Healing mentaal & emotioneel Engel Bath Kol & Aquamarijn

Authentieke Expressie

Healing op mentaal en emotioneel niveau met Engel Bath Kol & Aquamarijn is gericht op Authentieke Expressie. Hun spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied geeft je inzicht in wat healing op dit gebied voor jou kan betekenen. In de healing op Ziels-niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Engel Bath Kol & Aquamarijn behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied 

Werken met de energie van Engel Bath Kol & Aquamarijn helpt je om je innerlijke stem te herkennen en uiteindelijk te volgen. 

Je innerlijke stem is de  sleutel tot creatie
Als je niet kunt luisteren of geen contact hebt met je innerlijke stem weet je niet wat je mening, je voorkeuren en antipathieën zijn. Je bent misschien zo gewend om anderen te plezieren of om ‘drukte’ te vermijden dat je niet eens stilstaat bij wat je leuk vindt of wilt. Het kan ook zijn dat je alleen weet wat je niet wilt, niet leuk vindt, wat je in jezelf veroordeelt of bekritiseert maar ook in anderen, zoals je partner, je baan, je levensstijl, je financiën enzovoort. Dit lijkt misschien dat je je stem duidelijk laat horen. Echter het is gewoon een criticus die de innerlijke stem heeft gekaapt en die met genoeg liefde het zwijgen moet worden opgelegd om ruimte te creëren voor je echte innerlijke stem.

Als je in contact bent met je innerlijke stem dan gebeurt er iets heel bijzonders. Je wordt in staat jezelf intern te kennen en dat zelf extern uit te drukken. Je wordt een creatieve kracht in je eigen leven en relaties. Je wordt in staat om de aangeboren keuzekracht die je hebt uit te oefenen op een manier die je helpt om te krijgen wat je echt wilt. In wezen is dat hetzelfde voor ons allemaal namelijk om te zijn wie we werkelijk zijn en de grootsheid van onszelf te realiseren. Dit is niet alleen je stem in de zin van spreken of zingen, of een mening hebben. Hoewel het al die dingen omvat is het meer je innerlijke stem weer te gebruiken als creatieve kracht om zo weer je goddelijke zelf, het creatieve zelf te zijn. Het is geen toeval dat we het ultieme goddelijke wezen de Schepper noemen. Als we spelen met ons eigen creatieve vermogen, spelen we met onze eigen goddelijke natuur. Onze innerlijke stem is de hoogste creatieve uitdrukking. Niet alleen geluid creëert realiteit maar ook onze gedachten, onze woorden, onze acties en ook onze keuzes. Alles is energie en alle energie heeft geluid in zich, of we het nu bewust horen of niet.

Innerlijk horen – Helderhorend
Dus je zou kunnen zeggen dat alles geluid is – en dat alle creatie voortkomt uit geluid. Het is wel zo dat we het buiten een bepaald spectrum alleen kunnen horen met ons innerlijke gehoor (helderhorend). Als je ooit zo dicht bij de natuur was, misschien gewoon plat op de aarde lag, dat je zou kunnen zweren dat je haar hartslag kon voelen, dan ben je bezig met innerlijke horen. Als je iemand hoort praten en je denkt: “Dat klinkt gewoon niet goed”, dan detecteert je innerlijke gehoor de vibratie van onwaarheid. Innerlijk horen is als innerlijk zicht, maar in plaats van te zien, neemt het waar via het gehoorvermogen. Het kan heel natuurlijk opengaan als we leren erop te vertrouwen dat we als het ware  ‘kunnen horen zonder te horen’. Er zit geluidsenergie in onze woorden. Het woord zelf is slechts een geluid, maar “hoe het klinkt” is de betekenis, intentie, waarheid, energie van wat tot leven wordt gebracht door het geluid. De waarheid kan worden gehoord in de trilling van het geluid als iemand ervoor openstaat om het te horen. Als je het vermogen hebt om te horen wat er werkelijk wordt gezegd, zelfs als de woorden anders klinken (zoals bij iemand die zegt “het gaat goed met me”  terwijl dat duidelijk niet zo is), dan boor je de innerlijke waarheid van het geluid aan door te luisteren met je innerlijke gehoor.

Laat je eigen geluid horen
De waarheid van innerlijk stem naleven is je eigen vibratie op innerlijke niveaus onbelemmerd te laten schijnen zodat je een ​​waarheidsgetrouw, op de ziel afgestemd leven op het materiële of fysieke vlak kunt creëren. Hiervoor moeten we wel leren om niet de stemmen van anderen te volgen. Ze kunnen voor ons wel rolmodellen of inspiratiebronnen zijn zoals een stijlicoon, leraar, mentor of een ouder. Toch zal er in de loop van je spirituele ontwikkeling een tijd komen dat je moet leren je over te geven aan het goddelijke van binnen, niet aan de gids of leraar die je er naar toe leidt. Als die tijd aangebroken is, moeten we moed en vertrouwen vinden om naar binnen te gaan naar ons eigen goddelijke licht en geluid, onze eigen ware vibratie. Want je bent niet geschapen om niet jezelf te zijn ook al was het de bedoeling dat je anders zou zijn.  Je bent gemaakt met een goddelijk doel en intentie. Je bent geschapen als jij, jij als een versie van het Goddelijke. Hoe meer je je energie vrijmaakt om dit te accepteren en uit te stralen, hoe meer je leeft in harmonie met  je zielsmissie, doel en bestemming voor dit leven in een lichaam, hier op aarde.

