Spirituele wijsheid II Hilarion & Chrysopraas

Onderscheidingsvermogen

De Spirituele wijsheid van Hilarion & Chrysopraas gaat over Onderscheidingsvermogen. In Spirituele Wijsheid ,  Voorstellen Hilarion en Voorstellen Chrysopraas wordt nog meer spirituele wijsheid behandeld. . 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Inwijding in Onderscheidingsvermogen
We moeten leren onderscheidingsvermogen te gebruiken in plaats van oordeel. Onderscheidingsvermogen en oordeel zijn heel verschillend. Onderscheidingsvermogen is mededogend en oordeel niet. Mededogen verwijdert elke mogelijkheid van oordeel, en oordeel sluit echt onderscheidingsvermogen uit. Oordeel trekt ons in de energie van wat we veroordelen. Het wordt emotioneel gedreven door oude verwondingen, meestal gebaseerd op onopgeloste angsten. Vaak zijn we ons niet bewust van de verwonding en als dit het geval is, kunnen de oordelen heel gemeen en absoluut aanvoelen. We kunnen er absoluut zeker van zijn dat iemand tot in de kern slecht is. Toch is dit slechts één kant van het verhaal. Er zijn echter drie kanten aan elke situatie – de jouwe, de mijne en de waarheid. Onderscheidingsvermogen daarentegen wordt intuïtief verkregen. Helder kunnen zien vereist onthechting en neutraliteit van een ruimer en vrediger emotioneel lichaam.

Op een organische manier oordelen los laten
Met minder emotionele pijn die ons drijft, nemen onze oordelen op natuurlijke wijze af. Dit is een voorkeursmanier om je oordelen te verminderen. Als we niet-oordelend willen zijn, is het het beste om ons af te vragen waarom we oordelen als we merken dat we dat aan het doen zijn. Dan kunnen we ons ervan helen. Dit is de enige organische manier om geleidelijk het oordeel uit ons leven los te laten en daarbij vrijer en wijzer te worden. Als we geforceerd proberen los te komen van oordelen kunnen we een beetje in de war raken. Dit komt omdat we misschien nog niet genoeg onderscheidingsvermogen hebben ontwikkeld (en niet genoeg vertrouwen hebben in onze eigen onderscheidende instincten) om levenskeuzes te kunnen maken die het beste bij ons passen.

Onderscheidingsvermogen komt van de ziel
Het is inzicht en begrip van vibratie en resonantie. Als je bijvoorbeeld een aantal keuzes hebt en je voelt je aangetrokken tot de ene keuze boven de andere, omdat die bepaalde keuze een gevoel van vreugde of openheid geeft (zelfs als je niet logisch kunt uitleggen waarom dat zo is), dan gebruik je je onderscheidende vermogen. Je voelt de frequentie of vibratie in een persoon, plaats of ding. Als een bepaalde keuze een frequentie heeft die compatibel is met die van jou, zal het een comfortabele keuze zijn om te maken. Als de frequentie lager is dan je eigen frequentie, zal het maken van die keuze een gevoel van angst, depressie, twijfel of onzekerheid bij je oproepen. Als het hoger is dan je huidige frequentie, wat kan betekenen dat het je zal helpen groeien, zal het opwindend aanvoelen. Hoe meer je ziel aanwezig is, hoe meer je zult ontdekken dat mensen, plaatsen of dingen die niet op een harmonieuze frequentie vibreren, gewoon uit je leven zullen verdwijnen.

Als het Goddelijke wil dat je beweegt, beweeg je
Soms letterlijk. Onderscheidingsvermogen geeft ons het vermogen om keuzes te maken die harmonieus aanvoelen met onze eigen vibratie. Maar ook om anderen in staat te stellen hetzelfde te doen voor hun eigen vibratie, die heel anders kan zijn dan de onze. Dit is niet slechts een manier om stiekem vast te houden aan wat bekend is of waar we ons prettig bij voelen. Vaak is het juist precies het tegenovergestelde. Naarmate we meer contact hebben met het innerlijke kind en minder emotioneel reactief zijn, neemt onze spirituele vibratie toe en gaan we van nature op zoek naar groei, zoals een plant op zoek is naar de zon of diep naar water reikt. We zoeken van nature uit wat ons voedt, wat een hoger trillingsveld betekent. Onderscheidingsvermogen en nee zeggen kan ons helpen ja te zeggen tegen wat echt belangrijk voor ons is namelijk spirituele groei. Naarmate we groeien, worden we zelfs nog beter in staat om ons oordeel op te geven ten gunste van onderscheidingsvermogen. We beginnen ons namelijk te realiseren dat er geen fout of goed is, er is alleen ervaring.

