Spirituele wijsheid Engel Uzziël & Rookkwarts

Genade bij groei  in kracht

De Spirituele wijsheid van Engel Uzziël & Rookkwarts gaat over Genade bij groei in kracht. In de healings Mentaal en Emotioneel en op Ziels-niveau wordt nog meer spirituele wijsheid behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Boodschap van het Orakel

Incarneren is een spiritueel geschenk
Tot leven komen in een lichaam is een groot spiritueel geschenk, hoewel het in je ziel in eerste instantie een breuk veroorzaakt. Je vergeet namelijk dat je buiten deze ruimte en tijd thuishoort en dat je één bent met de goddelijke schepper. De hemel kan zo ver weg lijken en niet verbonden met je aardse leven. Maar verborgen in de aarde en dit lichaam waarin je “woont” is het eindeloze licht van het Christusbewustzijn altijd aanwezig. We begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om deze schat op te graven en dat je lijden soms groter is dan het plezier dat je ervaart. Maar de spirituele beloning die je ontvangt door het samenbrengen van lichaam en ziel als één zal een staat zijn waarin al het lijden ongedaan wordt gemaakt. Plots woon je in het gemanifesteerde eeuwige licht, je bent spiritueel gegroeid en hebt de test doorstaan. Deze wereld wordt de hemel en de hemel wordt de aarde, je verlichte “Zielslichaam” is spiritueel geboren. Je lijden gaat voorbij en je gelukzaligheid groeit, want nu ben je een goddelijk wezen. Je herinnert het je weer, je weet het.

Wij helpen jou op dit pad zodat jij ook anderen kunt helpen, om het lijden los te laten en te worden wat je in essentie bent. Het lijden kan tot rust komen en wat stralend is kan schijnen, het gebeurt allemaal in perfecte timing. Als de ziel zich op aarde wil manifesteren moet ze door goddelijke genade je lichaam binnenkomen, blokkades van depressie en pijn opruimen, het licht accepteren en het laten regeren. We helpen je te aarden, naar de aarde te komen, zodat je zielenlicht zich kan manifesteren en zijn ware waarde kan onthullen. Dat is helende waarheid naar de aarde brengen om de mensheid verlichting te brengen. Dan zal duidelijk worden dat de aarde in werkelijkheid, de moeder is, goddelijk en vrij.

Spirituele schaduw om te herstellen van het intense licht
Dit orakel ondersteunt je als je worstelt met een probleem dat teveel voor je is. Door te bidden voor hemelse genade ontvang je rust wanneer je spiritueel licht te overweldigend is geworden voor je lichaam, emoties en geest. In de natuur is er dag en nacht. Zo ook heeft je lichaam een pauze nodig van het licht zodat het de leven gevende eigenschappen van het licht kan absorberen en integreren. Genade geeft je lichaam de spirituele schaduw die het nodig heeft om te herstellen van blootstelling aan licht dat te overweldigend is geworden. In die schaduw kan het rusten, herstellen en zich voorbereiden om het licht weer te ontmoeten op een zachtere en effectievere manier.

Hemelse barmhartigheid zal je helpen om jezelf te herstellen en te herstellen van je worstelingen, terwijl je wordt beschermd tegen te veel, te snel. Dan zul je te zijner tijd ontdekken dat wat ooit te veel leek om aan te kunnen, vanzelf gemakkelijker wordt. Deze kaart draagt ook de energie van Aartsengel Uriël. Als je je verbonden voelt met dat engelenwezen, of bevestiging nodig hebt dat deze engel bij je is, of als je je er dieper mee wilt verbinden, zal deze kaart en zijn energie je daarbij helpen.

