Spirituele wijsheid II Kuthumi & Mosagaat

Evolutie van de Aarde en haar bewoners

De Spirituele wijsheid van Kuthumi & Mosagaat gaat over Goddelijk Ecosysteem. In Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele wijsheid  

Door te werken met de energie van  Kuthumi & Mosagaat leer je de evolutie van de aarde en haar bewoners te ondersteunen.

Wij zijn onderdeel van een groter geheel
Wij als individu zijn heel en toch zijn we onderdeel van iets groters. We kunnen een gevoel van onszelf ontwikkelen als individu en als onderdeel van een gemeenschap. We kunnen de aarde gaan ervaren als onze heilige moeder en thuisbasis voor onze opleiding tot goddelijke mens. De ziel van de aarde, ook wel Gala genoemd, groeit terwijl ze haar creatieve intelligentie door de natuur tot uitdrukking brengt. De natuur leert ons niet alleen over het wezen van Gala zelf, maar ook over ons eigen wezen, omdat wij als goddelijke menselijke wezens in wording ook apart van haar zijn. Door Gala’s evangelie van de natuur te leren lezen, kunnen we haar respecteren, haar vereren en beginnen te getuigen van haar schoonheid, eindeloze creativiteit en uniekheid.

De wijsheid van de natuur
Het leren van de wijsheid van de Natuur helpt ons om ziel en lichaam op een liefdevolle manier te verenigen tot één stralende uitdrukking van het Goddelijke. De natuur leert ons over cycli van leven en dood, over het loslaten van dat wat niet meer dient (herfst naar winter, de dood en soms door het uitsterven van soorten). Ze leert ons over aanpassen en overleven – of zelfs gedijen door aanpassing en mutatie van soorten. Door haar diversiteit leert ze ons hoe we onze geest kunnen openen om schoonheid in zoveel verschillende vormen waar te nemen. Ze leert ons over de eindeloze verscheidenheid van het leven en de vele vormen van instinctieve intelligentie die zoveel wezens met verschillende kwaliteiten in staat stellen als een ecosysteem te functioneren. Dit is iets dat de mensheid moet leren als onderdeel van het goddelijk-menselijke ontwakingsproces. Naast al die wijsheid is er ook heling die door haar schoonheid kan komen. Natuurcreaties kunnen schrikbarend mooi zijn. De natuur is een uitdrukking van Moeder Aarde. Getuige zijn van haar lichaam – haar fysieke vorm – met respect voor het spirituele wezen dat het bezielt, is een manier om het Goddelijke Vrouwelijke te vereren en lief te hebben. Op deze manier kunnen we haar kracht en creatieve talent erkennen en respecteren, en proberen iets van haar te leren als een groot spiritueel wezen.

Licht brengen naar de aarde
De mens kunnen we zien als een manier waardoor het licht van de universele bron kan worden geïntegreerd in het spirituele ecosysteem van de aarde. Toen bepaalde zielen instemden met de taak van incarnatie om te helpen spiritueel licht op aarde te brengen, kregen ze ook bepaalde spirituele krachten – vrije wil en de mogelijkheid om een ​​goddelijk wezen op zichzelf te worden. Het lichaam was dus een garantie dat het licht van de hemel fysiek beschikbaar zou zijn als spiritueel voedsel voor de aarde en voor de mens was de beloning het kunnen bereiken van onsterfelijkheid. Dat is hoe en waarom, ons ontwaken ook haar ontwaken is. De menselijke ziel is een buitengewoon, uniek spiritueel voertuig. Onze planeet heeft ons ontwaken net zo hard nodig als wij en ze ondersteunt ons grondig in onze zoektocht naar spirituele verlichting. Als we het moeilijk vinden om haar te vertrouwen, helpt Kuthumi ons onze relatie met haar te helen, zodat we ons vollediger kunnen overgeven aan haar transformerende wijsheid in actie.

