Healing mentaal & emotioneel Engel Amitiël & Blauwe Obsidiaan

Het geschenk van intuïtie

Healing op mentaal en emotioneel niveau met Engel Amitiël & Blauwe Obsidiaan gaat over het geschenk van intuïtie. Hun spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied geeft je inzicht in wat healing op dit gebied voor jou kan betekenen. In de healing op Ziels-niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Engel Amitiël & Blauwe Obsidiaan behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied 

Door te werken met de energie van Engel Amitiël & Blauwe Obsidiaan kun je weer in contact komen met je intuïtie en leer je erop te vertrouwen.

Vertrouw op je innerlijke waarheden ze zijn je innerlijke kompas of gids
Veel zielen voelen zich aangetrokken tot heling, om hun eigen pad van heling af te leggen of om die gave van heling met anderen te delen. Deze zielen zullen ervaringen hebben gehad waarbij ze werden uitgedaagd om hun eigen innerlijke waarheden te eren boven de waarheden van degenen om hen heen. Uit liefde of vanuit een onderbewuste behoefte aan acceptatie, hebben ze hun eigen waarheden buiten beschouwing gelaten om het een ​​ander naar de zin te maken. Ze kunnen daardoor innerlijk in de war zijn geraakt. Tragisch genoeg speelt dit zich vaak af in de kindertijd. Bijvoorbeeld als een kind de waarheid voelt van wat er is (bijvoorbeeld de angst van een ouder) en de ouder de echtheid van dat gevoel niet kan spiegelen oftewel bevestigen naar dat kind. Er is dan geen duidelijkheid in reflectie, alleen troebelheid en verwarring voor het kind. Misschien vindt de ouder dat hij of zij moet proberen het kind tegen de waarheid te beschermen en hoewel deze intentie nobel is, is het niet per se verstandig.

Dit betekent niet dat de ouder beter had gehandeld als hij het kind met een ongepaste emotionele last had opgezadeld door zaken te bespreken die meer voor volwassenen dan voor kinderen bedoeld zijn. Het betekent wel dat je als ouder kunt erkennen dat je angstig bent maar dat je weet dat het goed komt en dat je kind er zich geen zorgen over hoeft te maken. Het feit dat je voor hem of haar wilt zorgen is echt, waarheidsgetrouw en nuttig. Op deze manier eerlijk zijn en jouw stress erkennen schept interne duidelijkheid voor het kind. Het leert dat haar innerlijke waarheden juist zijn en dat daarop kan worden vertrouwd als een innerlijk kompas of gids.

Waarheidsgetrouwe spiegeling helpt je te vertrouwen op je intuïtie
Dit soort eerlijke spiegeling, met volwassenheid en gevoeligheid, moedigt een kind aan om te besluiten om op haar instincten en intuïtie te vertrouwen. Als ouders denken dat ze perfect moeten zijn of het kind moet beschermen tegen emotionele ervaringen of als ouders gewoon echt bang zijn en niet weten hoe zij met hun angstgevoelens moeten omgaan, dan wordt waarheidsgetrouwe spiegeling bijna onmogelijk. Als gevolg hiervan kan de interne intuïtie van het kind vertroebeld raken door angst en twijfel aan zichzelf, verwarring en wantrouwen ten opzichte van zijn/haar instincten. Het kind leert dan hoogstwaarschijnlijk dat wat hij of zij voelt, niet waar is, niet wordt ontvangen of de erkenning niet waard is. Dit leidt tot onzekerheid in plaats van  tot de innerlijke zekerheid over de eigen intuïtie. Het kan het kind ook leren dat zijn ouders niet betrouwbaar zijn, wat tot nog grotere onzekerheid en wanhoop kan leiden. 

Kristal Mandala - Engel Amitiël & Blauwe Obsidiaan- Onthulling - Onthulling

Innerlijk wantrouwen kun je helen en ontgroeien
Als een kind zich niet veilig voelt bij een primaire verzorger dan kan dit een niveau van innerlijk leed veroorzaken dat te veel is om bewust te verdragen. Dit wordt dan naar binnen geduwd samen met het oprechte besef van de tekortkomingen van de ouders. Dit kan een trieste situatie zijn maar er is altijd een kans om te helen en een ​​nieuw patroon te vestigen bij het kind (misschien nu een volwassene of ouder). Hierdoor kan het kiezen de aangeboren intuïtieve gaven en instincten, die het ooit opzij moesten zetten om te overleven, terug te vorderen en te ontwikkelen. Er is moed en geloof voor nodig om je innerlijke weten, instincten en intuïtie te horen ernaar te luisteren en erop te vertrouwen. Je kunt een oud patroon van innerlijk wantrouwen ontgroeien door intuïtie en instincten toe te gaan passen op situaties in het echte leven. Dan ga je opmerken wat er gebeurt als je niet naar je instinct luistert en opmerken wat er gebeurt als je wel op je intuïtie vertrouwt. Soms is er veel geduld en vertrouwen vereist, voordat de bevestiging wordt ontvangen dat luisteren naar je intuïtie inderdaad de beste weg vooruit is. Op andere momenten ontvang je onmiddelijk bewijs dat je intuïtie inderdaad wijs en perfect is en zal het vertrouwen groeien. Dit is de reis voor de gevoelige zielen die leren geloven in hun eigen innerlijke wijsheid nadat ze zijn opgegroeid tussen vele krachten die het om verschillende redenen hebben ontmoedigd.

Hoe weet je of je healing op dit niveau nodig hebt?
Je zult weten dat je op deze manier heling nodig hebt als je het gevoel hebt dat je meer tijd besteedt aan het naar buiten kijken voor begeleiding dan naar binnen. Als je de neiging hebt te twijfelen aan wat je voelt over mensen en situaties – om keer op keer het bewijs te krijgen dat het juist was – dan is je verbinding herstellen met je intuïtie een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling. Je verdient deze kans om het naar een dieper, meer respectvol en vertrouwend niveau te brengen. 

Als je als kind veel gevoelens, emoties, inzichten en weten had die je familie of vrienden niet konden begrijpen of accepteren (en je hebt hierdoor misschien je intuïtieve gaven verborgen gehouden), dan is het misschien tijd om er weer naar te gaan luisteren en ook daadwerkelijk te gebruiken. Maar ook als je een patroon hebt van relaties waarbij je je eigen gedachten of gevoelens opzij zet om een ​​ander op zijn gemak te stellen dan kan werken met de energie van Engel Amitiël & Blauwe Obsidiaan je helpen.  Als je standpunten of overtuigingen overneemt en je eigen waarheden ergens diep in jezelf verbergt in relatie tot anderen dan zul je een manier vinden om jezelf te zijn in relaties zonder de connectie te verliezen met je eigen waarheden.