Healing op Ziels niveau Engel Lahabiël & Zwarte Toermalijn

Zuivering ter bescherming

Healing op Ziels niveau met Engel Lahabiël & Zwarte Toermalijn is gericht op Zuivering ter bescherming. Hun spirituele wijsheid op Ziels niveau geeft inzicht in wat healing op dit niveau voor jou kan betekenen. In de healing op Mentaal emotioneel niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Engel Lahabiël & Zwarte Toermalijn behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele Wijsheid op Zielsniveau

Door te werken met de energie van Engel Lahabiël & Zwarte Toermalijn onderga je een zuiveringsproces dat je zal beschermen.

Slagveld veranderen voor speelveld van Liefde en Heling
Situaties met een vechtmentaliteit oplossen kan voor onbepaalde tijd doorgaan, zelfs meerdere levens, totdat er een oplossing is. Want als je ervoor kiest om binnen het veld te blijven dat wordt afgebakend door iemand die wil vechten, dan moet je vechten of verliezen.  Natuurlijk kun je ook genieten van het gevecht, in dat geval heb je altijd de keuze om mee te doen. Lahabiël kan ons echter helpen die vechtmentaliteit los te laten en er voor te kiezen om het speelveld te veranderen in dat van goddelijke liefde en heling. Als je dat doet heb je een kans om niet alleen jezelf te bevrijden, maar ook iedereen die betrokken is bij het karma-drama dat voorhanden is. De keuze is aan jou maar je zult een aantal serieuze karmische bonuspunten verdienen door zelfs maar een optie voor heling aan de andere betrokkenen te presenteren. De manier waarop deze heling plaatsvindt is  als diegene die bij de situatie betrokken zijn naar binnenkijken om te zien hoe ze kunnen groeien om zichzelf innerlijk te helen. 

Ieder zal zijn eigen weg en zijn eigen waarheid moeten vinden
Soms kun je niet meer doen dan deze suggestie geven en het dan aan eenieder zelf overlaten om zelf te kiezen. Je kunt geen oplossing forceren door de aanstichter van de betreffende situatie simpelweg te verbannen of blokkeren. Dat kan tijdelijk werken, maar het zal geen definitieve oplossing opleveren. De aanstichter heeft, net als elke ziel, het spirituele recht om zijn eigen goddelijkheid te vinden. Dat betekent dat de anderen die bij de situatie betrokken zijn het voor zichzelf moeten oplossen. Ze hoeven daarvoor niet in het drama mee te gaan maar moeten juist naar hun eigen hart gaan en een manier vinden om vrede in zichzelf te vinden betreffende de relatie met de aanstichter. Het kan zelfs betekenen dat ze zichzelf moeten vergeven omdat ze zo lang aan de aanstichter hebben toegegeven, of dat ze überhaupt in het drama verstrikt zijn geraakt. Het kan zelfs betekenen dat ze een heel ander persoon moeten vergeven of de aanstichter zelf. Elke persoon zal zijn eigen weg en zijn eigen waarheid moeten vinden. Lahabiel helpt het drama te blokkeren, zodat we helder kunnen denken en onze weg kunnen vinden. Het leerproces zal echter niet geblokkeerd worden.

Vraag om hulp als je spirituele bescherming nodig hebt
Dus als we ons in een situatie bevinden waarin we spirituele bescherming nodig hebben vraag Engel Lahabiël & Engel van zwarte toermalijn om hulp maar kijk ook naar wat het is in jou is dat heling nodig heeft. Als het niet persoonlijk over jou gaat vraag dan wat je kunt doen om de situatie te dienen. Als je de spirituele taak die voorhanden is aangaat, zelfs als het een ogenschijnlijk negatieve situatie is zoals een slechte wens jegens jou, zul je groeien en helen en er energie en optimisme voor terugkrijgen. Uiteindelijk zul je na verloop van tijd steeds minder drama in je leven aantrekken waardoor je een vrediger leven leidt. Je voelt je beschermd in die zin dat alles wat zich aan je voordoet, zelfs uitdagingen, een teken zijn dat je klaar bent om te groeien in kracht die niet persé gelijk is aan geweld. Je zult weten dat je wordt ondersteund terwijl je je weg erdoorheen vindt. Verder zul je leren het rustige innerlijke vertrouwen te hebben van iemand die weet dat iedereen uiteindelijk voor zichzelf kan zorgen en niet angstig hoeven te leven. Als je door het proces gaat om toegang te krijgen tot echte goddelijke bescherming, moet je leren om je relatie tot angst en liefde te veranderen. Door dit te doen, reinig je je wezen van de greep die angst op je heeft en dat is wat alle mensen uiteindelijk op deze aarde doen.

