Voorstellen Kuan Yin

Spirituele Rebel

Rebellie heeft als kern de kunst van het vragen stellen. ‘Waarom’ is één van de nuttigste woorden die we tot onze beschikking hebben. Het kan ouders van jonge kinderen tot waanzin brengen maar het is niettemin een geschenk van het Goddelijke. Het wordt het meest verstandig gebruikt als een hulpmiddel om iets beter te begrijpen. Het is niet bedoeld om een ander uit te dagen om ons van iets te overtuigen (aangezien het goddelijk niet vereist dat we iemand van iets moeten overtuigen). Rebelsheid helpt ons om een stap verder te gaan dan wat we momenteel weten en te onderzoeken wat er achter schuil zou kunnen gaan. Een spirituele rebel is een avonturier in bewustzijn. In plaats van rebellie van het overtreden van regels of het afschuiven van autoriteit alleen maar om te willen rebelleren. Spirituele rebellie is de gedurfde moedigheid van een hart dat het Goddelijke liefheeft boven alles.

Je weet waarschijnlijk al uit eigen ervaring dat het veel moed vergt om je spiritualiteit te leven. Het is de rebel in ons die ons vraagt ​​om van het Goddelijke onze prioriteit te maken en de goddelijke energie door ons heen te laten werken om ons te leiden. Zelfs ondanks dat de mensen om ons heen ons misschien vertellen dat we gek zijn en terug moeten komen’ naar de echte wereld’. Rebellie die bewust en spiritueel georiënteerd is gaat over dienstbaarheid en is niet egoïstisch. De rebel die breekt met conventies zonder mededogen voor het effect van zijn of haar gedrag op een ander kiest geen spiritueel pad. Mededogen is het verschil tussen bewuste rebellie, gedreven door goddelijk verlangen en egogedreven rebellie dat zoveel minder doet voor onze spirituele evolutie. Het dient natuurlijk nog steeds onze groei. Want met de juiste instelling kan alles onze groei dienen. Maar het is de eau de toilette van rebellie. Terwijl spirituele rebellie met compassie de pure parfumvariant is rijker, krachtiger en waardevoller. Een rebel op spiritueel niveau begrijpt dat er geen garanties zijn voor veiligheid en vriendelijkheid. Maar het weet ook dat wanneer rebellie echt vanuit het hart wordt geleid het een pad opent dat rijk is aan genade en goddelijke bescherming.

Soms nemen grote zielen groot lijden op zich om de spirituele evolutie van licht op de planeet te bevorderen. Dit zijn vaak grote spirituele rebellen zoals de Dalai Lama die verdrijving van huis en enorm lijden van zijn volk heeft moeten doorstaan. Zodat zijn ziel de vriendelijkheid en het mededogen van het boeddhisme op een meer zinvolle manier naar het Westen kan brengen. Jezus onderging spot, vernedering, verraad en kruisiging om een ​​lering van groot licht en liefde naar de wereld te brengen. Kuan Yin onderging misbruik en een gewelddadige dood om de kracht van meedogende zegen te onderwijzen om verlichting te brengen zelfs aan degenen die in duisternis waren. Deze grote spirituele wezens hebben veel genade op hun pad. Het stelde hen in staat zoveel te bereiken in de evolutie van het licht. Toch heeft het pad veel uitdagingen, soms zijn er grotere zielen die zulke uitdagingen aankunnen. Zij omarmen deze graag in dienst van het grotere geheel.

Rebelse Kuan Yin ondersteunt ons in ons eigen leven met onze evolutie van massabewustzijn naar individueel bewustzijn afkomstig uit ons hart (met de moed om anders te denken en te waarderen dan de massa). In haar eigen leven brak ze de regels maar ze deed dat uit spirituele noodzaak en niet vanuit een persoonlijke agenda. Ze tartte de heerschappij van haar vader, die haar opgesloten en weg van de wereld wilde houden. Door in plaats daarvan te verkiezen om de wereld te verkennen. Ze werd gedood nadat ze onderworpen was aan vernedering en schending. Hierdoor ontstond wel haar hemelvaart. Het lijden veroorzaakte geen ascentie maar het was haar reactie erop die dat deed. Haar vergevingsgezindheid, het niet-oordelen en haar vermogen om te zien dat zelfs in groot kwaad en duisternis het Goddelijke woont stelde haar in staat om dat zaad van licht in allen te zoeken. De eerste die ze zegende na haar hemelvaart was haar vader die in de eerste plaats indirect de oorzaak was van veel van haar lijden in het leven. Ze zegende hem dat hij spiritueel vrij mocht zijn. Ze was in staat om het zaad van licht in alle wezens te voelen, van ze te houden en te willen dat ze spiritueel bevrijd werden. Ze helpt nog steeds alle wezens hun weg naar verlichting te vinden hoe gebrekkig zij ook zijn (en laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal behoorlijk gebrekkig op onze eigen eigenaardige manieren). Er waren genoeg kwaadaardige die zich afvroegen waarom ze een zegen ‘verspilde’ aan bijvoorbeeld een gewelddadige of onwetende man. Waarom niet een goed mens zegenen die van het Goddelijke hield en het licht diende? Kuan Yin levert een prachtige lering dat we niet genoodzaakt zijn iemand te haten. We kunnen leren om te vergeven en lief te hebben en te zegenen als we ons dit toestaan. We kunnen ervoor kiezen om met conventies te breken als de wil hiertoe echt vanuit ons hart komt en accepteren dat de gevolgen hiervan onze groei naar vrijheid zal dienen.