Er is geen fout of goed er is alleen ervaring
Het is dit besef dat ons naar een staat brengt waar niets anders bestaat dan het Goddelijke dat groeit als een ziel en de ervaringen heeft die het nodig heeft om verlichting te bereiken. Wanneer je je realiseert dat alles om je heen en in je (in feite het hele leven) goddelijk is, kan het je mind in grote verwarring brengen. Dat is de reden waarom we vaak in en uit dit bewustzijn bewegen. Oordelen duiken op dan beseffen we dat het niet juist is en dan gaan we weer naar een meer compassievolle staat. Zo groeien we. We doen een stap vooruit, een halve stap terug en we gaan weer door. Toch zal er een moment in ons leven zijn waarop we voelen dat er iets meer structureel is verschoven in ons. Tijdens het intense spirituele groeiproces van de ziel zijn er momenten waarop bepaalde lessen voldoende onder de knie zijn om door te gaan naar de volgende reeks lessen. We hebben die lessen misschien nog niet volledig tot in de perfectie onder de knie, maar we hebben genoeg beheersing om verdere groei aan te kunnen. Tot op een bepaald niveau ‘begrijpen’ we het eindelijk. Het gedrag voelt nog vreemd aan en is lastig om bewust te doen (onze oordelen, wanneer we ze bewust worden, vervangen met meer medelevende acties) maar we beginnen die nieuwe staat meer van nature te leven.

Degene op dit niveau van spirituele integratie lijken een gevoel van positieve verwachting en welzijn uit te stralen, alsof ze iets weten dat de meeste anderen niet weten. Ze weten namelijk dat alles perfect verloopt in hun leven, net als in het hele universum. Omdat ze de volmaaktheid van de ontvouwing van goddelijkheid herkennen, wat de schijn ook mag zijn. Daarom zijn ze wat meer ontspannen over dingen die anderen in verwarring kan brengen. Deze kennis zorgt er echter niet voor dat ze achterover leunen en de strijd van de wereld ongeïnteresseerd observeren. Zij werken juist hard om de helende groei van het menselijk ras te helpen, omdat ze het menselijk ras graag willen zien overleven en bloeien. Ze spelen hun rol in het spel van het leven met passie en toewijding, terwijl ze impliciet vertrouwen op het goddelijke proces dat zich ontvouwt. Ze zullen ongetwijfeld momenten hebben waarop ook zij in verwarring zijn want het leven is onvoorspelbaar en soms zelfs schokkend. Toch zullen ze begrijpen dat dit deel uitmaakt van het goddelijke spel van het leven en dat het is zoals het zou moeten zijn. Vechten voor wat waardevol is voor je hart terwijl je erop vertrouwt dat alles zich ontvouwt zoals het hoort. Dat is de ietwat paradoxale mantra van de echte ingewijde.

Lichtdrager worden voor de mensheid
Je zult dit niveau van spirituele groei bij iemand anders voelen als je weet dat ze oprecht om je geven. Dat ze van je houden en willen dat je groeit, en toch proberen ze je niet te redden, je leven voor je te leven, of te vertellen wat je moet doen. Het zijn mensen waarbij het veilig is om over kracht te leren; omdat ze bewuste toegang hebben tot die van henzelf, en dus geen aanspraak hoeven te maken op de kracht van een ander. Er is een steeds sterker wordend  licht dat begint uit te stralen van degene op dit niveau van spirituele integratie. Dat kan worden waargenomen met behulp van spiritueel zicht en kan worden gevoeld, zelfs als het niet bewust wordt waargenomen. Op dit niveau zijn we lichtdragers voor de mensheid en zelfs onze aanwezigheid heeft effect – bijvoorbeeld als we gewoon in een groep mensen staan ​​te kletsen op een feestje of in een vrij gewone alledaagse uitwisseling met een ander. De uitstraling van goddelijk licht kan subtiel zijn, maar naarmate ons onderscheidingsvermogen groeit, kan ons vermogen om de goddelijke aanwezigheid in onszelf en anderen te voelen zeer direct zijn. We registreren misschien niet bewust dat het spiritueel licht in de ander sterk is en dat dat het is wat ons naar hen toe trekt. Toch kunnen we een gevoel hebben dat er ‘iets’ aan die persoon is dat aantrekkelijk is, of magnetisch, of zelfs misschien een beetje confronterend of krachtig. Als je bekend bent met energie en je er redelijk bewust van bent, wat tegenwoordig steeds meer mensen zijn, dan weet je misschien dat je naar het licht in een ander wordt getrokken. Bij ingewijden is de aanwezigheid, het licht, sterker dan wat men gewoonlijk tegenkomt, dus het is nog meer voelbaar voor onze innerlijke zintuigen en wanneer het erg sterk is, zullen we het meer bewust voelen.

