Home » Informatie over » Kristal Challenge » Programma » Deel 1 – Engelen 444 » Engel Iahhel & Labradoriet » Healing op Ziels niveau Engel Iahhel & Labradoriet

Healing op Ziels niveau Engel Iahhel & Labradoriet

Engel Iahhel & Labradoriet – Van Rebellie naar Eigenheid

Healing op Ziels niveau met Engel Iahhel & Labradoriet gaat over “Van Rebellie naar Eigenheid”. Hun spirituele wijsheid op Ziels niveau geeft inzicht in wat healing op dit niveau voor jou kan betekenen. In de healing op Mentaal emotioneel niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Engel Iahhel & Labradoriet behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele Wijsheid op Zielsniveau

Eigenheid accepteren geeft vrijheid om te leven en te laten Leven
Een deel van de taak van oude zielen is om sterk en liefdevol genoeg te zijn om hun ware spirituele zelf te zijn in een cultuur waarin dat soms niet wordt begrepen, geaccepteerd of gewaardeerd. Hiervoor moet een oude ziel erkennen, accepteren en zelfs waarderen wat hem anders maakt, in plaats van die kwaliteiten te veroordelen of te verbergen.  Vanuit die plaats van innerlijk vrede kunnen ze dan met gemak de prachtige en kostbare helende gave van zichzelf met de wereld delen. Zo worden ze uiteindelijk een spiritueel rolmodel voor degenen die klaar zijn om verder te evolueren dan de gevestigde normen. Want ze stimuleren anderen om ook hun eigen unieke essentie (eigenheid) te vinden en zich niet te laten weerhouden door angst om te verkennen en te ontdekken wie ze werkelijk zijn. Wanneer we worden geconfronteerd met datgene dat we niet bewust als ‘normaal’ beschouwen, kunnen we ervoor kiezen om dat te accepteren en ons op ons gemak te voelen bij datgene wat ons anders maakt, in plaats van het te veroordelen vanuit een plaats van angst. Dit biedt kansen voor meer liefde, tolerantie, acceptatie en heelheid. Het zorgt voor meer plezier, interesse en afwisseling in het leven evenals meer balans. Dit komt omdat het ons leert om niet alleen onszelf onvoorwaardelijker lief te hebben maar ook anderen. Want we hebben genoeg waardoor we op elkaar lijken en onze verschillen leiden niet tot disharmonie. Het kan juist meer vrijheid creëren om te leven en te laten leven.

Eigenheid zowel geschenk als uitdaging
Onze eigenheid is niet alleen een geschenk, het is ook een uitdaging. De wereld waarin we leven kan zo rigide zijn – vaak moet iets kunnen worden ‘gecategoriseerd’ of aan een norm voldoen. Het kan dus veel moed vergen, zelfs opstandigheid, om niet te willen voldoen aan de verwachtingen van anderen om eenvoudigweg jezelf te zijn. Zelfs woede kan  je ondersteunen bij het breken met de leugens die je geloofde over jezelf en de sociale conditionering die aan je is opgelegd. Je los maken van sociale conditionering, ten gunste van een eigen leven, vereist soms de bevrijdende en helende kracht van woede. Dit is verre van comfortabel maar het kan een tijdje nodig zijn. Labradoriet en Engel Iahhel kunnen je helpen om in je eigen energieveld vrij te zijn van de inmenging van anderen zodat jezelf krachtiger wordt en de verwachtingen van andere er veel minder toe doen. Je hoeft niet langer te vechten tegen je eigenheid je kunt het leren kennen en ernaar leven.

Kristal Mandala - Engel Iahhel & Labradoriet - Eigenheid

Van rebellie naar Eigenheid
Onze opstand is een gezond onderdeel van het spirituele pad en het is bedoeld om ons naar vrijheid te leiden. Rebellie is een uiting van woede en het afwijzen van waarden die niet met ons resoneren. Als we waarden die niet resoneren loslaten worden we sterk verankerd in onze eigen waarden en zijn we vrij. Het is de rebel in je die de toestemming geeft die nodig is om trouw te zijn aan jezelf, zelfs als dat betekent dat je niet voldoet aan de verwachtingen van de samenleving. Het doel hiervan is om je eigenheid uit te stralen en je waarden na te leven, waarbij je vaak een inspiratiebron voor anderen bent. Labradoriet en Engel Iahhel zullen je ondersteunen bij het maken van deze grote sprong. Als je die sprong al hebt gemaakt dan zullen ze je helpen dieper in je eigenheid te komen, en nog meer vrede in jezelf en met je wereld te creëren.

Hoe weet je of je heling op dit niveau nodig hebt?
Als je ooit het gevoel hebt gehad te moeten vechten voor je recht om jezelf te zijn, dan zijn de kennis en wijsheid van Aartsengel Iahhel en de Engel van Labradoriet zinvol voor jou. Als je op zoek bent naar je uniekheid/eigenheid, naar hetgeen dat  jou onderscheidt van de massa en je meer geïnteresseerd bent in het zijn van je ware zelf dan in het verkrijgen van goedkeuring van anderen, dan is deze zielsheling voor jou al begonnen. Dit geldt ook als je gelooft dat er meer in je schuilt dan wat je is verteld en je open staat om te ontdekken wie je bent, zelfs als delen van je niet passen binnen de verwachtingen van anderen. Als je voelt dat er diep van binnen een deel van je is dat hoe dan ook geleefd moet worden.  Dat je hoe dan ook JOU moet zijn, zelfs als je je misschien zorgen maakt om verkeerd begrepen, belachelijk gemaakt of ervoor veroordeeld te worden. Als je denkt dat het de bedoeling is dat je een beetje (of heel) anders bent dan wat “normaal” is in de samenleving, dan is heling op dit niveau voor jou zinvol. Jij bent één van de zielen die de spirituele taak hebben om de wereld te helpen met evenwicht, tolerantie en heelheid.