Kristal Mandala - Kuan Yin & Parel - Goddelijke Rebelsheid

We hoeven niet bang te zijn want we kunnen ervoor kiezen om volgens onze waarheid te leven of deze nu overeenkomt met de meningen van de wereld om ons heen of niet. Er is echter veel kracht voor nodig om op individueel niveau te trillen in plaats van op massaniveau van bewustzijn. Want die geloofssystemen van de massa kunnen op een onbewust emotioneel niveau erg dwingend zijn. Echter het begint allemaal met het veranderen van onze gedachten en vragen om goddelijke hulp bij het opschakelen van een paar versnellingen, vibrerend gesproken. Massabewustzijn heeft een grote kracht maar het is niet de ultieme kracht. De macht die we als individuen hebben om te kiezen wordt te weinig erkend. Als je het ergens niet mee eens bent winkel dan ergens anders. Geef een beetje aan goede doelen. Onderschat niet hoeveel dit de liefdadigheidsinstelling kan helpen maar ook jezelf helpt om je sterker en minder hulpeloos te voelen in het licht van alle veranderingen die op aarde moeten plaatsvinden. Als je iets dwaas, te veeleisend of vernederend vindt zoek dan een andere manier. In kleine acties zit grote kracht.

We hebben allemaal in ons het vermogen om een ​​andere wereld te creëren. We kunnen niet weten wanneer die ene kleine actie van ons het volgende kantelpunt zal creëren naar een hoger bewustzijn en meer mededogen op onze planeet. Over de hele wereld duiken kleine en niet zo kleine bewegingen op van mensen die toegewijd zijn aan vriendelijkheid en bewustzijn. Wat ooit zo kleine groep werelds-dienaren groeit in een versneld tempo en zij zullen de overhand krijgen. Je maakt daar deel van uit en je inspanning op je pad, van de kleinste tot de meest dramatische acties die je onderneemt, zijn een kostbaar geschenk aan de wereld. Als we vervolgens leren samenwerken dan kan die kracht groeien. Alles op zijn eigen tijd. We hebben grootheid in ons die we moeten koesteren als een mooi zaadje date tedere zorg verdient. Kuan Yin leert ons dat we dit zaad van spirituele volwassenheid in ons hebben. Het kan eng en een uitdaging lijken. Echter het is minder eng en uitdagend dan te spelen dat je nog een kind bent terwijl er van binnen zoveel meer van je is dat uitgedrukt wil worden.

Als we onze spirituele volwassenheid kunnen aanboren en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen keuzes dan zal ons kind van binnen zich veiliger voelen. Hierdoor kunnen sommige van zijn talenten naar boven komen. Dit kan omdat we niet langer het gewicht op onze schouders hebben van het wereldgeloof dat iemand bijvoorbeeld op een vepaalde leeftijd niet van loopbaan kan veranderen en succesvol zijn. Haar genade kan ons het gemakkelijkst bereiken als we tot haar bidden. Haar aanwezigheid en  haar zielslicht stimuleren dat zaadje van spirituele volwassenheid in ons. Zodat het uitgroeit tot de spirituele boom waar ieder van ons het potentieel toe heeft. We kunnen het op onze eigen unieke manier te belichamen en zo een bron van licht en leven op deze planeet worden. Bidden tot haar kan ook door het gebruik van haar mantra, Om Mani Padme Hum. Deze bevat heilige klanken die haar goddelijke vibratie van mededogen, liefde, genade en vrede vasthouden. Het kan meerdere keren op zichzelf worden herhaald onafhankelijk van andere oefeningen. Maar ook als aanvulling op meditatie als een gebed tot deze prachtige moeder van licht. Ze is ongelooflijk reponsief en zal je helpen op je pad door je liefde en zegen te bieden als je je hart voor haar opent.

Haar genade leert ons dat het Goddelijke ons altijd liefdevol voorbereidt op onze bestemming ongeacht welke twijfel of onwetendheid we hierover op dat moment hebben. Kuan Yin’s spirituele rebellie leert dat de weg van het Goddelijke krachtiger is dan alle personen in de wereld die zeggen dat iets niet gedaan kan worden. Ze leert dat elk obstakel niets meer is dan een weg naar het licht. Door te vertrouwen in het Goddelijke kan elke duisternis worden ontgonnen voor het licht dat het binnenin vasthoudt.