Healing mentaal & emotioneel Aartsengel Anaël & Roze Calciet

De wijsheid van onvoorwaardelijke Acceptatie waarderen

Healing op mentaal en emotioneel niveau met Aartsengel Anaël & Roze Calciet is gericht op de wijsheidvan onvoorwaardelijke Acceptatie waarderen. Hun spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied geeft je inzicht in wat healing op dit gebied voor jou kan betekenen. In de healing op Ziels-niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Aartsengel Anaël & Roze Calciet behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied 

Door te werken met de energie van Aartsengel Anaël & Roze Calciet leer je onvoorwaardelijke aanvaarding.

Acceptatie is een spirituele kracht
In onze cultuur wordt het vaak als een zwakte gezien om omstandigheden of situaties die we zien als obstakels te accepteren we zouden ze moeten bestrijden en domineren om uiteindelijk te zegevieren. Mangano Calciet schenkt ons een andere wijsheid. Het leert ons onze wil en innerlijke kracht juist te gebuiken om situaties die we tegenkomen te accepteren en er vanuit te gaan dat iedere situatie iets nuttigs bevat hoe uitdagend die ook is. Roze calciet moedigt ons aan om acceptatie niet als zwakte te zien, maar om het te gaan begrijpen als een spirituele kracht die is gebaseerd op vertrouwen in het goddelijke dat in alle situaties verstopt zit wachtend om onthuld te worden.

Onvoorwaardelijk accepteren kan moeilijk zijn
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dit voor ons moeilijk is. Om te beginnen is het vaak precies het tegenovergestelde van wat we als kinderen leren. Over het algemeen wordt ons geleerd dat we moeten vechten en niet over ons heen moeten laten lopen. Accepteren wordt vaak gezien als onderdanig of zwak, in plaats van wijs en krachtig. Daarnaast kan het moeilijk zijn om in contact te komen met de waarheid van onze eigen pijn die onvoorwaardelijke acceptatie ons laat zien. Het confronteert ons met onze eigen bijdrage aan een bepaalde situatie, die tot nu toe voor ons bewustzijn verborgen was. Op het moment dat we zeggen: “Oké, hier gebeurt iets en ik kan niet doen alsof dat niet zo is”, is het moment dat we worden geconfronteerd met de pijn die in ons zit en die een poging doet onze aandacht te trekken en bevrijd wil worden. Die pijn is het goddelijke in vermomming die probeert meer van onze ziel tot leven te brengen. Maar als we niet kunnen accepteren wat er gebeurt blijft de vermomming bestaan en ontwijken we deze door in wanhoop weg te rennen. Dit vermijden kan echt schadelijk voor je zijn.

Wat nodig is is onszelf toestemming te geven om alles in ons leven onvoorwaardelijk te accepteren met het oog op het loslaten van de situatie en deze te helen. Dit betekent dus niet dat als je iets accepteert je het in stand houdt maar juist dat je het bevrijdt en heelt.

Kristal Mandala - Aartsengel Anaël & Roze Calciet

Hoe weet je of je healing op dit niveau nodig hebt?
Als er iets is dat nog steeds niet goed voelt dan kun je heling op dit niveau gebruiken. Het kan een gesprek zijn dat je in je hoofd blijft herhalen of een ontmoeting die je had waarbij je het gevoel had dat je niet echt werd gehoord. Misschien denk je zelfs maanden of jaren later nog steeds aan wat je wilde zeggen of hoe je een situatie anders had kunnen aanpakken. Het kan een situatie zijn die ongelooflijk oneerlijk en onrechtvaardig aanvoelt. Maar ook iets dat je zelfs nauwelijks durft toe te geven, dat gewoon zo vast lijkt te zitten (een relatie, financieel of gezondheidsprobleem). Het zijn allemaal situaties waar je vast lijkt te zitten, niet in staat om te stromen en los te laten om verder te gaan. Hoeveel je jezelf ook probeert te overtuigen dat het oké is om verder te gaan, dat je er klaar voor bent, het lijkt gewoon niet te lukken. Dit proces gaat over het te laten zijn. Alles accepteren wat er is gebeurd en ervaren wat je onbewust hebt vermeden zodat je alles los kunt laten. Het is jezelf toestaan ​​te zien: “Wat is het in mij dat deze situatie heeft veroorzaakt? Wat is het in mij dat ik onvoorwaardelijk moet accepteren om vrij te zijn van deze eerdere strijd?”

Als er iets in je is dat aan je geweten of je ziel knaagt, dan is dat een teken dat je heling op mentaal emotioneel niveau kunt gebruiken. Ook jij verdient vrede want er is niets dat je hebt gedaan dat zo slecht, beschamend of liefde onwaardig is als je diepste angsten doen geloven. Je bent gewoon een prachtige ziel met een aantal interessante ervaringen. Door te werken met de energie van Aartsengel Anaël & Mangano Calciet krijg je de kans om ervaringen die nu vastzitten om te zetten in wijsheid en zo weer vrijheid te ervaren.