Voorstellen Jezus Christus & Rosophia

Rosophia - Moederliefde

Rosophia edelsteen werking - Edelsteen Atelier

De steen heeft een diep roodbruine kleur met zwarte wervelende patronen. Het ziet er nederig uit en kan zomaar over het hoofd gezien worden als men zich niet zou openstellen voor de realiteit van de steen, die vrouwelijke liefde is.

Werking Rosophia
Rosophia lijkt veel op Christus, ingetogen in uiterlijk en ongelooflijk krachtig in effect, zonder het gebruik van geweld. Het heeft de bijzondere gave om vorm of aarde (onze lichamen bijvoorbeeld) te ontwaken met liefde. Deze steen belichaamd het Christusbewustzijn – niet als persoon of lering, maar puur als gevoel. Het bevat de energie van liefde en is een healer voor elk probleem dat te maken heeft met het hart, maar ook met het zenuwstelsel. Het is zo rustgevend zelfs als je alleen maar naar een foto van de steen kijkt. De energie straalt rechtstreeks naar je centrum en herinnert je eraan dat je een kind bent van de Goddelijke Moeder, die je nooit zal vergeten en altijd onvoorwaardelijk van je zal houden. Rosophia helpt ons verder te kijken dan uiterlijke schijn. Dit is het belangrijkste geschenk van het hart, om de waarheid te zien ondanks illusies geschapen door het ego.

Bekend als de Roos van Sophia, of de wijsheid van het Goddelijke Vrouwelijke, geeft Rosophia ons meer toegang tot onze spirituele vermogens, in het bijzonder het vermogen tot wijsheid. Wijsheid is het weten van het hart. Het is onze compassie, empathie, begrip en ons gevoelsleven. Het is de ervaring van te voelen dat onze ziel zich uitdrukt in vorm, door ons hart, door ons lichaam. Het is een spirituele kennis die vanuit het hart komt en niet kan worden onderwezen vanuit boeken. Boeken en workshops kunnen ons informatie geven, die inderdaad nuttig kan zijn, maar het is de transformerende aanwezigheid van liefde in de leraar die ons hart met wijsheid wekt. De beste leraren ondersteunen ons om toegang te krijgen tot ons eigen hart en de wijsheid daarin. Rosophia is een kristalleraar die ons deze ondersteuning biedt.

Rosophia is vooral nuttig voor degenen die lijden doordat ze het spiritueel licht als afgescheiden zien van de materiële wereld. De engel van deze steen helpt ons te beseffen dat de schepping, inclusief de prachtige, rauwe, wilde natuurlijke wereld (en ons lichaam daarin) een manifestatie van liefde is. Creatie is een uitdrukking van het Goddelijke Vrouwelijke die door het Goddelijke Mannelijke in beweging wordt gebracht zodat het zich kan uitdrukking in actie, kracht en spel. Ze zijn niet gescheiden, het licht en de wereld zijn een Goddelijke liefdesspel. Het gevoel dat licht en de wereld gescheiden zijn, is een diepe verwonding die velen van ons, die oprecht van het spirituele licht houden en het bewust ervaren, met moeite kunnen oplossen. Vooral in tijden dat de duisternis groot is kan het zuivere spirituele licht ver verwijderd lijken. In zulke tijden is het moeilijk te begrijpen dat de genade van het Goddelijke Vrouwelijke zich manifesteert in de hele schepping. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommigen willen ontsnappen aan de soms schrijnende uitdagingen om tot volledig goddelijk bewustzijn te komen in deze materiële wereld. Voor degenen die de duisternis willen vermijden die betrokken is bij echt vrouwelijk ontwaken kunnen er problemen ontstaan als ze zich niet bewust kunnen verbinden met het licht.

Zonder een sterke bewuste verbinding met het licht, is verslaving vaak de vervanger die wordt gebruikt om de perfectie van hemels licht te zoeken. Verslavingen die een diep verlangen naar spiritueel licht in zich hebben, of dat nu voor de verslaafde duidelijk is of niet, zijn verslaving aan bijv. alcohol, drugs en alles waarbij we de beperking van ons lichaam niet in acht nemen (bijv. anorexia, overmatig spoirten) en zelfs verslaving aan technologie. Dan zijn er ook nog verslavingen die ontstaan als reactie op een exclusieve liefdesaffaire met het hemelse licht. Verslavingen aan voedsel, het verwerven van materiële bezittingen en obsessieve relaties, seksuele verslavingen en zelfs depressies en het onvermogen om energie op te roepen en door te gaan met onze taak van helen, groeien en leven. Deze zijn eigenlijk een onbewuste uitdrukking van het vrouwelijke instinct.Ze probeert ons verbonden te houden met de materiële wereld van de moeder wanneer de aantrekkingskracht van het vaderlicht zo sterk is. Onze strijd wordt versterkt naarmate we het mannelijke en vrouwelijke meer zien als vechtend met elkaar, als tegengestelde krachten, in plaats van als een uitdrukking van een en hetzelfde op zoek naar harmonie in zichzelf.

