Healing mentaal & emotioneel Engel Balthiël & Rozenkwarts

Heling van het Hart

Healing op mentaal en emotioneel niveau met Engel Balthiël & Rozenkwarts is gericht op vergeving en vrijheid. Hun spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied geeft je inzicht in wat healing op dit gebied voor jou kan betekenen. In de healing op Ziels-niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Balthiël & Rozenkwarts behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied 

Door te werken met de energie van Engel Balthiël & Rozenkwarts kun je meer vrijheid ervaren door te vergeven.

Vergeven geeft vrijheid
Je over een situatie of persoon heen willen zetten zonder te vergeven, is als proberen bij iets of iemand weg te lopen terwijl je jezelf eraan vastbindt. De handeling en het verlangen zijn onverenigbaar met elkaar. Veel mensen verzetten zich tegen vergeving omdat ze denken dat ze dan verkeerd begrepen worden of als zwak gezien worden en dat het het lijden dat ze hebben meegemaakt niet erkend wordt. In werkelijkheid brengt vergeving ons precies het tegenovergestelde. Het levert juist empowerment, begrip, mededogen en verlost ons van het lijden. Vergeving is de handeling waarmee we zeggen: “Hé, je hebt me pijn gedaan, maar ik kies ervoor om de controle terug te nemen en mijn spirituele verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf. Ik richt mijn aandacht niet meer op jou en deze situatie maar ga op zoek naar de rol die ik erin speelde met eerlijkheid en zelfrespect. Als ik het vind, vergeef ik mezelf en laat ik het los. Ik kies er nu voor om je te vergeven en vrij te zijn van jou en van deze situatie. Ik hoop dat jij ook vrij kunt zijn “.

Mededogen nodig om spontaan te vergeven
Soms proberen we te vergeven, we willen het echt echt maar kunnen het gewoon niet. Dit komt vaak doordat we het verkeerd aanpakken. Vergeving gebeurt vrij gemakkelijk als we er maar klaar voor zijn. Het gebeurt op een spontane manier wanneer we toegang hebben tot mededogen. Dan kunnen we gewoon vergeven op een manier die echt voelbaar is maar ook permanent. Deze voltooiing geeft ons uiteindelijk vrijheid zodat we niet nog een keer met deze of een ander persoon in een vergelijkbare situatie dezelfde les moeten leren. Zo bevrijdt oprechte vergeving ons omdat de les is voltooid. Het vereist wel dat we ons eerst innerlijke voorbereiden door onze gevoelens en onze kant van het verhaal een stem te geven.  Je moet echt accepteren en erkennen wat je hebt meegemaakt en bereid zijn om de gevoelens die ermee gepaard gaan te voelen en te uiten. Doe dit met empathie en mededogen zonder te oordelen en de de ander fout of slecht te maken. Je hebt veel zelfrespect nodig om je eigen rol te onderzoeken die je in de situatie hebt gespeeld. Je moet sterk zijn om iets over jezelf toe te geven wat je misschien niet zo leuk vindt. Het kan even duren voordat je leert jezelf daarvoor te vergeven. Als je nog niet zover bent zullen tijdens het proces gevoelens voor je naar boven komen voordat vergeving kan optreden en dat is onderdeel van het helings proces.

Je hart luchten
Probeer te accepteren dat het misschien ongemakkelijk is maar weet dat alleen de waarheid je kan bevrijden. Nadat we ons echt hebben geuit zijn we in staat om de volgende stap te zetten. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door middel van een dagboek of praten met een goede vriend. Het gaat erom dat we onszelf toestemming geven om niet te oordelen over wat we kwijt moeten. Dus als we onze gevoelens luchten zonder te oordelen uiten we ze gewoon zonder ze aan te passen. Als we niet oordelen, kan inzicht volgen en ontstaat er vaak mededogen voor onszelf en voor anderen. 

Kristal Mandala - Engel Balthiël & RozenKwarts - Heling van het Hart

Als we geen medeleven voelen, weten we gewoon niet het hele verhaal want er is altijd een reden – ook al is die erg verborgen – waarom iemand op een kwetsende manier handelt. Het kan zijn dat de ander een probleem heeft waardoor die moeite heeft om met jouw of de situatie om te gaan. Dit beseffen en accepteren is niet een excuus verzinnen of toestemmingen geven voor het slechte gedrag, maar het ontwikkelen van mededogen. Dit helpt je om afstand te nemen en jezelf los te maken van het probleem van de ander. Het gaat niet over jou, maar over hen. Het is hun strijd en hun leermoment.

Afstand nemen om te kunnen vergeven
Als je gevoelig en ontvankelijk bent doordat je openstaat voor energie en de neiging hebt deze in je op te nemen dan moet je leren beschuldigingen of schuldgevoelens die niets met jou te maken hebben, los te laten. Dit is nodig om de onopgeloste problemen van een ander te kunnen vergeven. Je moet hun energie aan hen teruggeven en jouw energie die je aan hen hebt overgedragen terugnemen. Dit proces van het loslaten van energie die niet van jou is, en het terugwinnen van energie die dat wel is vereist mededogen. Alleen dan kun je afstand nemen die nodig is om te zien wat het probleem van de ander is en wat het jouwe is. Want met mededogen zie je realistischer het geeft duidelijkheid, brengt rust en bevrijding om te kunnen vergeven.

Als je begrijpt waarom mensen zich gedragen zoals ze doen, wordt vergeving gemakkelijker. Als je het niet volledig begrijpt vraagt dat om te vertrouwen. Als je dat moeilijk vindt, kunt je altijd vertrouwen op goddelijke gerechtigheid en karma. Het is niet hetzelfde als oprecht mededogen, maar het kan je helpen genoeg te leren vertrouwen om mededogen met minder weerstand te ontwikkelen. Als je nog steeds worstelt om te vergeven, dan is er een emotionele waarheid in jou, die betrekking heeft op de situatie, die nog moet worden geuit en volledig moet worden geaccepteerd.  Engel Balthiël en Rozenkwarts kunnen je daarbij helpen.

Hoe weet je of je healing op mentaal emotioneel niveau nodig hebt?
Op de vraag of we iets of iemand nog moeten vergeven, zullen velen van ons in eerste instantie blanco reageren.Je weet misschien pas dat er nog vergeving van je gevraagd wordt, als je ervoor openstaat om het werk te doen.Dan zal het Universum je ondersteunen om te doen wat je moet doen om heling te laten plaatsvinden.Het is nooit verspilde moeite.Ons openstellen voor vergeving reinigt het hart en de ziel en brengt zo meer mentale energie, emotionele rust en voldoening. Dit zal onze huidige relaties verbeteren en dan vooral de relatie met onszelf en met het goddelijke.