In staat zijn om het innerlijke licht in ons en anderen te onderscheiden is een aangenaam symptoom van spirituele groei. Het gebeurt van nature wanneer we genoeg van onze emotionele pijn hebben losgelaten zodat we met mededogen aanwezig kunnen zijn bij anderen zonder verwachtingen. Dan worden we in staat om goddelijke innerlijke uitstraling waar te nemen. Dit is het echte licht van binnen, de aanwezigheid van het Goddelijke die alleen kan worden waargenomen door een ontwaakt hart dat op zijn minst enigszins is gezuiverd van angst. Allerlei mensen zullen zich veilig en op hun gemak voelen in de aanwezigheid van zo’n ontwaakt persoon, zelfs als ze van heel verschillende achtergronden zijn of zich normaal niet sociaal op hun gemak zouden voelen bij zo’n persoon.

Liefde en het spirituele zijn niet altijd rozegeur en maneschijn
Zelfs met de aanwezigheid van mededogen zijn er namelijk momenten waarop mensen behoorlijk geconfronteerd en boos kunnen worden door mededogen en oprechte spirituele kracht. Hierbij zal oordelen ervoor kunnen zorgen dat we de ander de schuld geven, terwijl onderscheidingsvermogen ons ertoe zal brengen om op zoek te gaan naar inzicht in ons eigen gedrag.

Kristal Mandala - Hilarion & Chrysopraas - Onderscheidingsvermogen

Liefde is krachtig en hoewel onze menselijke geest het gelijkstelt als ‘goed’ en ‘positief’, kan de aanwezigheid ervan veel woede opwekken bij het gewonde innerlijke kind dat zich in een volwassen lichaam verstopt. Dat innerlijke kind kan zich in de steek gelaten en tekort gedaan voelen en wil dat lijden misschien aan anderen opdringen. Door andere hun goede gevoelens die zij over het leven en zichzelf hebben te misgunnen, in de overtuiging dat hen alles moet worden ontzegd. De meest ongunstige reacties op je groeiende licht, vooral wanneer je bepaalde niveaus van spirituele kracht bereikt, zullen komen van degenen die om de een of andere reden gewond zijn en losgekoppeld van hun innerlijk licht. Zij kunnen vaak de wezens zijn die het meest hongeren naar liefde en verlichting, en het meest bang zijn dat het hun zal worden onthouden. Als je dit in gedachten kunt houden, zal het je helpen medelevend te blijven en gepast te reageren op een verbale of andere aanval.

Mededogen haalt ons uit oordeel en laat onderscheidingsvermogen in het spel komen
Onthoud dat het zeer waarschijnlijk niet zozeer om jou gaat als wel om de verwonding van de aanvaller zelf. Het is echter belangrijk dat we in gedachten houden dat mededogen niet gaat over het ontkennen van je behoefte aan gezonde grenzen, net zoals oordeel niet gaat over het negeren van je onderscheidingsvermogen. Mededogen leert dat je de keuze van een ander niet veroordeelt, terwijl onderscheidingsvermogen leert dat je ook niet accepteert wat fundamenteel in strijd is met je natuur. Het kenmerk van een medelevend wezen is dat ze geen interesse hebben in wraak, alleen in heling. Mededogen kost werk, vooral als je te maken hebt met angstige, boze mensen die losgekoppeld zijn van hun eigen innerlijke goddelijke essentie. Mededogen haalt ons uit het oordeel en laat onderscheidingsvermogen in het spel komen. Het is ons onderscheidingsvermogen dat ons de kracht geeft om te kiezen – om te reageren op manieren die onze ziel zullen vergroten of benutten. Wanneer een keuze zich voordoet en je twijfelt, vraag jezelf dan af: Zal ​​dit mijn ziel versterken of afzwakken?” en laat het antwoord niet uit analyse komen maar vanuit je hogere geest, wat eerder een weten is dan logica, en vaak kan worden gevoeld als een gevoel van ‘ja’ of ‘nee’ in het hart.