Rosophia en het Christusbewustzijn helpen ons onze innerlijke relatie tussen mannelijke en vrouwelijke energieën te helen, zodat we ze niet als gescheiden en gepolariseerd ervaren, maar ze samen kunnen brengen in een gezonde relatie. De hedendaagse samenleving, vooral in de westerse wereld, heeft een onjuist beeld van wat vrouwelijke en mannelijke energieën eigenlijk zijn. Het lijkt nog steeds vast te houden aan het inmiddels verouderde idee van de strijd tussen de seksen. Met al die conditionering is het een hele opgave om het idee van de strijd tussen de seksen los te laten en voor onszelf het heilige innerlijke huwelijk te ervaren waar het mannelijke teder, beschermend en verlichtend is voor het vrouwelijke dat verlevendigt, onvoorwaardelijk liefdevol, eindeloos productief en creatief is.

De heling begint in onszelf. Onze inherente mannelijke energie leert de echte hartwaarden van ons vrouwelijke zelf te koesteren, te beschermen en te verlichten. Dit is hetzelfde voor zowel mannen als vrouwen. Onze vrouwelijke energie leert het mannelijke te respecteren, te vertrouwen en lief te hebben, terwijl ze blijft doen waar ze goed in is namelijk zich eindeloos manifesteren op creatieve, geïnspireerde manieren. Daarna volgt heling van onze relaties, gemeenschappen en de relatie van de mensheid met Moeder Aarde. Rosophia helpt ons inzien dat velen van ons hier op het pad van het Goddelijke Vrouwelijke zijn om het ontwaakte goddelijke lichaam in deze fysieke incarnatie te ervaren.

Rosophia laat ons het licht zien en ervaren in fysieke vorm als de onthulling van het Goddelijke Vrouwelijke. Er kunnen zelfs momenten zijn bijvoorbeeld in meditatie dat ons lichaam weinig meer lijkt te zijn dan licht, energie en geluid. Dit gebeurt niet door het lichaam te verlaten, maar door erin te blijven en te ervaren dat het oplost in zijn ware aard, die niet zozeer een fysieke vorm is als wel een Goddelijke Vrouwelijke uitstraling. Meditatie of helingswerk met Rosophia helpt ons alle problemen die we hebben met het Goddelijke Vrouwelijke te helen, inclusief problemen met moederschap en relaties met moeder in het algemeen. Dit doet het door ons geleidelijk te voorzien met het liefdevolle bewustzijn van de Goddelijke Moeder zelf gemanifesteerd als het Christusbewustzijn binnenin ons ontwakende hart.

Meer over de werking van Rosophia

Jezus Christus - Christus Bewustzijn

Kristal Challenge Jesus & Rosophia - Betekenisvolle Opoffering

Jezus wordt meestal Christus genoemd, hoewel hij soms ook bekend staat als Lord Sananda. In de Westerse Mystiek is het Christusbewustzijn een staat van zijn. Gemanifesteerde goddelijke liefde door het samenkomen van het Goddelijke Mannelijke licht dat absoluut is en de Goddelijke Vrouwelijke uitstraling die de hele schepping doordringt. Zij worden één om zich te manifesteren als een spiritueel ontwaakt, goddelijk mens. Dit bewustzijn is niet beperkt tot één persoon, maar Jezus is zo’n verbluffend voorbeeld van goddelijk ontwaakte mensheid en hoe dat eruit kan zien, dat hij voor velen van ons het symbool van het Christusbewustzijn is geworden en een belangrijke spirituele leraar.

Jezus is een persoon van weinig woorden en eenvoud en is een gids, vriend en vertrouwde leraar. Hij is er voor je wanneer dat nodig is. Jezus wil alleen maar zijn leringen delen, namelijk dat God liefde is en dat de verbinding met het Goddelijke als een mystieke ervaring is die we misschien nooit echt zullen begrijpen. Wanneer we in staat zijn om het mysterieuze gezicht van het Goddelijke te accepteren, zijn we veel ontvankelijker voor spirituele aanwezigheid in ons leven. We worden steeds beter in staat om het Goddelijke door ons heen te laten gebeuren. Om dit te bereiken offeren we veel van wat we hebben vastgehouden op (meningen en oordelen in het bijzonder) ten gunste van overgave in dienst van de stroom van liefde. Jezus houdt van iedereen en is meer geïnteresseerd in wat er in je hart leeft dan tot welke religieuze traditie je behoort.

Alle echt grote spirituele leraren zullen je zielsgroei dienen, hoe dat er ook uitziet. Soms lijkt het op liefde en tederheid, zoals een helend wonder. Soms ziet het er anders uit dan verwacht, zoals het vernielen van een tempel en tekeer gaan tegen de lokale autoriteiten. Het verschil tussen een spirituele daad vanuit liefde of een ego-daad is of er een persoonlijke agenda is die verder gaat dan overgave en opoffering aan het Goddelijke. Betekenisvolle opoffering lijkt over anderen te gaan, maar in werkelijkheid gaat het over hoe we ons verhouden tot het Goddelijke. Van ons bewustzijn in volledige overgave en opoffering aan goddelijke liefde kunnen anderen profiteren. Ook al kan het soms voor onrust zorgen en zal misschien niet iedereen erg dankbaar lijken. Op andere momenten zal het effect van ons eigen bewustzijn niet zichtbaar zijn voor anderen of zelfs niet volledig voor onszelf. De opoffering bestaat er ook uit dat we het mysterie zijn werk laten doen. We moeten het Goddelijke zijn gang laten gaan door de liefde door ons heen te laten stromen zodat we kanalen worden voor goddelijke genade en licht. Soms krijgen we dan een glimp te zien van de wonderbaarlijke werking van het Goddelijke.