Spirituele Boodschap Aartsengel Metatron & Bergkristal

Persoonlijke Kracht – Macht

De Spirituele boodschap die Aartsengel Metatron en Bergkristal voor je hebben gaat over Persoonlijk Kracht – Macht. Deze boodschap geeft in het kort de essentie weer van hun wijsheid die verder wordt behandeld in het onderdeel Spirituele wijsheid. Als in deze boodschap wordt gesproken over kracht dan wordt daar ook macht mee bedoeld. Kracht en macht liggen namelijk in het verlengde van elkaar; macht is het vermogen (de kracht) om, gedrag van jezelf en anderen of de gang van zaken, te sturen of te beïnvloeden. Macht is dus simpelweg je persoonlijke kracht gebruiken om de wereld om je heen te beïnvloeden. 

Spirituele boodschap Aartsengel Metatron en Bergkristal. Deze boodschap geeft de essentie weer van hun wijsheid die over Kracht - Macht gaat.