Door onze eigen groeiprocessen te vertrouwen, vertrouwen we ook op onze levenservaringen. Wat er ook gebeurt – of we nu een open deur tegenkomen of een deur die in ons gezicht wordt dichtgeslagen, je kunt er altijd van uitgaan dat elk klein detail en elke grote gebeurtenis in je leven je spirituele groei dient. Altijd, zonder uitzondering. We zitten eigenlijk allemaal samen in dit spel van het leven. Het hele universum speelt eigenlijk voor hetzelfde team, maar dit is alleen zichtbaar op de hoogste niveaus van bewustzijn. Op onze lagere momenten, misschien als we moe of bang zijn, lijkt het misschien makkelijker of realistischer om te geloven dat we ons tegen ons leven moeten verdedigen. Er kan een enorme wilskracht voor nodig zijn om dankbaar te zijn voor wat is en het te accepteren met geduld en nieuwsgierigheid.  Met een open geest zoekend naar de zegen in alles wat zich op het juiste moment aan ons openbaart helpt hierbij.

De interne lichtschakelaar gaat aan
Bij iedereen die dit begrijpt gaat er een soort interne lichtschakelaar aan waarmee de stroom van goddelijke energie tussen hemel en aarde in ons tot leven komt. We worden levende kanalen voor spirituele licht en haar aangeboren transformationele aanwezigheid. We stappen op het pad van ons goddelijke geboorterecht en het leven begint echt door ons heen te bewegen op een intense en krachtig manier. We worden steeds beter in staat om in bewuste verbinding met moeder aarde te leven, om de goddelijke vereniging van hemel en aarde door ons heen te laten gebeuren. We nemen gewillig deel aan onze zich ontvouwende levenssituaties, ook al vraagt ​​dat soms om een grote sprong in het diepe. Elke keer dat we mediteren, bidden, dansen, wijselijk kiezen voor compassie of groeien door vergeving, geven we de aarde een dosis spiritueel licht en bewustzijn. We geven dit licht van de spirituele werelden door via onze chakra’s en uiteindelijk via ons lichaam, dat op zijn beurt de spirituele groei van de aarde voedt, en we komen een stap dichter bij onze eigen verlichting en absolute spirituele vrijheid. Ons vermogen om het goddelijke licht te laten stromen groeit en uiteindelijk zal er genoeg kracht door ons heen stromen, dat de goddelijke aanwezigheid in de mensen om ons heen op natuurlijke wijze wordt ontstoken. De aarde evolueert, net als alle levende wezens, en dit is onze rol in dat proces. Maar het proces vereist tijd, geduld en vaardigheid. 

Verbinding maken met het lichaam
Het lijkt misschien een beetje vreemd dat we op aarde leven en toch moeten leren contact met haar te maken. Echter in een lichaam te leven is iets anders dan in een bewust ontwaakt lichaam te leven, of zelfs maar gewoon met het lichaam verbonden te zijn. Verbinding maken met het lichaam kan moeilijk zijn. Het lichaam heeft ons vaak veel te zeggen en dat is niet enkel intuïtieve instinctieve begeleiding om ons te helpen ons leven beter te leven. Het zal ook veel pijn bevatten die voelbaar wordt – vanuit onze kindertijd of pijn uit vorige levens. Naarmate we evolueren, zal ook de pijn van het lichaam van de aarde, de dieren, bomen en oceanen door ons lichaam worden gevoeld. Deze pijn kan groot zijn en buitengewoon moeilijk te verdragen.

