Healing op Ziels niveau Aartsengel Metatron & Bergkristal

Angst loslaten en in je Zielskracht stappen

Healing op Ziels niveau met Aartsengel Metatron & Bergkristal is gericht op het loskomen van angst voor macht en het in de kracht komen van je Ziel. Hun spirituele wijsheid op Ziels niveau geeft inzicht in wat healing op dit niveau voor jou kan betekenen. In de healing op Mentaal emotioneel niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Bergkristal en Metatron behandeld. 

Als er gesproken wordt over kracht dan wordt daar ook macht mee bedoeld. Kracht en macht liggen namelijk in het verlengde van elkaar; macht is het vermogen (de kracht) om, gedrag van jezelf en anderen of de gang van zaken, te sturen of te beïnvloeden. Macht is dus simpelweg je persoonlijke kracht gebruiken om de wereld om je heen te beïnvloeden. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid op Ziels niveau kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele wijsheid op Ziels niveau – Atlantis healing

Door te werken met de energie van Aartsengel Metatron & Bergkristal kun je loskomen van angst voor macht en in de kracht komen van je Ziel.

Machtsverslaving in de tijd van Atlantis
Tegenwoordig leven er veel oude zielen op aarde die diep van binnen nog herinneringen aan de tijd van Atlantis hebben. Deze herinneringen beïnvloeden hen, bewust of onbewust, zelfs nu nog in hun huidige leven. In Atlantis was er een groei van macht zonder een gelijke groei van liefde. Als mensheid hadden we tot die tijd juist geleerd om liefde en kracht in balans te brengen met als doel dat alles wat we willen manifesteren voor het hoogste goed van iedereen is. In Atlantis was de begeerte naar macht echter zo sterk dat men misbruik maakte van de kracht van technologie en daarbij zelfs de verbinding met de natuur en haar wijsheid uit het oog verloor.

De machtsverslaving in die tijd was zo sterk en het gebruik van kracht kwam niet vanuit het hart. Dit had  catastrofale gevolgen en leidde uiteindelijk tot de ondergang van een hele beschaving. Bij veel oude zielen is er vanuit het onderbewuste een herkenning van dit patroon omdat het nog niet volledig geheeld is. Deze herinnering voedt de angst dat de geschiedenis zich zou kunnen herhalen.

Angst voor vernietigende kracht
Doordat we steeds minder in verbinding zijn met de wijsheid van moeder aarde is de angst groter geworden dat we onszelf en onze aarde opnieuw zouden kunnen vernietigen. Toen we ontdekte dat we letterlijk deze vernietigende kracht bezitten in de vorm van kernenergie, steeg ook de angst dat de kracht van technologie de wereld kon vernietigen. Deze angst bestaat vooral bij oude zielen die onopgeloste trauma’s uit een vorige leven ten tijden van Atlantis met zich meedragen. In die tijd probeerden ze  wel hun stem te laten horen. Echter degenen die meer gericht waren op persoonlijk gewin, gebruikten hun autoriteit om hen tot zwijgen te brengen om zo hun eigen verlangen naar macht en overheersing te kunnen laten gelden.

Terneergeslagen door frustratie zijn zij, die destijds onderdrukt werden, misschien gaan accepteren dat macht tot corruptie en vernietiging leidt. Ze hadden er echter ook voor kunnen kiezen om hun eigen macht te vergroten ten dienste van liefde. Door vanuit liefde hun leiderschap te vervullen en macht te gebruiken in plaats van het uit de weg te gaan. Daarmee zouden ze een voorbeeld zijn geweest voor anderen en hadden ze kunnen bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor de mensheid.

Macht als uitdrukking van Liefde
De opgave voor een ziel met een Atlantis verleden is dan ook om deze angst voor macht in zichzelf te helen en macht opnieuw te definiëren als een uitdrukking van liefde. Door dit te doen creëren we een nieuw kader voor menselijk gedrag, als alternatief voor het machtsbeluste gebruik van kracht. Er zijn veel spirituele leraren die de oude zielen op aarde helpen om dit te doen. Aartsengel Metatron is zo’n leraar. Anderen voorbeelden zijn de Dalai Lama en Moeder Teresa. Zij onderwijzen ons over liefde, als het pad van het hart, en over onze verbinding met Moeder Aarde.  Zo leren ze ons te leven in harmonie zodat we minder vernietigen en meer welzijn creëren.

Hoe weet je of je healing op zielsniveau nodig hebt?
Je zou de angst ​​in jezelf om macht te gebruiken kunnen herkennen als je wantrouwend bent tegenover degenen die een positie bekleden met autoriteit en macht. Maar ook als je angstig en wantrouwend bent ten opzichte van de politiek en de macht van geld en hier geen onderdeel van wilt uitmaken. Dit is niet per se negatief want vaak betreft dit juist mensen die durven te leven buiten de kaders die als ‘normaal’ worden beschouwd. Zij  kunnen zo nieuwe manieren van leven verkennen en ontwikkelen en ze uiteindelijk in de samenleving introduceren zodat deze kan groeien. Dit vereist echter de bereidheid om je nieuwe unieke standpunten, als ze volledig uitgekristalliseerd zijn,  openlijk te delen ​​totdat de samenleving open staat voor de nieuwe zienswijze. Aartsengel Metatron helpt je bij dit proces.

Angst voor Macht en Kracht transformeren
Maar eerst moet je werken aan je relatie met macht zodat je in je kracht komt te staan. Je zult je dan inzetten voor de mensheid vanuit positiviteit en hoop, in plaats van angst en wanhoop.  Momenteel zijn wij aan het leren om balans te vinden waarbij we, net als een koorddanser die van de ene naar de andere kant wiebelt, moeten leren van dat wiebelen of uit balans zijn om uiteindelijk vooruit te komen. De macht van technologie moeten we waarderen en gebruiken om ons te ondersteunen waarbij we de natuurlijke ritmes en grenzen van de natuur in acht nemen.

Door te healen op Ziels niveau kun je in je kracht komen zodat je krachtig en moedig kunt handelen.  Het stelt je in staat te leven conform je hogere bewustzijn en het helpt een toekomst te manifesteren waarin we als mensheid op een bewuste, liefdevolle, krachtige en wijze manier een wereld van schoonheid en vrede creëren.

Healing op Ziels niveau met Aartsengel Metatron en Bergkristal
Onderstaande healing helpt je om angst los te laten en in je kracht te komen.

Je hebt een kussen, deken of een stoel nodig om op te zitten, vier witte kaarsen (of theelichtjes), een aansteker/lucifers en een bergkristal. Als je geen bergkristal hebt kun je ook de Bergkristal Mandala gebruiken. Zoek een rustige plek om te zitten waar je niet gestoord wordt en plaats de vier kaarsen om je heen. Plaats er een voor je, achter je, links en rechts. Plaats je kussen, deken of stoel in het midden en de bergkristal of mandala voor je.

Na het doen van deze healing/mediatie kun je je ervaring (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal. Heb je vragen of wil je iets delen dan kun je natuurlijk ook een reactie plaatsen in het forum (alleen voor leden). Ik nodig je van harte uit dit te doen zodat we elkaar inspireren en van elkaar leren.

Het forum is enkel toegankelijk voor leden.  Geen lid? Join Us
This content is for members only.