Angst zelf is slechts een energie
Angst zelf is niet het probleem want angst kan komen en gaan en het kan voor ons een manier zijn om nuttige informatie te achterhalen. Het kan ons laten zien dat we ons meer overgeven aan vertrouwen in een relatie en ons misschien een beetje onzeker voelen, een beetje angstig in dat proces. Dit is niet slecht, het is een inzicht in wat er in onze relatie en voor ons individueel gebeurt. Het kan ons ook bewust maken van een patroon van wantrouwen ontstaan vanuit het verleden. Zo hebben we de mogelijkheid het los te laten in het besef dat het geen verband houdt met het huidige moment waardoor we onze angst kunnen verminderen met een meer actuele reactie gebaseerd op de waarheid dat alles in orde is. Angst zelf is slechts een energie. Het is onze identificatie ermee die we moeten ontgroeien. Indentificatie zorgt ervoor dat we ons ofwel ertegen verzetten en de boodschap ervan proberen te negeren (wat kan leiden tot paniek en angst) of erin mee te gaan en het ons te laten overnemen (wat leidt tot terreur en uiteindelijk bijnieruitputting). Dit ontgroeien doen we door te oefenen. We leren onszelf te reinigen, zodat we na verloop van tijd steeds minder van het oude angstpatroon ervaren. Zo wordt het gemakkelijker om ons los te maken van sociale conditionering en herinneringen die zeggen dat we bang moeten zijn om te overleven. Het brengt ons meer in het huidige moment waar we de mogelijkheid hebben om te erkennen hoeveel veiligheid we hebben in ons spirituele licht. Veiligheid is er niet om ervaringen te vermijden of nooit gekwetst te worden (hoewel dit laatste misschien minder zal gebeuren) maar om te weten dat alles wat er gebeurt liefde is die naar ons uitreikt.  We kunnen er altijd voor kiezen om die liefde door elke ervaring heen te vinden en zelfs als het pijnlijk kan zijn.

Kristal Mandala - Engel Lahabiël & Zwarte Toermalijn - Zuivering

Wat we uitzenden trekken we aan
Als we angst uitzenden vanuit ons energieveld dan kunnen we met die angst vervelende en uitdagende situaties aantrekken. Zie dit niet als een oordeel over ons of een verklaring dat we verantwoordelijk zijn voor het onbewustzijn van anderen. Het is meer een bevestiging dat onze eigen energie zo krachtig kan zijn dat het die negatieve situatie kan aantrekken. Dit betekent echter ook dat ze zo krachtig is dat ze net zo goed positieve situaties kan aantrekken. Door onze energie te helen en reinigen kunnen we deze creatieve aantrekkingskracht in ons voordeel laten werken. Toch hebben veel spiritueel georiënteerde mensen de overtuiging dat hoe zichtbaarder, sterker en zelfverzekerder je bent, hoe meer je vraagt ​​om je hoofd eraf te laten hakken. 
Misschien heb je dit soort ervaringen in je kindertijd gehad, waar elk machtsvertoon met angst werd behandeld of genadeloos werd verpletterd. Zo leerde je jezelf verborgen te houden en je waarheden of kracht niet met de wereld te delen. Of misschien is het gewoon ingebakken in de cultuur waar je vandaan komt.