Deze pijn is wisselend en hoe meer liefde we voelen voor de aarde en haar creaties hoe beter we ook die pijn kunnen voelen. Soms zal het voelen als een diepe, brandende liefdesverdriet zonder een bepaalde reden – we zullen gewoon de enormiteit van verdriet en zelfs woede voelen die niet kan worden getemperd of gestild. We kunnen bang zijn dat we gek worden maar eigenlijk zijn we juist dapper om uitdrukking te geven aan de waarheid. Het zou juist gek zijn als we doen alsof alles in orde is door niet naar ons lichaam te luisteren. Dit is wat veel mensen gewoonlijk doen om het hoofd te bieden aan wat ze nog niet aankunnen. Het voelen van de waarheid heeft in tegenstelling van wat men zou denken een bevrijdend karakter dat ons verlevendigt. De waarheid is misschien niet prettig, maar het maakt ons wakker en geeft ons de kans om iets constructiefs te doen. Dus waarheid brengt ons dus energie, maar het maakt het leven soms ook erg uitdagend.

De opengebarste wond laat het licht binnen
We moeten geloof en vertrouwen hebben in het hogere doel van de hele schepping en alles wat we voelen, zonder onze gevoelens te ontkennen of ons ervan af ​​te sluiten. Als we verder zijn in onze evolutie vertrouwen we op onze heling die we in het verleden hebben gedaan, de emotionele intelligentie die we hebben opgebouwd en alle trucs en technieken die we hebben om ons welzijn te bevorderen en na intense ervaringen weer in balans te komen. We passen alles uit het verleden toe om ons te helpen ons lichaam naar de volgende stap te brengen, namelijk het helen van de aarde inclusief de rest van de mensheid. Als we dapper genoeg zijn om door te gaan, blijft het lichaam ontwaken. Uiteindelijk beginnen we de pijn te verbinden met het licht dat erin verborgen is. In plaats van alleen de pijn, beginnen we ook het licht te voelen en dit is een ongelooflijke ervaring. Dit is een dieper niveau van het heilige huwelijk van lichaam en ziel. Onze wond barst open en laat zo het licht binnenstromen. Dan beginnen we te branden met goddelijk licht. We ontdekken dat het ontwaken van het goddelijk licht in het lichaam zelf een diepgaand proces van transformatie is. Soms is het extatisch en op andere momenten gaat het gepaard met doodsangst.

Kristal Mandala - Kuthumi & Mosagaat - Goddelijk Ecosysteem

Deze goddelijke integratie vernietigd datgene wat ons scheidt van het goddelijke. Soms zijn dat dingen, gewoonten, overtuigingen, identiteiten en verwachtingen waar we erg aan gehecht zijn en niet willen loslaten. Aanwezig blijven bij het proces waarbij ze weggerukt worden kan ondraaglijk zijn. Het kan echter ook voelen als een grote opluchting. Er zijn talloze zegeningen die voortkomen uit dit proces, waardoor het meer dan de moeite waard is, maar dat maakt het proces niet noodzakelijk sneller of gemakkelijker.

Strijd en groei blijft ook na het ontwaken
Ondanks de intense innerlijke verandering tijdens het spirituele ontwaken van het lichaam tot het goddelijkheid, inclusief het kunnen verbinden met Moeder Aarde zelf, zijn uiterlijke veranderingen dingen niet altijd direct zichtbaar. Later kunnen ze dat meer worden, wanneer radicale innerlijke verandering alle aspecten van ons leven volledig transformeert, inclusief de fysieke manifestatie van ons leven. Er zullen echter tijden zijn dat het externe leven vergelijkbaar lijkt, of we nu ontwaakt zijn of niet. Het is een  fantasie dat als beloning voor ons spiritueel werk ons leven volledig soepel verloopt zonder strijd. Hoewel het leven wel veel gemakkelijker wordt als we leren om het Goddelijke door ons heen te laten gebeuren. Strijd en groei blijft maar constant lijden door onze eigen ego-creatie, niet zozeer. Dus met al dit lijden en deze pijn, en het feit dat ons leven misschien niet onmiddellijk verandert, kan men zich afvragen waarom we ons actief zouden moeten bezighouden met dit proces? Waarom überhaupt de verbinding met en het ontwaken van bewustzijn in ons lichaam opbouwen? Afgezien van het feit dat het de brug is naar onze verlichting is, is er een heel andere innerlijke ervaring van het leven met een ontwaakt lichaam.

