Spirituele wijsheid II Lady Nada & Rhodochrosiet

Het Innerlijk Kind

Deze Spirituele wijsheid van Lady Nada & Rhodochrosiet gaat over het innerlijk kind. In Spirituele Wijsheid wordt nog meer wijsheid besproken. Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Innerlijk Kind werk
Het innerlijk kind leeft in ieder van ons, zelfs als we ons in een volwassen lichaam bevinden. Het innerlijk kind is geen fysiek kind maar een energetisch deel van ons dat belangrijk is voor ons spiritueel succes en materieel welzijn. Het is dat deel van ons dat de magie in het leven voelt en ervaart. Het staat open voor ideeën, inspiratie, wil leren en is van nature erg nieuwsgierig en avontuurlijk. Ons innerlijk kind is van nature onbevreesd en op groei gericht. Maar vaak heeft dit deel van ons door maatschappelijke conditionering geleerd de eigen individualiteit, vrijmoedigheid en uniciteit in te houden en te temperen. Om weer toegang te krijgen tot onze uniekheid en passie voor avontuur, en om onze angst en twijfel kwijt te raken is het nodig het innerlijke kind te helen. Zelfs als we hier al aan hebben gewerkt dan kunnen er vaak nog diepere lagen worden losgelaten, zodat we echt als kind tot leven kunnen komen – open, ontvankelijk, nieuwsgierig en gretig om de enorme mogelijkheden voor spirituele groei te verkennen.

Hoewel genezing van het innerlijk kind emotioneel intens en uitdagend kan zijn zal het onze kwaliteit van leven verbeteren. Want als het innerlijk kind zich gezond kan uiten, wordt het leven ook voor ons veel leuker. We zullen meer in contact komen met onze creativiteit, ons geïnspireerd voelen en in staat zijn om te spelen, plezier te hebben en echte vreugde te voelen zonder dat we daar een specifieke reden voor nodig hebben. Als we ontdekken dat het ons ontbreekt aan plezier of spel, of dat ons emotionele leven stabiliteit lijkt te missen en we ons niet erg veilig en zeker voelen, kunnen we er zeker van zijn dat ons innerlijk kind heling nodig heeft.

Aanwezig zijn bij je emoties, ze doorvoelen en loslaten
Veel van deze heling heeft te maken met het loslaten van het “valse zelf” dat we hebben aangenomen om met de wereld om te gaan en liefde en goedkeuring te verdienen. Om heling te laten plaatsvinden moeten we aanwezig zijn bij wat we als kinderen voelden, zelfs als we het niet rationeel begrijpen. Aanwezig zijn betekent accepteren wat er ook gebeurt en reageren met mededogen in plaats van met een oordeel  Zo zijn we in staat onze eigen verhalen te horen, echt onze ervaringen te ontvangen en naar onszelf te luisteren.  Alleen met oprechte compassievolle aanwezigheid zonder onze gevoelens te negeren zijn we in staat om onze gevoelens en alle verhalen die eraan verbonden zijn echt te doorvoelen zodat we ze daarna kunnen loslaten. Als dit gebeurt, kunnen we eindelijk verder gaan om nieuwe ervaringen voor onszelf te creëren en aan te trekken. Dit voelt levendiger en krachtiger dan verstrikt raken in de geschiedenis die zich lijkt te herhalen. Door te leren aanwezig te blijven bij onze emoties zonder er volledig door verstrikt en meegesleurd te worden bouwen we ook psychologische kracht op en emotionele volwassenheid.  

Er is veel moed nodig om het innerlijk kind te helen. Het kan moeilijk zijn om te accepteren dat er een probleem in ons is in plaats van iets buiten ons. De onbewuste angst om te ontmoeten wat er in ons is dat zoveel pijn heeft, kan aanleiding geven tot vermijdingstactieken en excuses. Deze kunnen zo overtuigend klinken dat we erin gaan geloven in plaats van naar de waarheid te zoeken die achter onze gevoelens schuilgaat. Een veelvoorkomend excuus is dat het verleden het verleden is en dat onze ouders hun best hebben gedaan en dat het geen zin heeft om iets dat voorbij is opnieuw te beleven? Het punt is echter dat het helen van het innerlijk kind niet gaat over het je ouders de schuld geven maar over iets uit je leven wat nog niet voorbij is en nog steeds je huidige levenservaring bepaald.

Vastzittende energie kan ziekte veroorzaken
Als je de emotionele energie als gevolg van je emotionele ervaringen uit het verleden niet erkend, erbij aanwezig bent en accepteerd dan kun je het ook niet loslaten en gaat het vastzitten in het lichaam. Uiteindelijk zal deze vastzittende energie zich manifesteren als somatische symptomen (zoals huiduitslag, slaapstoornissen en chronische ziekten). Als er niets aan gedaan wordt dan zal je lichaam uiteindelijk ziek worden. Deze ziekte is dan mogelijk resistent tegen genezing, omdat het is alsof je een wond probeert te genezen zonder de echte oorzaak van de wond te achterhalen – zoals de splinter die een abces veroorzaakt. Alleen emotionele heling, vaak door tranen of andere emotionele ontlading, kan de wond reiniging zodat die kan genezen.