Onze associaties met onbevreesd zijn zuiveren
Wat we onder andere reinigen door te werken met de energie van Engel Amitiël en Zwarte Toemalijn zijn onze associaties met niet angstig zijn. Hoe voelen we ons als we krachtig zijn in plaats van angstig? Is het een arrogante, dominante, onaantrekkelijke eigenschap waardoor anderen zich ontoereikend voelen? Of kan het ook een ondersteunende kwaliteit zijn die jouw het vermogen geeft om anderen te helpen en inspireren vanuit een vertrouwensband zodat ze hun relatie met hun eigen angsten kunnen veranderen? Net als meer geld hebben, is het niet alleen het hebben, maar wat ermee gedaan kan worden. Wat ga ik ermee doen, wat kan ik ermee doen? Zo gaat macht en kracht over wat kan worden gegeven in plaats van wat kan worden gewonnen, onderdrukt of gedomineerd. Zo wordt kracht een zeer veilige energie om vanuit het hart in te zetten. Door het reinigen van het energieveld van anst ontstaat zuivering en bescherming. Er ontstaat een prachtige staat van groot goddelijk spel en vrijheid en we zetten allemaal steeds een stap dieper in deze plaats van goddelijke genade terwijl we geestelijk groeien.

Hoe weet je of je healing op dit niveau nodig hebt?

Voorkom dat bescheidenheid niet omslaat naar minderwaardigheid
Soms kunnen we het moeilijk vinden om toe te geven dat we een grote ziel zijn. In feite zijn het vaak de grote zielen die zich zo voelen, terwijl anderen hun voortreffelijke capaciteiten met grote kracht en misschien een beetje oververtrouwen uitzenden. Bescheidenheid is een goede eigenschap als je voelt dat je op de een of andere manier tot spiritueel leiderschap geroepen bent. Wat er echter kan gebeuren, is dat bescheidenheid in minderwaardigheid kan omslaan als we toestaan ​​dat ervaringen uit het verleden onze zelfacceptatie verstoren. Minderwaardigheid is waar we niet het gevoel hebben dat we macht hebben. We voelen ons minderwaardig als reactie op gevoelens van machteloosheid wanneer we worden blootgesteld aan misbruik en soms alleen al de ervaring mens te zijn en geen controle te hebben over grotere krachten.

Minderwaardigheid blokkeert je ware kracht
Als je handelt vanuit een wond van minderwaardigheid blokkeer je je ware kracht. Minderwaardigheid leidt tot vervorming van je kracht zodat het niet authentiek wordt uitgedrukt. Maar krachtig zijn is een natuurlijke menselijke behoefte en kracht zelf is echt nuttig op het spirituele pad en in het hele leven. Het is een neutrale energie – zoals alles, is het wat we ermee doen waardoor het in een positieve of negatieve energie verandert. In plaats van om te gaan met kracht zelf zal het verwijderen van minderwaardigheid uit het energieveld je natuurlijke waardigheid herstellen. Hierdoor zal je natuurlijk kracht weer gaan stromen zonder belemmering en vervorming. Hierdoor zal er veel levendigheid, energie, optimisme en passie in je leven komen evenals meer creatief vertrouwen en zelfexpressie. 

Kracht is het Goddelijke onbelemmerd te laten stromen
Als je het gevoel hebt (misschien alleen in je meest persoonlijke reflecties) dat je een geweldige ziel zou kunnen zijn. Dat je in feite iets heel speciaals te bieden zou kunnen hebben en je ziet dat niet aan je weerspiegeld dan kan het zijn dat je gewoon een zielsreiniging nodig hebt. Als je merkt dat je je terughoudt in plaats van dat je jezelf laat zien, of dat je je weg probeert af te dwingen in plaats van erop te vertrouwen dat de weg met weinig moeite voor je opengaat, dan zal ook jij baat hebben bij deze reiniging. Kracht die ontstaat is geen onafhankelijke energiebron. Het is wat er gebeurt als we het goddelijke (wat de ultieme krachtbron is) door ons heen laten stromen met steeds minder belemmering, blokkering of weerstand van onze kant.