Leven in een ontwaakt lichaam is een buitengewone ervaring
Je hoeft nooit drugs te gebruiken om je waarneming te verruimen, omdat je waarneming van nature elke dag wordt verruimd. Je energetische gevoeligheden worden niet alleen verhoogd maar je gevoeligheid wordt zelfs voortreffelijk. Als je de behoefte hebt om te leren omgaan met je gevoeligheid dan kunnen Kuthumi en Mosagaat je hierbij helpen.  Bovendien ben je in staat tot mystieke ervaring, iets dat lijkt op een spontane privé rendez-vous met de ultieme goddelijke minnaar, die je volledig overneemt, je een wereld laat zien van zo’n uiterste schoonheid en liefde dat je het nauwelijks kunt verdragen. Zelfs als het binnen een paar seconden voorbij is lijken deze momenten een eeuwigheid te duren en zullen ze je fundamenteel veranderen.

Je kijkt niet alleen anders naar dingen, je bent ook anders. Je trillingsniveau is verhoogd en zo ben je dichter bij het levende Goddelijke. Zelfs als je geen volwaardige mystieke openbaring hebt, geeft een ontwaakt lichaam je het vermogen om energetisch uit te breiden. Vanuit het leven in de driedimensionale realiteit ga je naar een realiteit van meerdere dimensies, voorbij tijd en ruimte in fysieke zin. Er gaan letterlijk nieuwe werelden voor je open. Een ontwaakt lichaam zorgt ook voor transformatie en heling. Zozeer zelfs dat je het gevoel kunt hebben dat je zodanig verandert dat je verschillende levens in één leven leidt. Verandering vindt plaats elke keer als je ontwakende lichaam meer licht aankan en een volgend trillingsniveau zal stijgen. Het is alsof je jezelf bent, maar dan een meer verfijnde versie die in een andere wereld leeft.

Win- win situaties nastreven
Het essentieel voor de mensheid om het vermogen op te bouwen om bewust contact met de aarde te maken, aangezien dit de enige manier is waarop we ons echt kunnen realiseren dat er niet zoiets bestaat als te profiteren ten kosten van een ander. Om dit besef in praktijk te brengen, zullen de vele systemen die gebaseerd zijn op competitie en survival of the fittest omvergeworpen moeten worden om een nieuwe menselijke cultuur te creëren die medelevend en gemeenschapsgericht is, zodat we kunnen overleven en kunnen slagen in dit grote spirituele experiment van de menselijke ziel en haar mogelijke verlichting. We moeten proberen win-winscenario’s in ons leven te cultiveren zodat de aarde en al haar wezens kunnen gedijen in een nieuw tijdperk, niet alleen fysiek, maar ook spiritueel.

Als iemand dit niet wil dan is dat hun keuze en het is goed om te leven en laten leven. Maar diegene die er klaar voor zijn kunnen ervoor kiezen om verder te gaan, van concurrentie naar meer samenwerking. Het is een veel liefdevollere, minder beperkte manier van leven, en na verloop van tijd zullen we als hele soort naar dat bewustzijn evolueren. Voorlopig staan we echter nog maar pas aan het begin. Het licht op onze aarde is beetje bij beetje aan het groeien. De aarde verhoogt zijn vibratie met de hulp van mensen die proberen bewust te leven. Dus  niet onze duistere natuur ontkennen, maar proberen het te integreren, het bewust te maken en het met liefde en respect te behandelen. Het dient een doel. Eén zo’n doel is om mededogen van het licht te stimuleren en wrijving te creëren die we nodig hebben om actie te ondernemen, om niet alleen een goddelijk wezen van liefde en overgave te zijn, maar ook bereid te zijn om een heilig doel en actie na te streven. Het leven op aarde is niet alleen bedoeld als een romantische film maar ook als een geweldig avontuur, thriller en episch verhaal over de reis van een held. De aarde en de spirituele groei van de aarde heeft een impact op individuen, of ze nu bewust met haar verbonden zijn door een ontwaakt en afgestemd lichaam of niet. Soms is de impact van de pogingen van de aarde om zichzelf in evenwicht te brengen zeer fysiek zoals bij overstromingen, droogte, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en cyclonen. In zulke tijden kan het helpen om te bidden voor vrede en proberen de aarde in balans te brengen door je eigen persoonlijke spirituele oefeningen. De hulp inroepen van degenen die onvoorwaardelijk van de aarde houden zoals Kuthumi en de Engel van Mosagaat kan ook nuttig zijn.