Ziekte is niet iets om je voor te schamen, het kan namelijk ook een krachtige katalysator zijn voor spirituele groei. Soms is ziekte een karmisch vereiste, om redenen die we intellectueel niet begrijpen, innerlijk werk helpt dan niet omdat de ervaring van de ziekte onze ziel zal helpen groeien op een manier die niet kan worden bereikt door andere ervaringen. Er zijn echter ook momenten waarop ziekte had kunnen worden vermeden door bewuster innerlijk werk. Soms weten we gewoon niet of ziekte voorkomen had kunnen worden of niet, en onszelf (of een ander) beoordelen en beschamen is niet erg constructief. Het zal echter altijd nuttig zijn om vanuit een emotioneel perspectief met ziekte te werken omdat het een mogelijk onderliggende wond helpt te reinigen en te genezen. Als het emotionele werk eenmaal is voltooid, zal onze levenservaring aanzienlijk verbeteren en zijn we in staat om naar het volgende niveau van goddelijke bekrachtiging te gaan en die bekrachtiging in ons leven tot uitdrukking te brengen.

Kristal Mandala - Lady Nada & Rhodochrosiet - Senistiviteit

Contact maken met je innerlijk kind
Duidelijkheid krijgen over onze eigen ervaring en de waarheid ontdekken van onze gevoelens over deze ervaringen uit de kindertijd, is een krachtige stap op weg naar heling. Die subjectieve ervaring en bijbehorende gevoelens uiten (bijv. dagboek bijhouden voor therapeutische emotionele expressie) is een effectieve manier om contact te maken met je innerlijk kind en het te helen. Het is een manier om tot de waarheid van onze ervaringen te komen en ze los te laten. Alleen dan kunnen we verder gaan en zullen we ons sterker voelen omdat we onze pijn hebben overleefd. Ook al zullen we pijn tegenkomen het is de enige manier om een ​​einde te maken aan het steeds terugkerende lijden. Om dit te doen hebben we wel moed nodig en moeten we onszelf vertrouwen.

Bereid zijn om onze oprechte gevoelens te ervaren, zelfs als ze in strijd zijn met wat andere leken te denken dat de waarheid was, is heel belangrijk. Je hoeft niemand ergens van te overtuigen ook jezelf niet. Het enige mysterie dat je probeert op te lossen, is het mysterie van je eigen gevoelens. Als je iets voelde, was er een reden voor, ongeacht of die reden wel of niet zichtbaar is voor jou en  anderen. Het maakt ook niet uit wat de reden is wat belangrijk is, is om naar je gevoelens te luisteren en ze uit te drukken (bijv. in een dagboek). Het is onbelangrijk of er een objectieve waarheid is in de realiteit die je als kind hebt ervaren. Je broers en/of zussen hebben bijvoorbeeld hun kindertijd heel anders ervaren dan jij, zelfs als je in hetzelfde gezin bent opgegroeid, met dezelfde ouders. Dit mag je op geen enkele manier doen twijfelen aan je eigen ervaring. Wat belangrijk is voor je eigen helingsproces, is ontdekken, uiten en accepteren hoe jij je op dat moment voelde. Je hebt de goedkeuring, validatie of instemming van niemand nodig om je gevoelservaringen uit je kindertijd te rechtvaardigen. Ze waren gewoon wat ze waren.

Liefdevolle en veilige ruimte creëren voor je innerlijk kind
Wat belangrijk is in dit werk, is dat je een uitnodigende, accepterende ruimte creëert om naar het innerlijk kind te luisteren en niet bekritiseert of verwerpt wat het uitdrukt. Door de houding: “Het is oké om te voelen wat je voelt en het zal uiteindelijk overgaan” kun je bij je gevoel zijn en er een weg doorheen vinden waardoor je gunstige emotionele coping-mechanismen ontwikkeld die jou je hele leven van dienst zullen zijn. Zo leer je dat zelfs heftige gevoelens niets zijn om bang voor te zijn omdat ze op een liefdevolle en veilige manier kunnen worden gevoeld en vervolgens op een natuurlijke wijze kunnen worden losgelaten. Ze leer je om je diep van binnen veilig te voelen in zichzelf.

Dit is wat we onszelf willen geven door het innerlijke kind te helen. Wat we aan het helen zijn, is eigenlijk de relatie tussen onszelf als volwassene en ons innerlijk kind dat niet de opvoeding heeft gehad dat het zo nodig had als kind. Dat heeft trouwens niets te maken met het feit of het kind al dan niet geliefd was. Ze had misschien gewoon behoeften waaraan de ouders niet konden voldoen. Onvoldoende ouderschap kan voortkomen uit een gebrek aan liefde, maar vaker komt het gewoon voort uit een gebrek aan vaardigheid. Gelukkig kunnen we nieuwe vaardigheden leren over hoe we ons innerlijk kind als volwassene kunnen bijstaan zodat het zich veilig en geliefd voelt. Als je innerlijk kind beseft dat ze erop kan vertrouwen dat je er voor haar bent dan zal dat kind van binnen zich steeds veiliger voelen bij het volledig uiten en loslaten van emoties. 

Door een goede relatie met je innerlijk kind kun je “jezelf zijn”
Door tijd te besteden aan het onderhouden van je relatie met je innerlijke kind, krijg je meer authenticiteit en een gevoel van “jezelf zijn”. Dit kan een fijn gevoel zijn vooral als je al heel lang hebt geprobeerd iemand anders te zijn. Het geeft je volwassen zelf ook toestemming om plezier te hebben, nieuwsgierig te zijn en verbonden te zijn met het leven. Zo leef je meer in het moment en voel je je speelser, creativer en meer op je gemak in je lichaam.  Je bent meer in staat om duideleijke, verantwoorde en  creatieve beslissingen in je leven te nemen omdat je minder gehinderd wordt door onbewust wantrouwen, angst, woede, schuldgevoelens, schaamte en dergelijke. Door in verbinding te zijn met je innerlijk kind bestaan je beslissingen uit keuzes die oprecht zijn en persoonlijk lonend. Je wilt gewoon een leven leiden dat jouw welzijn op alle manieren ondersteunt en je zult hiertoe ook beter in staat zijn.