Zelfvertrouwen en eigenwaarde is nodig om je pad te bewandelen
De energie van Hilarion en Chrysopraas zal je helpen om je verbinding met je eigen hogere geest te verhelderen en te versterken, zodat je je leiding duidelijker kunt onderscheiden. Naarmate je krachtiger wordt met jouw onderscheidingsvermogen, zal je vermogen om aan te voelen wat voor jou resoneert en wat niet, groeien. Je zult merken dat je gaat vertrouwen op je gevoel van eigenwaarde en zelfrespect om de beslissingen die voor je opkomen praktisch te implementeren. We hebben eigenlijk veel zelfvertrouwen en eigenwaarde nodig om het spirituele pad te bewandelen. Dit kan een verrassend besef zijn, vooral als onze focus ligt op hoe we positief kunnen bijdragen aan het leven van anderen door ons spirituele pad. Als je je eigen inzichten gaat eren en gaat vertrouwen op je eigen onderscheidingsvermogen en ja zegt tegen sommige dingen en nee tegen andere, dan heb je veel persoonlijke moed nodig en moet je niet alleen vertrouwen op de stroom van het leven, maar ook op jezelf. Je hebt ook zelfvertrouwen nodig en de bereidheid om te vertrouwen op je eigen goddelijke verbinding. Zelfs als dat betekent dat je steeds weer valt en opstaat ​​en blijft proberen om elke keer je bewuste verbinding met je eigen goddelijkheid te verfijnen. Daarom is het belangrijk om veel emotionele zelfheling te doen aangaande vertrouwen, verlating, eigenwaarde enzovoort voordat je verder gaat met deze volgende fasen van spirituele ontwikkeling. Plat op je gezicht vallen en zeggen: “Ach, ik had beter kunnen luisteren naar wat ik voelde – ik zal de volgende keer beter opletten”, kan een reactie zijn. Maar als oude emotionele triggers worden geactiveerd als iets niet lijkt te werken dan kunnen we dit zien als een teken dat het Goddelijke niet van ons houdt en geen interesse heeft in ons groeien of slagen. Wat zeer traumatisch is. Zo zie je dat eenzelfde situatie, twee verschillende reacties kan geven. De ene reactie is kalm en constructief, de andere is overdreven en destructief. Als we in die laatste categorie vallen kunnen we maanden of jaren in een diepe depressie belanden. Dit is belangrijk om te vermelden zodat je je realiseert dat je op elk moment op je pad, als je merkt dat je terug moet gaan om aan je innerlijk kind te werken, je jezelf moet toestaan om dat te doen. Als er iets in je leven is waar je alleen maar kunt oordelen en niet kan onderscheiden of mededogen kunt vinden, hoe hard je ook je best doet, dan ga je terug naar je innerlijk kind. Zodat je van binnenuit de blindheid kan helen die veroorzaakt wordt door oude emotionele wonden en uiteindelijk weer je onderscheidingsvermogen en mededogen vanuit een helder hart kunt vinden.