Evolutie van de aarde
Net als bij onze eigen spirituele ontwikkeling gaat het bij de evolutie van de aarde ook over dieper in liefde gaan. Het zal tijd kosten voordat we ons aan een cultuur van liefde kunnen overgeven nadat we zo lang in een cultuur van angst hebben geleefd. Toch zijn we al ver gekomen in de evolutie van de aarde, dus we maken vorderingen in het grotere geheel van dingen. Het lijkt erop dat we als mensheid momenteel door een crisis gaan omdat we uit balans leven, wat veroorzaakt wordt doordat de ziel niet verenigd is met het lichaam. We kunnen in wanhoop, somberheid en oordeel terechtkomen of we kunnen er vanuit een veel hoger perspectief naar kijken en erkennen dat als we erdoorheen gaan dit een mogelijkheid biedt voor heling. Hoewel het een tijdje pijnlijk zal zijn, werkt uiteindelijk alles ten goede en het resultaat van deze helende crisis op aarde zal zijn dat mensen niet meer zo verankerd zijn in angst. We moeten ons optimisme vinden zonder zelfgenoegzaam te worden en niet denken dat zonder enige inspanning van onze kant alles gewoon zal werken.

Wij moeten ook ons ​​deel doen
Handelen naar wat voor jou waar is, met anderen praten op een integere manier, geven aan goede doelen die je hart raken en risico’s nemen en vertrouwen in het leven. Dat zijn manieren waarop we ons deel doen. In je centrum blijven tijdens ervaringen van duisternis, angst en wanhoop kan op persoonlijk niveau al moeilijk genoeg zijn. Als het op het niveau van de aarde plaatsvindt, is er veel bewust werk nodig om in je centrum te blijven en erop te vertrouwen dat licht, zelfs als het niet zichtbaar is (omdat alles negatief of chaotisch lijkt) nog steeds aanwezig is. Voor gevorderde zielen is dit echter ook een belangrijk onderdeel van ‘ons deel doen’. Het erkennen dat wat er met  jou gebeurt, gaat over heling van de aarde in zijn geheel, kan je helpen om je last te verlichten door het broodnodige perspectief te geven. Weet alsjeblieft dat dit niet betekent dat je niet langer verdriet en woede zou mogen voelen. Dit zijn helende emoties die een belangrijk onderdeel van je reis kunnen zijn.

Positiviteit en hoop ontstaat door hoe we reageren op ons proces, hoe donker het op dat moment ook lijkt. Als we van mening zijn dat pijn een hoger doel dient, dan dragen we op een verstandige manier bij aan onze soms zo krankzinnige samenleving. Deze benadering helpt ons ook om gecentreerd te blijven in onze ziel op die momenten dat het moeilijk wordt en geeft ons de mogelijkheid van spirituele overgave aan diepere vrede. Optimisme en hoop dienen jou net zo goed als onze aarde. Gelukkig hoeven we niet te weten hoe de dingen zullen aflopen, we hebben alleen de moed nodig om alles te doen wat we kunnen en zoveel mogelijk van onszelf in dienst te stellen van het Goddelijke. Laat je zien in de wereld en geef je hart en ziel vanuit een plaats van oprecht vertrouwen en overgave. Kuthumi en Mosagaat zullen je hierbij helpen.