Voorstellen Parel

Amrita

Al duizenden jaren zijn parels, bekend als de stenen van koninginnen, symbolen van grote waarde. Naar verluidt gedragen door royalty’s en door Cleopatra vermalen in wijn geserveerd (voor haar belangrijkste gasten). Zelfs de Bijbel verwijst indirect naar de waardering die ze hebben gehad door de opmerking in het boek Job “dat de prijs van wijsheid hoger is dan van Parels”. Ze stonden ooit bekend als waardevol vanwege hun zeldzaamheid. Want  slechts één op de duizend oesters zou een natuurlijke parel produceren. Parels worden gevormd door een stuk gruis dat zijn weg vindt naar een oester. De oester die geïrriteerd is door het binnendringen ervan begint een essentie te vormen om het irriterende middel te bedekken. Uiteindelijk wordt zo een kostbare natuurlijke Parel gevormd. Vanuit die irritatie ontstaat dus grote schoonheid en waarde. Het is een natuurlijk proces dat begint met ergernis dat door reactievermogen en natuurlijke aanpassing transformeert tot een schitterend juweel.

In de oude spirituele leringen van India bestaat een verhaal over de nectar van onsterfelijkheid of amrita. Amrita vertaald zich ruwweg als gelukzaligheid. Deze gewaardeerde en zeldzame nectar stond erom bekend karma voor altijd te zuiveren en de ontvanger volledig ontwaken te schenken. Het was de sleutel tot het einde van lijden, absolute verlichting, vrede en goddelijke kracht. Natuurlijk vond iedereen, van de hoogste priesters tot de donkerste demonen, dit aantrekkelijk klinken en ze wilden het daarom allemaal hebben. Echter de goddelijke nectar bevond zich in de diepten van de schepping. De hoeveelheid kracht die nodig was om  het op te graven, zodat iedereen het in handen kon krijgen, vereiste dat ze allemaal samenwerkten. Een slang werd aangeboden als  ‘handvat’ waarmee de demonen aan de donkere kant en de priesters die het licht dienden samen konden bewegen. Om zo de oceaan van bewustzijn op te schudden zodat uiteindelijk de goddelijke nectar kon worden losgemaakt en bevrijdt. Steeds weer trokken licht en donker van de ene kant naar de andere kant en uiteindelijk werd amrita inderdaad bevrijd. In de vorm van een gouden godin van rijkdom, verlichting en schoonheid genaamd Lakshmi. Iedereen begeerde deze goddelijke godin en de gelukzaligheid die ze belichaamde. Maar ze koos ervoor om alleen het hart binnen te gaan dat pure liefde bevatte. De Vedische traditie heeft het talent om de meest uitgebreide spirituele principes om te zetten in handige kleine verhalen. Deze kunnen ons in de moderne wereld  helpen om te ontwaken en contact te maken met spirituele waarheden.

De amrita, de goddelijke gelukzaligheid, wat we het meest verlangen in onze spirituele zoektocht verkrijgen we door een proces. Het zijn dezelfde leringen als de wijsheid van de Parel: het is door de reactie op duisternis, grit,  irritatie en op lijden dat het licht kan stromen. Zowel licht als donker, in onszelf en in de wereld, creëren wrijving en conflict. Door dit conflict bewust aan te gaan  zonder verzet of te oordelen, kunnen we het leven opschudden. De kracht die dit creëert is nodig om ons uit de gewone realiteit van de ‘automatische piloot’ te halen waarbij we gedachteloos gedrag uit het verleden herhalen. Zodat we toegang kunnen krijgen tot ons diepste hart, onze ware goddelijke schoonheid en kracht. 

Kristal Mandala - Kuan Yin & Parel - Goddelijke Rebelsheid

In de Vedische traditie zoekt elk wezen het Goddelijke zelfs de demon. Echter we hebben gewoon verschillende wegen om daar te komen. Het doel van de initiatie van verlichting is om in je hart echt de vrede te kennen die voortkomt uit het besef dat alles Goddelijk is. Dit is het geschenk van de Parel, de leer van amrita, of gelukzaligheid. Die voortkomt uit de relatie van donker en licht die uiteindelijk voor de geboorte van goddelijk ontwaken zorgt.

Als je midden in een strijd zit lijkt dit misschien weinig troost te bieden. Toch is het een voorspelling dat je deze strijd na verloop van tijd zal zien als de basis voor je grootste overwinningen. Want onze grootste successen komen voort uit onze meest uitdagende tegenslag. Dit is het geval voor veel zielen, de Parel is de prijs die we ontvangen voor die strijd. Het kan de strijd zijn voor onafhankelijkheid van degene die je probeerden te bezitten of te beheersen voor hun eigen gewin. De prijs die je krijgt kan in de vorm van bevrijdend bewustzijn zijn dat komt wanneer je echt aanwezig bent geweest bij je eigen lijden in een relatie of omstandigheid. Zodat je uiteindelijk achteraf de reden kunt zien hoe het je heeft gediend. Hoe je door dat leren bent gegroeid en dat lijden niet meer nodig hebt. Je hebt je vrijheid verdiend. De Parel is ons symbool van de hoop dat licht zal komen door strijd. Maar ook ons symbool van goddelijk aanpassingsvermogen. Dat we in staat zijn om te reageren zodat we wat ooit een strijd voor ons was kunnen veranderen in zwaarbevochten wijsheid. 

Wat komt en wanneer is wat nodig is. We krijgen allemaal de juiste hoeveelheid grit om de Parel van het juiste formaat voor ons te vormen. Als dit onderdeel je bijzonder aanspreekt dan ben je uitzonderlijk in je aanpassingsvermogen, net als een natuurlijke Parel. Je hebt een hoog niveau van spirituele intelligentie waardoor je niet alleen deze leringen begrijpt maar ook het vermogen hebt om je lijden om te zetten in genade. Of je dit al van nature doet of wat hulp nodig hebt zodat je je lijden met compassie kan doorstaan zodat er een kostbaar geschenk kan worden geschapen. Je kunt altijd Kuan Yin vragen om je te ondersteunen in dit proces.

Meer lezen over de werking van Parel