Voorstellen Lady Nada

Sensitiviteit

Lady Nada belichaamt de kracht van zachtheid, wat haar een perfecte metgezel maakt voor werk met kinderen (inclusief het innerlijk kind). Ze ondersteunt vooral diegenen die sensitief zijn of die hun sensitiviteit moeten ontwikkelen om spirituele communicatie bewuster waar te nemen. Gevoeligheid is nodig om open te staan ​​voor subtiele spirituele werelden alleen zo kunnen we het licht vasthouden in een verduisterde wereld. We moeten dus leren omgaan met die gevoeligheid, zodat we betrokken kunnen zijn bij de wereld zonder ons erdoor overweldigd te voelen.  Lady Nada leert ons constructief met onze sensitiviteit om te gaan zodat we ons niet uit de wereld terug hoeven trekken om ze het hoofd te kunnen bieden. Dit is vooral belangrijk voor degenen die van nature hooggevoelig zijn. 

Spiritueel bewustzijn geeft kracht
De energie van Lady Nada ondersteunt ons bij het leren dat we krachtiger worden door ons te laten leiden door ons spirituele bewustzijn. Het is makkelijk om je slachtoffer, beledigd, aangevallen, wanhopig, verward, bang of verdrietig te voelen over de toestand in de wereld of over omstandigheden in je leven. Maar Lady Nada ondersteunt ons de goddelijke liefde die in alle dingen schuilt te voelen ook al is deze soms goed verborgen zodat we verbonden blijven met die goddelijke aanwezigheid. Hiervoor hebben we vooral vertrouwen nodig want onzekerheid kan gemakkelijk angst veroorzaken. Reclame en mediamanipulatie maken hier maar al te graag gebruik van. Ze proberen en slagen er vaak in, ons te laten geloven dat we producten moeten kopen of aan een beeld moeten voldoen om veilig, zeker en succesvol te zijn. Zo kweken ze onzekerheden die het voor ons veel moeilijker maken om onszelf en de werking van het goddelijke te vertrouwen. Hoe meer we afdalen naar alleen vertrouwen te hebben in wat we fysiek kunnen zien, aanraken, proeven en horen, hoe meer het licht van goddelijke liefde wordt versluierd en bijna volledig verduisterd en onzichtbaar wordt. Zonder innerlijke visie worden we gemakkelijker verleid door leugens van reclame.

Pijn gebruiken als motivatie om door te gaan
Lady Nada helpt ons onze gevoeligheid open te houden, zodat we goddelijke liefde kunnen blijven voelen en zo in de wereld kunnen zijn zonder depressief te worden of de weg kwijt te raken. Vooral in tijden dat de pijn van de wereld ons teveel wordt hebben we de liefde van Lady Nada nodig. Haar tederheid is niet bedoeld om de pijn die we voelen weg te stoppen, maar eerder om ons te ondersteunen om toegang te krijgen tot de kracht en geruststelling die we nodig hebben om door te gaan met ons werk. Dus meer om die pijn te gebruiken als motivatie om hard te werken en ons in te zetten voor ons spirituele werk, naastenliefde of andere diensten die we het beste kunnen aanbieden.

Deze motivatie is een geschenk omdat we elke pijn die we voelen kunnen gebruiken om ons eraan te herinneren waarom we al dit werk doen. Als je gevoelig en dapper genoeg bent om bewust de pijn te zien en gemotiveerd bent om jezelf, de rest van de mensheid en de planeet (inclusief dieren en planten) te helen dan ben je een heilig geschenk op deze aarde. We moeten puinhoop erkennen en de kracht van onze eigen woede en koppgheid vinden om ons werk integer en met toewijding te doen ongeacht wat een ander ervan vindt. Alleen dan zullen we genoeg kracht hebben om de gevoeligheid te dragen. De gevoeligheid die ons toegang geeft tot de pijn van de wereld maar ook tot de spirituele waarheid die zich in de duisternis verschuilt.

Onvoorwaardelijk vertrouwen op het Goddelijke
Lady Nada helpt ons onze sensitiviteit en goddelijke verbinding te omarmen zodat we onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen op het Goddelijke dat door ons heen gebeurt. Alleen dan zullen we niet verdwalen in de waas van verwarring die om ons heen heerst. Mensen die vanuit hun hart het Goddelijke vertrouwen voelen zich vredig in de zich ontvouwende dans van de goddelijke aanwezigheid op aarde. Deze dragers van licht kunnen tegen anderen zeggen: ik ben ook in deze gekke goddelijke dans van verandering, en ik maak net als jij opschudding mee, maar ik ken een geheim dat kan helpen – dit is goddelijke transformatie. Hoe meer je vertrouwt hoe meer innerlijke vrede je zult voelen.

Vele andere die voor het licht werken doen dat vanuit een plaats diep in de duisternis. Zij worstelen soms om zich bewust te blijven van die goddelijke verbinding, van het licht in hun eigen hart. Het kost hen dan moeite om niet opgeslokt te worden door angst, twijfel, verwarring of het egolijden dat om hen heen gebeurt. Dit zijn healers die zelf ook heling nodig hebben en het is belangrijk om heling te vragen en jezelf toestemming te geven om het te ontvangen. Dan zijn er nog mensen die de zekerheid van goddelijke verbinding helemaal niet voelen, die gewoonweg doodsbang zijn voor de onrust en strijd die ze doormaken terwijl hun leven om hen heen uit elkaar lijkt te vallen. Ze proberen vanalles waarvan ze denken dat het verandering op afstand kan houden. 