In een notendop gaat het erom dat als je je zielslied wilt zingen, je opzij moete zetten wat je hebt geleerd en je eigen leven gaan leiden. Je hebt genoeg kracht in je om het te doen ook al lijkt het soms een beetje eng. Om onze innerlijke stem te gaan volgen, dus onze vibratie te horen en het door ons wezen de wereld in te laten vibreren, zullen we datgene moeten loslaten wat ons ervan weerhoudt dat te doen. Vaak is dat familieprogrammering, schaamte, twijfel, angst en veroordeling omdat we onze waarheden uitspreken. We zullen er op moeten vertrouwen dat er een deel van ons is dat weet hoe het voor ons moet zorgen. Het kan voelen alsof we de samenleving uitdagen door volgens onze eigen regels te leven, zelfs als de samenleving ze niet begrijpt. Soms is dat precies wat we nodig hebben. Want alleen dan kunnen we onze innerlijke wereld in de uiterlijke wereld manifesteren en gaan we voelen dat onze innerlijke waarden en ons externe leven in harmonie zijn met elkaar. 

Kristal Mandala - Engel Bath Kol & Aquamarijn - Authentieke expressie

Hoe weet je of je healing op dit niveau nodig hebt?
Er zijn twee fasen om je innerlijke stem te kunnen volgen. De eerste is onze innerlijke stem leren herkennen en de tweede is toestaan ​​dat deze onbelemmerd, puur en zonder vervorming zich manifesteert in de fysieke wereld. Pas na de eerste fase kan de tweede fase relevant worden. Als je niet zeker weet wie je bent, wat je bent, of zelfs wat je zou moeten leren of doen op deze planeet, in dit lichaam, dan moet je je concentreren op de eerste fase. Namelijke leren om je innerlijke zelf te herkennen, zoals het zich uitdrukt door je innerlijke stem. Dit is een heel belangrijk element van je spirituele reis. We kunnen keer op keer teruggaan naar deze fase naarmate onze evolutie vordert en we spiritueel groeien. Wie we dachten dat we waren, breidt uit en oude identiteiten kunnen hun bruikbaarheid ontgroeien.

Neem bijvoorbeeld de situatie van iemand bij pensionering die het verlies ervaart van een werkgerelateerde identiteit. Door dit verlies kan de zorg ontstaan ​​over hoe men nu nuttig of waardevol kan zijn. Niet weten wat te doen kan frustratie en zelfs depressie veroorzaken, omdat het arme ego zich nutteloos, machteloos en terzijde geschoven voelt. In werkelijkheid is de persoon enkel een identiteit ontgroeid en de ziel zal zich op een andere manier willen uitdrukken. Maar als er buiten de oude identiteit, geen gevoel van een innerlijke ziel is groter dan welke rol dan ook, kan er veel wanhoop en lijden zijn in het verlies van de identiteit. Het kan voelen alsof iemand sterft, met alle terreur en weerstand die dit voor het ego kan oproepen. Maar zelfs als er een gevoel van de innerlijke ziel is, kan het verliezen van een identiteit waaraan we gehecht zijn geraakt een buitengewoon pijnlijke egodood zijn. Het is dan heilzaam om naar binnen te gaan en ons opnieuw te verbinden met de zielsvibratie, om het geluid ervan ons in verbinding te laten brengen met het deel van ons dat eeuwig en vredig is. Dit helpt ons om los te laten zodat nieuw leven, zelfs nieuwe identiteiten, kunnen opkomen. Dat is de eerste fase en een essentiële spirituele oefening waarnaar we keer op keer zullen terugkeren tijdens onze reis door onze menselijke incarnaties.

Je innerlijk manifesteren in de uiterlijke wereld
De tweede fase is van toepassing wanneer we een idee hebben van wie we in essentie zijn en waarom we hier zijn. We weten misschien dat we bedoeld zijn om te schrijven, gemeenschappen te creëren of te genezen. We weten misschien dat we bedoeld zijn om een ​​relatie en kinderen te hebben, een gezin te stichten of iets heel anders. We zijn in contact met onze innerlijke stem, wij weten. De uitdaging die zich dan voor kan doen is dat er een blokkade is voor het uitdrukking van onze ware identiteit in de externe wereld. Dan zijn we een genezer zonder cliënten, een schrijver zonder uitgever, een moeder zonder kinderen. Wat we aan de binnenkant zijn is aan de buitenkant nog niet zichtbaar. Dit kan een grote uitdaging zijn voor ons geloof en vertrouwen. Wat ons hierbij kan helpen is de metafoor “dat rupsen in de cocon uiteindelijk in vlinders veranderen”.  Dus heb vertrouwen, wees geduldig en vertrouw erop dat groei een proces is. Als je het van binnen voelt en geduldig bent, zal het geboren worden als de tijd er rijp voor is. Deze tweede fase is om  zoveel mogelijk onze innerlijke stem geluid te geven, met woorden en aandacht. Dit is wat ervoor zorgt dat de geboorte ervan, als de tijd daar is, gedurfd, stralend en een pure afstemming is van je innerlijke zelf in de externe wereld. Het gaat erom dat je je innerlijke stem volgt en er harmonie is tussen visie en fysieke realiteit. Het is wanneer je het gevoel hebt dat je daadwerkelijk je ziel in de wereld leeft en dat is zeker de moeite waard.