Kristal Mandala - Engel Uzziël & Rookkwarts - Genade bij Groei in Kracht

Als je spiritueel groeit, neemt je energieveld toe
Meer spirituele kracht zorgt ervoor dat je gedachten, woorden en acties meer kracht, invloed en impact in de wereld hebben. Jouw gedachten kunnen meer effect hebben  dan sommige acties die anderen ondernemen. Je gevoelens kunnen zo krachtig worden dat ze de energie van een ruimte of zelfs een groep mensen kunnen transformeren. Sommige gevorderde zielen beïnvloeden hele steden als ze reizen, waarbij hun licht voor zuivering zorgt en de frequentie van een hele stad verhoogd. Waar de impact van wat je voorheen zei misschien beperkt was tot één persoon, kan de kracht van je toenemende spirituele impact ervoor zorgen dat de energie van je woorden wijd en zijd uitgezonden wordt. Degenen die gevoelig genoeg zijn, zullen je bewust kunnen zien en voelen terwijl ze mediteren of slapen.

Kracht kan overweldigend en zelfs destructief zijn
Je werkt voor het licht, zelfs als je denkt dat dat niet zo is. Terwijl je steeds meer spiritueel licht belichaamt, breidt je energieveld zich uit om het te accommoderen. Je vermogen om effectief te zijn, simpelweg door je aanwezigheid, wordt steeds tastbaarder en verstrekkender. Dit zal alleen maar toenemen als je groeit. Je wordt steeds meer als de zon, je blijft gewoon schijnen ongeacht of anderen je bewust kunnen zien of horen. Je bent er, lichtgevend, stralend met hoger bewustzijn en ondersteunt het leven. De zon is een leven gevende kracht met zowel bewustzijn als kracht. Zonder de zon is er geen leven; maar zonder bescherming tegen de zon zou de kracht te sterk zijn om leven op aarde te laten gedijen. De impact van haar bewustzijn zou overweldigend, zelfs destructief zijn.

Barmhartigheid steunt je bij het leren beheersen van je kracht
De aarde heeft een enorm energieveld dat het krachtige licht van de zon filtert, zo wordt de kracht van de zon gematigd en aangepast om leven mogelijk te maken. De zon heeft geen slechte bedoelingen, ze is gewoon wat ze is. Toch moet de kracht ervan worden afgezwakt om van nut te zijn voor het leven op aarde. De goddelijke eigenschap die dit mogelijk maakt, is hemelse genade. Het is de intelligente functie van het Goddelijke dat de impact afzwakt en absorbeert, door middel van verschillende mechanismen van genade, zodat de Goddelijke kracht het leven ondersteunt. Naarmate je sterker wordt, merkt het Goddelijke dat op en biedt je een geschenk van hemelse genade. Barmhartigheid zorgt ervoor dat de scherpe randjes van je energie, je gedachten, je woorden worden verzacht. Naarmate je energie sterker wordt, kan wat voor jou een vriendelijk woord lijkt, veel agressiever of intimiderend lijken voor iemand anders die niet aan hetzelfde energieniveau gewend is.

Je zult door barmhartigheid worden gesteund terwijl je leert hoe je de intensiteit van je energie kunt beheersen, zodat je anderen niet onbedoeld afstoot wanneer je ze naar het licht wilt trekken. Wat zou je zelf doen als je op een uitzonderlijk warme dag in de brandende zon stapte en de kracht ervan te fel aanvoelde? Je zou je terugtrekken in de duisternis. Het is een natuurlijk instinct. Houdt de zon die dag minder van je? Is haar bewustzijn minder gebaseerd op liefde? Natuurlijk niet. Dus zie je, zelfs een hoger bewustzijn – met zijn machtige kracht – kan helderder schijnen dan een ander ten goede kan komen. Dit betekent niet dat je je groei moet stoppen, je licht moet bedwingen of bang moet worden voor de impact die je steeds meer in de wereld gaat krijgen. Het betekent simpelweg dat als je groeit, je je ervan bewust moet zijn dat niet iedereen even snel zal groeien om hogere frequenties te tolereren met de intensiteit die voor jou comfortabel is.

Het veld van goddelijke genade zal je helpen om je toenemende kracht verstandig te gebruiken, ten gunste van het grootste goed. Zo zal het je ondersteunen om middels je inspanningen anderen te helpen en naar het licht te trekken, in plaats van ze te overweldigen.