Healing op Ziels Niveau Engel Bath Kol & Aquamarijn

Authentieke Expressie

Healing op Ziels niveau met Engel Bath Kol & Aquamarijn is gericht op Authentieke Expressie. Hun spirituele wijsheid op Ziels niveau geeft inzicht in wat healing op dit niveau voor jou kan betekenen. In de healing op Mentaal emotioneel niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Engel Bath Kol & Aquamarijn behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele Wijsheid op Zielsniveau

Door te werken met de energie van Engel Bath Kol & Aquamarijn 

Vaak pas als externe obstakels wegvallen beginnen we te beseffen hoeveel van onze strijd al die tijd intern is geweest. We kunnen bijvoorbeeld een ander persoon of situatie, de schuld geven ons ervan te weerhouden om onze waarheden echt na te leven.  En toch als we die betreffende persoon of situatie verlaten blijven we achter met onszelf en op dat moment zullen we ontmoeten wat ons echt tegenhield en beseffen dat het onze eigen angst was. Door geconfronteerd te worden met deze waarheid, dat we in feite intern worstelen, zijn we in staat om er daadwerkelijk doorheen te gaan. Je kunt een probleem niet helen door een symptoom te helen of een ander de schuld te geven. Als je echt wilt dat er iets verandert, moet je de kern van het probleem, die in jou zit, gaan helen.

Hoe meer we onze eigen ware goddelijke natuur gaan ontdekken komen we ook weerstand tegen. In de vorm van elke kwestie, muur, blokkade of twijfel die we ooit hadden over de vraag of we liefde, vergeving, genade en mededogen verdienen (of we het wel waard zijn). We hebben vaak geen idee hoeveel weerstand er is tegen de onvoorwaardelijke goddelijke liefde die in ons allemaal aanwezig is, totdat we er dichtbij komen. Dan wordt de weerstand die we hebben ineens heel duidelijk. Hoe dichterbij de liefde, des te duidelijker zijn onze zelfopgelegde barrières. Die barrières kunnen logisch zijn vanuit oogpunt van onze menselijke ervaringen van gekwetstheid. Ze zijn echter niet logisch in het licht van onze toekomstige zielsontwikkelingen. We moeten er dus grip op krijgen en leren ze te laten oplossen en los te laten. Gelukkig hebben we Bath Kol, die geneest door gratie en geluid, en Aquamarine, die het hele systeem van zelfexpressie heelt. Deze twee wezens helpen ons dit schijnbaar met obstakels beladen pad naar verlichting te ontrafelen, en helpen ons onze eigen goddelijke zuiverheid en essentie te herinneren zonder ontkenning, bedenking of ongeloof.

Door je ziel zich volledig te laten uitten, wordt je onthult wie en wat je bent op een dieper niveau. Er komt een moment op je pad dat je hier klaar voor bent. Maar er wordt veel meer tijd besteed aan de voorbereiding op dat moment van goddelijke zelfopenbaring. In deze voorbereidingstijd werken we aan het helen van het ego. Het kan zijn dat we binnen enkele weken, maanden of jaren klaar zijn voor een diepere verbinding met onze ziel.  Op zulke momenten van verdieping van onze verbinding worden we steeds meer blootgesteld aan goddelijkheid waarbij ook het risico bestaat om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Want Goddelijkheid wordt vaak als chaos ervaren omdat het onze rationele geest, die verschijnselen en dingen wil begrijpen, te boven gaat. Ons ego moet ervaringen van chaos en mysterie, dingen die niet meteen ‘logisch’ lijken, kunnen verdragen. Want alleen dan kan het zich vollediger met het Goddelijke verbinden zonder bang te worden en zich er juist tegen af te zetten. Daarom is het helen van het ego als voorbereiding nodig zodat het zielepad zich kan ontvouwen volgens een bepaalde verstandige volgorde. We hoeven niet bewust te begrijpen hoe ver we zijn in onze voorbereiding en wanneer we klaar zullen zijn  voor een goddelijke openbaring. We moeten er gewoon op vertrouwen dat waar we nu zijn perfect voor ons is en wanneer het tijd is om verder te gaan dat ook zal gebeuren.

Kristal Mandala - Engel Bath Kol & Aquamarijn - Authentieke expressie

Hoe weet je of je heling op Ziels niveau nodig hebt?
Er zijn momenten in je leven dat de rollen die je hebt gespeeld niet meer zo opwindend lijken. Het kan spannend zijn geweest om de minnaar, de leraar, de genezer of de moeder te spelen, of misschien de avonturier, held of verslaafde, de slechterik, de romanticus, de martelaar of redder, redder, visionair, leider, slaaf, familieman of lichtwerker enzovoort.
Deze rollen zijn misschien nuttige manieren geweest voor je ziel om zich uit te drukken, en zijn dat misschien nog steeds. Toch zal er een tijd komen dat je je realiseert dat er meer is dan dit. Het is alsof je na een optreden backstage wilt gaan om de acteurs zelf te ontmoeten, in plaats van tevreden te zijn met de rollen die ze speelden.

Het is die nieuwsgierigheid naar de echte persoon achter het personage. Hoe zijn ze? Is het personage gemakkelijk voor hen om te spelen of juist het tegenovergestelde van hoe ze werkelijk zijn? En hoe zit het met de regisseur? Wat was haar visie op het zich ontvouwende drama? Is het gelukt zoals gepland? Hoeveel heeft ze het proces gestuurd? Enzovoorts. We krijgen een heel ander zicht op het toneelstuk en moeten de fantasie dat de rollen echt zijn ook opgeven en dat vinden we misschien wel jammer omdat het eigenlijk zo leuk was. Pas wanneer het plezier beleven aan een bepaalde rol  of de magische belofte van een rol vervaagt ga je je afvragen wat er nog meer zou kunnen zijn. Op dat moment beginnen we verder te gaan dan de werkelijkheid op egoniveau en op zoek te gaan naar meer van onze ziel.

Je zult weten of heling op dit niveau zinvool is voor jou, omdat je voelt dat je een rol ontgroeit bent die je hebt gespeeld. Het kan ook zijn dat je gelukkig bent (of niet) in een rol, en je wilt weten wat er nog meer in je is om tot leven te brengen. Andere rollen kunnen zich aandienen als dat op dit moment het meest nuttig is voor jou. Of het kan zijn dat je een glimp opvangt, of zelfs een diepere ervaring hebt, van je eigen goddelijke aard. Je geest kan worstelen tijdens dit proces en dat is geen probleem. Blijf kalm en bij je proces en weet dat alles zo verloopt zoals het hoort.