Eerlijk zijn over je relaties en hun invloed op je groei
Naarmate ons onderscheidingsvermogen toeneemt en het goddelijke rechtstreeks met ons communiceert via onze eigen hogere geest, zal er vaak een impuls zijn om eerlijk tegen onszelf te worden over de relaties die we hebben en hoe deze van invloed zijn op onze spirituele groei in constructieve of destructieve zin. Als je het gevoel hebt dat je familierelaties, vriendschappen, werkrelatiedynamieken of zelfs een partnerschap of huwelijk ontgroeit, kan dit intimiderende begeleiding zijn. Het kan je vragen om vertrouwen te stellen in een onbekende toekomst. Het kan ook interne begeleiding zijn die juist enorme opluchting brengt omdat je niet langer het onmogelijke hoeft te doen. Naast dat je dapper moet zijn om het in eerlijkheid te accepteren en de moed en het vertrouwen moet hebben om ernaar te handelen, is het geloof dat je eigen spirituele groei van het allergrootste belang is wat je tijdens zulke begeleiding zal ondersteunen. Het kan ook nuttig zijn om te onthouden dat alles wat je opoffert op het altaar van je spirituele groei door het Goddelijke zal worden ontvangen en uiteindelijk in een overtreffende vorm aan je zal worden teruggegeven. Elke stap die je zet met een oprechte intentie om spiritueel te groeien, zal worden ondersteund door talloze liefdevolle hogere wezens met de kracht en capaciteit om je te helpen.

Het kan zijn dat je talloze relaties moet opgegeven vanwege het ontvangen van dergelijke innerlijke leiding. Dat kan op dat moment extreem moeilijk zijn en daarna soms nog moeilijker doordat je gaat twijfelen of het wel een goede keuze was. Maar het kan juist zijn dat de mensen die je achterliet hun eigen leven konden gaan leiden in harmonie met hun eigen vibratie en beter af waren zonder dat jouw andere vibratie disharmonie in hun leven veroorzaakt. We moeten allemaal zijn wat we zijn. Energie steken in een poging om een ​​disfunctionele relatie te redden is soms een onverstandige keuze. Misschien kan die energie beter worden gebruikt om je innerlijke reis te voeden, andere gezondere relaties te voeden en bij te dragen aan wereldwijde heling. Als je een persoon bent die zich dit leven op een zeer transformerend pad bevindt, dan zul je veel veranderen omdat je veel zult groeien. Het kan zijn dat het bedrijf dat je hebt verandert naarmate je groeit. Als je vanuit onderscheidingsvermogen komt in plaats van oordeel, ben je in staat om mensen te laten gaan terwijl je ze het beste wenst vanuit begrip en mededogen voor hen en voor jezelf. Dit betekent zeker niet dat je geen langdurige relaties kunt hebben. Wat het wel betekent, is dat je langdurige relaties je veranderende vibratie moeten kunnen bijhouden of dat je die van hen moet bijhouden. Soms hebben onze relaties een lange levensduur en soms is het het beste om onze verliezen te beperken en medeleven te hebben met de hele situatie, terwijl we verder gaan.

Soms moeten we een veldslag verliezen om de oorlog te winnen
Bij spirituele groei zullen er af en toe slachtoffers vallen en ongezonde relaties kunnen bovenaan de lijst staan ​​van datgene wat het groeiproces niet zal overleven. Gelukkig zullen er ook tijden zijn dat er genoeg liefde en respect in een relatie zal zijn om grote ontberingen van groei, veel stress en spanning te doorstaan. Zodat deze daadwerkelijk verbeterd zal worden in plaats van beëindigd door dat intense spirituele groeiproces. Het is een zeldzaam geschenk om een ​​verbinding te vinden met zoveel toewijding en oprechte liefde dat beide partijen bereid zijn om afstand te nemen, ongemak en moeilijkheden te verdragen en in plaats van elkaar de schuld te geven, proberen door de pijn heen te groeien en een betere versie te worden van zichzelf, voor zichzelf en voor elkaar. Het is een triomf van menselijke liefde wanneer dit gebeurt. Je zult weten in wat voor soort relatie je zit, omdat je onderscheidingsvermogen je dat zal vertellen. Je voelt het van binnenuit. Je voelt aan of het de bedoeling is dat je blijft of gaat. Als je het niet zeker weet dan weet je in ieder geval dat wanneer je begeleiding nodig hebt deze zal komen. Ondertussen doe je je best om bewust te zijn en toegewijd te blijven aan je spirituele pad. Als je extra hulp nodig hebt – en dat hebben we allemaal wel eens – zal de energie van Hilarion en Chrysopraas je ondersteunen om toegang te krijgen tot je hogere geest, en je onderscheidingsvermogen. Zodat je je eigen hogere waarheden kunt voelen over elke relatie of andere situatie waar je op dit moment mee worstelt. Waarbij je je misschien afvraagt ​​of je deze voorgoed of tijdelijk moet loslaten of juist door moet gaan.