Kristal Mandala - Lady Nada & Rhodochrosiet - Senistiviteit

Onze behoefte om bij te dragen aan de wereld
Wat onze mate van bewustzijn ook is Lady Nada kan ons helpen om meer in het hart te komen om te herstellen en gestimuleerd te worden tot de juiste acties om ons licht te leven zodat we op onze beurt ook anderen helpen om het pad van bewustzijn te gaan. Zo wordt angst minder dwingend en goddelijk geïnspireerde actie en voortdurende discipline meer mogelijk. We kunnen de dingen doorzien en onze innerlijke visioenen tot leven brengen. Dit gaat over het vervullen van onze behoefte om bij te dragen aan de wereld. We kunnen genereuzer worden door het Goddelijke door ons heen te laten stromen, zelfs als dat betekent dat we onze plannen en voorkeuren over hoe we dachten dat we het meest gelukkig zouden zijn moeten loslaten. Als we dit doen stellen we ons open voor een meer vreugdevolle spirituele vervulling omdat goddelijke intelligentie vaak iets veel mooiers voor ons in petto heeft dan we ooit voor onszelf durfde dromen.

Angst loslaten en leren vertrouwen helpt ons groeien
Wat Lady Nada ons helpt te beseffen, is dat we met vertrouwen in het Goddelijke en het loslaten van angst in staat zijn om met minder kracht en meer effectiviteit ons in de wereld te bewegen. Door onze wil in overeenstemming met goddelijke ingevingen te brengen worden dingen die anders onmogelijk zouden zijn voor ons toegankelijk. Angst wegnemen en leren vertrouwen is essentieel voor onze spirituele groei. De heling van het innerlijke kind is de plek om hiermee te beginnen.  Het is onze taak om een ​​vruchtbare innerlijke omgeving te creëren waarin ons potentieel kan groeien en ontwikkelen en uiteindelijk kan bloeien tot bewustzijn en goddelijk geïnspireerde actie. Wat Lady Nada ons probeert te leren is dat we meer kunnen bereiken met kracht die voortkomt uit wijsheid dan met een rechtstreekse confrontatie. Liefdevolle genade is effectiever in het creëren van het gewenste resultaat dan te proberen het op een bepaalde manier af te dwingen. 

Lady Nada leert ons haat, woede en agressie op te lossen met liefde en niet met wraak. Ze helpt ons gecentreerd te blijven in het hart zelfs als we geconfronteerd worden met andermans woede. Zodat we op een andere manier dan met meer woede en angst reageren. We kunnen vanuit ons hart intelligente keuzes maken over hoe we willen reageren. Soms reageren we helemaal niet maar hebben we enkel medeleven met het lijden van de ander. Dit kan helpen om de op holgeslagen pijnlijke patronen in de psyche van die ander af te remmen. De persoon kan ons uitdagen om mee te gaan in zijn drama en ons egoïstisch of onverschillig vinden als we niet reageren zoals zijn ego dat zou willen. Op deze momenten kunnen we met zachtheid in ons hart aanwezig zijn en het recht van de persoon accepteren om in het drama te zijn zonder er met hem in te hoeven springen. Lady Nada is de belichaming van de ultieme paradox van liefde – Het is de vriendelijkste, zachtste maar toch de krachtigste kracht in ons universum.

Symbolen voor Lady Nada
Lady Nada wordt geassocieerd met de kleur goudroze en met twee speciale symbolen. Het eerste is een kruis in een hart dat spirituele liefde en het Christusbewustzijn vertegenwoordigt dat op aarde is gemanifesteerd. Het tweede symbool is de roze roos van mededogen en genade. Deze roos vertegenwoordigt haar mededogen, vooral voor degenen die haar om hulp vragen bij het genezen van op Karma gebaseerde patronen die niet langer de ontwikkeling van de ziel dienen. Lady Nada ondersteunt diegenen die karmische zuivering willen versnellen. Diegene die oude problemen echt willen ontgroeien en willen overgaan op een zachtere manier van in de wereld zijn.  Als we echt met de wereld moeten omgaan en er niet voor moeten terugschrikken dan helpt haar zachtheid om verbonden te blijven met ons hart. Door te handelen vanuit liefde, zachtheid en toewijding, zelfs als dat met veel vuur en hartstocht gepaard gaat zal dat je geestelijk uithoudingsvermogen en moed geven. Zeker in vergelijking met handelen vanuit angst trekt handelen vanuit liefde goddelijk steun aan. 

Dit is vooral relevant  tijdens uitdagende fases in ons leven zoals bij een spirituele crisis. Juist dan zijn uithoudingsvermogen, vertrouwen en geloof in het universum nodig omdat we het goddelijke doel of de betekenis achter wat ons op dat moment overkomt niet kunnen voelen. In zulke tijden kunnen we kwetsbaarder zijn voor degenen die – met goede bedoelingen of niet – geloven dat ze onze antwoorden voor ons hebben en misschien willen dat we het pad volgen waarvan zij denken dat we het moeten volgen. Lady Nada helpt diegenen die de neiging hebben om buiten zichzelf te zoeken naar betekenis, richting en doel, in plaats van antwoorden binnenin te zoeken.  Ze leert hen erop te vertrouwen dat hun eigen goddelijkheid genoeg is om het eigen pad te vinden.