau nuttig. Want als je jezelf niet toestaat ​​om je wilde natuur, je spontane en instinctieve kant te verkennen, dan heb je misschien geen andere mogelijkheid dan het uit te spelen in destructieve verslavingen. Maar ook als je je verlamt voelt doordat je  risico’s vermijdt om op veilig te spelen kan heling helpen. Als je voelt dat je ziel je wil begeleiden naar een meer buitengewone, ego-uitdagende, diep bevredigende en vervullende manier van leven ga er dan voor en laat deze heling je ondersteunen.

Deze heling kan je ook helpen als je jezelf in de steek laat (eerder op een onbewuste dan op een bewuste manier) door bijvoorbeeld kansen voorbij te laten gaan of liefde verloren te laten gaan, door geen aandacht aan jezelf te schenken of jezelf tekort te doen. Als je er klaar voor bent om te leven met meer bewuste risico’s en minder angst voor je eigen veiligheid, om je sterker en stabieler te voelen van binnen (misschien veerkrachtiger zonder je gevoeligheid te verliezen) laat deze heling je dan helpen. Want zo kan je spirituele strijder angst en twijfel aan de kant gooien en de weg vrijmaken om een leven met meer passie en overgave te leven dan ooit tevoren.